Historie od roku 2004

 2004

Náš esperantský klub měl v roce 2004 celkem 40 členů a schůzky měl opět každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85 v Prostějově. V lednu jsme upravili a instalovali závěsy a nechali svařit linoleum. Informační tabulku, kterou nám vyrobila firma LUPA instaloval předseda s Milanem Smělým na zeď domu v půlce ledna. 5. února 2004 se konala výroční členská schůze za účasti 12 členů a 8 hostů z esperantských klubů z Olomouce, Přerova, Vyškova a ČES. Do nového výboru byli zvoleni předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizorka účtů – Filipová Libuše. Stav naší knihovny je již 758 titulů. Ve dnech 14.-20.4.2004 se Libuše Filipová zúčastnila setkání ve Skokovech, kde vyučovala esperantský kurz. Předseda vedl kurz esperanta pro skauty, který probíhal ve skautské klubovně podle učebnice ABC. Během dubna a května se 17 našich mladých členů ze skautského oddílu zúčastnilo lesních brigád. V květnu se Liba Filipová zúčastnila setkání ve Skokovech, kde opět vyučovala esperantský kurz. V červenci nám firma Mechanika Prostějov vyrobila sponzorsky 100 ks odznaků SEL s modrým pozadím. Skautského tábora, který se konal 12.-26. července 2004 v Prosetíně se zúčastnilo celkem 16 osob, z toho 13 našich členů. Na přelomu července a srpna se Libuše Filipová zúčastnila letního esperantského tábora na Lančově, kde vyučovala kurs a také pracovala v kuchyni. 10. srpna po dlouhé nemoci zemřel náš bývalý předseda a dlouholetý člen Vlastimil Dvořák. Pohřbu se 16.8. zúčastnili naši členové Dvořáková, Arnoštová, Liška a Kincl. V září provedl Jiří Kincl propagaci esperanta na středních školách a učilištích, ale k zahájení kursu 30. září se nikdo nedostavil. Začátkem října se přihlásil do kursu učitel ze ZDŠ Rejskova pan Zádrapa, který se však učí samostatně. V říjnu bylo v klubovně provedeno měření vlhkosti a byla zjištěna velká vlhkost vzduchu 71% a stěn 62-69%. Proto jsme se rozhodli hledat jinou klubovnu. Od Domovní správy nám byla nabídnuta klubovna na Křížkovského ulici č.12, a tak jsme podali žádost na schválení městské radě a od ledna bychom změnili klubovnu, kdyby naší žádosti bylo vyhověno. Na Náměstí T.G.Masaryka jsme museli vyměnit nástěnku v obchodě HASSO, protože vlivem vlhkosti se nástěnka poškodila. Mimo tuto nástěnku jsme dávali aktuelní informace na další dvě nástěnky na ulici Svatoplukova a na hlavním nádraží. V listopadu se Liba Filipová zúčastnila setkání ve Skokovech, kde opět vyučovala esperantský kurz. 9.11.2004 zemřel náš člen Julius Lehotský, který byl našim členem od roku 2000. V Olomouci se 19.-21. listopadu konala konference ČES, které se 20. listopadu z našeho klubu zúčastnili Liška, Kincl, Zádrapa, Ševčíková, Hájková a Filipová. Před restaurací, kde probíhala konference postavili esperantského sněhuláka. Pouze předseda se ještě 21. listopadu zúčastnil besedy a ukončení konference. 23.11. se konala Rada města Prostějova, která schválila naši novou klubovnu na Křížkovského ulici č. 12 s ročním nájmem 5000,-Kč. Předseda v prosinci vymaloval klubovnu, manželé Smělí tam uklidili a předseda tam potom dal linoleum, které se s-ano Kinclem sundali ve staré klubovně. V prosinci jsme přestěhovali klubovní věci do nového působiště na Křížkovského ulici č.12. 14.12. se mikulášské besídky v Olomouci zúčastnili manželé Smělí a předseda. S rokem 2004 a s naší starou klubovnou, která nám sloužila 11 roků jsme se rozloučili 30. prosince.

2005  

Náš esperantský klub měl v roce 2005 celkem 36 členů a schůzky měl opět každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. Začátkem ledna nám firma Spielmann přestěhovala do nové klubovny nábytek. 10. února 2005 se konala v nové klubovně na ulici Křížkovského 12 výroční členská schůze za účasti 10 našich členů a 7 hostů z olomouckého a přerovského klubu. Do nového výboru byli zvoleni předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizor účtů – Zádrapa Daniel. 22. února se v Olomouci konala výroční členská schůze, které se za náš klub zúčastnili Liška, Smělý a Smělá. 26. února se v Prostějově uskutečnilo setkání olomouckých a našich mladých esperantistů, kterého se zúčastnilo šest členů z Olomouce a šest z Prostějova. Po prohlídce města a esperantské klubovny jsme si šli zaplavat na bazén a po návštěvě esperantského památníku následoval oběd. Po obědě jsme se sešli ve skautské klubovně, kde jsme si zahráli nějaké hry. Výroční členské schůze Esperantského klubu v Přerově se 23.3.2005 zúčastnilo šest našich členů. V roce 2005 jsme museli odstranit nástěnku z firmy HASSO na náměstí T.G.Masaryka a také jsme odvezli nástěnku z nádraží, které je rekonstruováno a umístili jsme sem pouze informační tabulku. Zakoupili jsme pro letní skautské tábory přívěsný vozík a z dotace kraje dva stany TEE PEE a klobouky pro stany. 11.-25.7.2005 se v Prosetíně uskutečnil skautský tábor, kterého se zúčastnilo 14 osob z toho 11 našich členů. V září provedl předseda přednášky o esperantu ve středních školách a učilištích. Přestože byl velký zájem o kurs, na zahájení 6. října se nikdo nedostavil. 21.-23.října se ve Vyškově konal kongres Českého esperantského svazu, kterého se zúčastnilo také 6 našich členů. 5. listopadu se v Prostějově konalo setkání mladých esperantistů, kterého se zúčastnilo 18 osob z toho 9 členů našeho klubu, 3 další děti a 6 hostů z Olomouce. Po prohlídce města a plavání v lázních, navštívili všichni esperantský památník u parku. Po obědě, který skauti připravili ve své klubovně si všichni zahráli různé hry v klubovně i venku a pak se rozešli domů. V časopise Skauting vyšel článek o Skautské Esperantské Lize, který zde uveřejnil předseda. Daniel Zádrapa vytvořil emailovou adresu našeho esperantského klubu, kam nám mohou dávat všichni zprávy. Jeho adresa na seznamu je po názvem esperanto.klubo.prostejov@seznam.cz. Koncem roku jsme zakoupili lepší počítač a také novou multifunkční tiskárnu pro naši potřebu. 13. prosince se 4 naši členové zúčastnili mikulášské besídky v Olomouci, kde si zazpívali různé vánoční písničky v esperantu. S rokem 2005 jsme se v naší klubovně rozloučili 22. prosince. 27.12.2005-1. ledna 2006 se Na Pohodlí konal zimní skautský tábor, kterého se zúčastnilo 5 našich členů. Tábor se i vzhledem k malému počtu účastníků vydařil a sněhu si všichni užili. Konec roku se uskutečnil před lesní chatou.

2006

Náš esperantský klub měl v roce 2006 celkem 36 členů z nichž 12 bylo členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. 2. února 2006 se v Prostějově uskutečnila výroční členská schůze za účasti 14 našich členů a 2 hostů. Během schůze byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel – Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizor účtů – Daniel Zádrapa. V úterý 21. února 2006 se v Olomouci v klubovně Esperantského klubu Olomouc uskutečnila výroční schůze, které se za náš klub zúčastnilo 6 členů. Ve středu 22. března 2006 se uskutečnila výroční členská schůze v Přerově, které se zúčastnilo 5 našich členů. 18.-23.4.2006 Liba Filipová navštívila Skokovy, kde učila esperanto. 22.-23. dubna 7 našich členů vysazovalo borovice v lese na lesní brigádě u Myslejovic. Ve čtvrtek 4. května 2006 navštívilo 5 našich členů Esperantský klub v Olomouci, kde se zúčastnili besedy s dánským esperantistou. 20.5.2006 se v Šumperku uskutečnilo esperantské setkání za účasti 4 našich členů. Libuše Filipová se zúčastnila ve dnech 9.-12.6.2006 konference IFEF v Pardubicích. Jarního setkání, která se 13.-21.6.2006 konalo v polském Mielnu se zúčastnila Liba Filipová, která zde přednášela o Česku a o hnutí v AEH a ĈEA. 10.-24.7.2006 se konal v Prosetíně skautský tábor, kterého se účastnilo 9 našich členů. Tábor byl v indiánském duchu. V půlce tábora odjeli čtyři domů, protože se jim stýskalo. Libuše Filipová byla ve dnech 14.7.-12.8.2006 na esperantském táboře na Lančově, kde vyučovala esperanto a pomáhala při organizaci výletů a při překladech pro cizince a děti. 12.-13. srpna se Jaroslav Liška a Liba Filipová zúčastnili setkání bývalých účastníků esperantských táborů na Lančově. Firma Mechanika nám zdarma vytiskla odznaky v modro-oranžové barvě, ale udělala nám hvězdu místo zelené oranžovou, proto budou používány pouze jako rarita pro sběratele. Raznice byla přinesena do klubovny. Nový monitor, který byl přes Milana Smělého zakoupen pro náš klub od Města Prostějov byl v klubovně vyměněn za starý, který se poskytl 9. skautskému oddílu Jestřábi společně se starším počítačem. 26. září se předseda zúčastnil v Olomouci schůzky EK-Olomouc u bydliště pana Mohapla. Na setkání přijela také naše bývalá členka Gábina Hrochová se svojí sestrou a informovala o své výstavě v Drahanovicích v Černé věži. 30. září se dva členové Liška a Filipová zúčastnili E-setkání v Tovačově, kde si prohlédli zámek a okolní rybníky a pobesedovali s ostatními účastníky. Na výlet do Drahanovic se 1. října vydali tři naši členové. V Černé věži si prohlédli E-výstavu, připravenou naší bývalou členkou. Přestože se udělaly v září přednášky o esperantu ve středních školách a učilištích, tak k zahájení kurzu se nikdo nedostavil. Během října a listopadu nám firma Fedor natřela a znovu zasklila silnějším sklem okna v klubovně, čímž bude zčásti zamezeno promrzání v době silných mrazů. Výbor klubu koncem roku odsouhlasil zvýšení členských příspěvků od roku 2007 na 50,-Kč ročně. Během roku jsme dali dohromady některé celé ročníky esperantských časopisů a koncem roku jsme je nechali svázat. Od roku 1907 bylo členy našeho klubu celkem 421 osob, jak zjistil předseda z historických pramenů klubu. V archívu v pondělky a středy vyhledával adresy a data narození našich bývalých členů a seznam je již úplný. Nepodařilo se pouze zjistit u jednoho člena adresu a u dvou členů datum narození. Náš klub se tak může pochlubit členskou agendou, kterou jistě nemá žádný esperantský klub v naší republice a možná také na světě. Od   prosince   se 9. skautský oddíl začal každou středu scházet v naší klubovně, protože v bývalé klubovně musel platit vysoký poplatek za užívání. 12. prosince 2006 Esperantský klub v Olomouci uspořádal vánoční setkání, kterého se zúčastnili dva naši členové. 28. prosince jsme se v klubovně rozloučili se starým rokem a tohoto setkání se zúčastnilo celkem 13 osob, z toho 8 našich členů. Esperantského Silvestra v  České Třebové se 29. prosince 2006 zúčastnil předseda klubu.

 2007

Náš esperantský klub měl v roce 2007 celkem 30 členů z nichž 11 bylo členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. 3. ledna 2007 se Libuše Filipová zúčastnila v E-klubu Přerov promítání o železničářském kongresu v Šanghaji. Začátkem ledna navštívila Liba Filipová Esperantský klub v Žilině. 1. února 2007 se v Prostějově uskutečnila výroční členská schůze za účasti 14 našich členů a 4 hostů z okolních esperantských klubů a z Českého esperantského svazu. Během schůze byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor účtů – Daniel Zádrapa. Stav naší klubové knihovny je zvýšen na 800 titulů a také přibyly svázané časopisy. 7. března Liba Filipová přednášela v  E-klubu Přerov o Pasporta servo. 10. března navštívila Libuše Filipová E-klub v Poličce, kde se bude připravovat konference ČES. 15. března se zúčastnila Liba Filipová v Pardubicích zasedání sekce železničářů. Jiří Kincl navázal družbu mezi naším esperantským klubem a esperantským klubem z chorvatského Bělovaru a zaslal jim propagační materiály našeho klubu a města. Předseda na svém počítači vytiskl čtyři druhy samolepících nových esperantských známek v hodnotě 7,50 Kč, 12 Kč a 2x10 Kč ke 100 letému výročí založení esperantského kroužku v Prostějově. 20. března naši členové Danišová, Liška, Smělý a Smělá navštívili E-klub Olomouc, kde se zúčastnili oslavy narozenin Zdeňka Pallyho. V úterý 27. března 2007 se v klubovně Esperantského klubu Olomouc uskutečnila výroční členská schůze, které se za náš klub zúčastnili předseda, manželé Smělí a Filipová. 28. března 2007 se uskutečnila výroční členská schůze v Přerově, které se zúčastnili předseda, manželé Smělí a Filipová. 14.-22. dubna Liba Filipová ve Skokovech vyučovala kurz esperanta pro začátečníky. 12.5. se Jarek Liška a Liba Filipová zúčastnili setkání v Zábřehu, kde navštívili muzeum a sochu Jana Welzla. 19. května se v Olomouci uskutečnilo setkání k 75. výročí zasazení esperantského stromu v parku. Z našeho klubu byli přítomni manželé Smělí, Filipová a Liška. 25.-27.5. se Liba Filipová zúčastnila setkání železničářů ve Valticích. Naše poslední klubová vitrína na Svatoplukově ulici musela být odstraněna z důvodu opravy fasády a nový majitel ji již nechce dát zpět. 14. června zemřela naše členka Anna Dvořáková. Pohřbu se zúčastnili předseda, Jiří Kincl, Jana Gálová a manželé Smělí. Letního skautského tábora v Prosetíně u Skutče, který se uskutečnil 9.-16. července se zúčastnilo 5 našich členů. 2. srpna 2007 navštívili esperantisté z Bialystoku Olomouc, kde je prováděli členové EK Olomouc.Předseda a Jiří Kincl se za náš klub zúčastnili společné prohlídky města Olomouc a navázali kontakty s esperantisty z Bialystoku. Při návštěvě supermarketu se všichni potkali ještě náhodně s jedním esperantistou z Litvy. V tiskárně v Olomouci jsme nechali vytisknout 500 kusů barevných průvodců Prostějova v esperantu. 18. prosince 2007 se v  esperantském klubu v Olomouci uskutečnila vánoční besídka, na kterou přijeli z našich členů předseda, manželé Smělí, Danišová a Filipová. 27. prosince jsme se rozloučili se starým rokem 2007 v naší klubovně za přítomnosti 4 našich členů a 2 hostů.

 2008

Náš esperantský klub měl v roce 2008 celkem 16 členů z nichž 9 bylo členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. 7.2.2008 v klubovně na Křížkovského 12 v Prostějově konala výroční členská schůze za přítomnosti 7 našich členů a jednoho hosta. Během schůze byl zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor účtů – Daniel Zádrapa. Stav naší klubové knihovny se zvýšil na 805 titulů. Pro výměnu je k dispozici dalších 220 titulů v 634 svazcích. 9. dubna proběhla výroční schůze v Přerově, které se z našeho klubu zúčastnili předseda a manželé Smělí. Výroční schůze v  Olomouci, která   se   konala 15. dubna se z našeho klubu zúčastnili předseda, manželé Smělí, Bílek a Danišová. Během výroční schůze domluvili s okolními E-kluby, že se bude jednou třetinou podílet společně s E-kluby v Přerově a Olomouci na výrobě dlaždice, která bude vsazena do dlažby v Guntramovicích u Budišova nad Budišovkou a zaplatili za náš klub 1000,-Kč. Ve čtvrtek 1. května 2008 od 15,00 hodin se v naší klubovně v Prostějově uskutečnilo setkání s německým esperantistou Manfredem Kirschem, který se u nás zastavil na návštěvu během své cesty na Ukrainu. Předseda mu ukázal město a již ve středu si v Prostějově prohlédl naši esperantskou tabulku u parku. Klubovního setkání se zúčastnilo 5 našich členů a dva hosté. Vydání esperantské známky nebude podle ministerstva možné v roce 2009, protože jsme návrh podali již pozdě a celý emisní plán na rok 2009 je již hotový. Proto předseda opět napsal žádost o vydání E-známky v roce 2010. Bylo nám odpovězeno, že se tato žádost dá do přípravy na rok 2010 a budeme informováni o stavu věci. 7. června se předseda zúčastnil esperantského setkání v České Třebové s prohlídkou parku, vodárny a   tanečním večerem s tombolou a programem. 13.-15. června se v Prostějově uskutečnila konference IFEF. V pátek přivítal předseda účastníky konference. Potom společně se s-ano Kinclem se zúčastnili večerního programu. V sobotu se Jarek Liška a Jiří Kincl zúčastnili exkurse ve firmě DT a potom předseda zavedl všechny do naší esperantské klubovny. V neděli byla na programu prohlídka města, které se za náš klub zúčastnil předseda. Při konferenci IFEF předseda zjistil, že byla z nádraží odstraněna informační cedulka o našem klubu. Předseda proto navštívil přednostu Štuku na hlavním nádraží v Olomouci, který to má na starosti a vyjednal její bezplatné umístění na nádraží v Prostějově v informacích. Božena Danišová se 28. června zúčastnila za Esperanto klubo Prostějov slavnostního položení E-dlaždice v Guntramovicích. Předseda se 19.-26. července zúčastnil světového esperantského kongresu v holandském Rotterdamu. 3.-5. října se konal v Přerově sjezd Českého esperantského svazu, kterého se z našeho klubu zúčastnili Liška, Kincl, Smělý a Zádrapa. Během sobotního odpoledního programu jsme navštívili park a pěknou expozici ptáků, rostlin a zvířat. Večer byl taneční večer s tombolou. V neděli pokračoval program diskusí. 9. října přijel do našeho města Manfred Kirsch z Německa, který se zúčastnil naší klubové schůzky. S-ano Kirsch pobyl v Prostějově do 11. října, kdy odjel do Maďarska. 10. prosince se v Přerově konalo vánoční setkání esperantistů, kterého se z našeho klubu zůčastnili předseda a manželé Smělí. Během setkání jsme si zazpívali vánoční písně v esperantu a také některé lidové písničky při doprovoduharmoniky a houslí. 17. prosince se v Olomouci konalo vánoční setkání esperantistů, kterého se za náš klub zůčastnili předseda a manželé Smělí. V České Třebové se 29. prosince konalo silvestrovské setkání s pěkným programem, kterého se z našeho klubu zúčastnil předseda a pozval přítomné na oslavu 100 let našeho esperantského klubu, která se uskuteční 7. února 2009 v Prostějově.

2009

Náš esperantský klub má v roce 2009 celkem 15 členů z nichž 11 je členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. 5. února 2009 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 6 našich členů a 2 hostů. Během schůze byl zvolen nový výbor EK Prostějov. Výbor v roce 2009 pracuje ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Jeričová Ludmila, člen výboru – Smělá Věra. Stav naší klubové knihovny se zvýšil na 823 titulů. Pro výměnu je k dispozici dalších 220 titulů v 619 svazcích. 29. ledna 2009 v kině METRO členové Liška, Smělý a Kincl instalují esperantskou výstavu ke 100 letům vzniku klubu, která trvá do konce února. 7. února 2009 se uskutečnilo v Prostějově setkání ke 100. výročí vzniku Klubu esperantistů v Prostějově. Setkání se zúčastnilo 60 účastníků z 29 míst i ze Slovenska. Dopoledne bylo slavnostní odhalení pamětní desky na základní škole v Palackého ulici, kde byl klub v roce 1909 založen. Pamětní desku odhalila předsedkyně Českého esperantského svazu Jana Melichárková. Potom účastníci navštívili esperantský památník u Kolářových sadů. Po prohlídce městského centra si účastníci prohlédli radnici, jejíž interiér se všem velmi líbil. Po návštěvě esperantské klubovny a po prohlídce esperantské výstavy v kině METRO účastníci přešli do domu služeb na Olomoucké ulici, kde byl taneční večer s tombolou. 28.2.2009 navštívil předseda setkání esperantistů ve Svitavách a přivezl materiály na místní esperantskou výstavu k prezentaci našeho klubu. Na programu byla návštěva muzea, esperantské výstavy, radnice a klubovny, kde proběhla přednáška Kvido Janíka o Libanonu a jiných asijských zemích a losování tomboly. 18.3.2009 se v Přerově konala výroční členská schůze, které se z našeho klubu zúčastnili předseda, manželé Smělí a Jeričová. 28. března se ve Svitavách v esperantském muzeu uskutečnila slavnostní vernisáž esperantské výstavy ke 40 výročí založení Českého esperantského svazu. Na výstavě byla také expozice našeho klubu. Vernisáže se zúčastnil předseda klubu. 22. dubna 2009 v 16 h. se v Olomouci v klubovně vlastivědného muzea se konala výroční členská schůze olomouckých esperantistů, které se z našeho klubu zúčastnili předseda, manželé Smělí a pan Novák Pavel. 16. května 2009 se uskutečnilo esperantské setkání v Šumperku, kterého se zúčastnil předseda. Na programu byla prohlídka parku, centra a klášterního kostela. Oběd byl v restauraci GRAND, kde byl také kulturní program s besedou a promítáním o Jihoafrické republice a s tombolou. 13. června se v Chropyni uskutečnilo esperantské setkání, kterého se zúčastnil předseda. Po prohlídce zámku se všichni podívali k přilehlému rybníku. Setkání se ukončilo po obědě v místní cukrárně. Předseda se 25. července až 1. srpna zúčastnil světového esperantského kongresu v Bialystoku, kde bylo přes 1800 esperantistů ze 61 zemí. 7. srpna předseda a manželé Smělí navštívili Olomouc, kde společně s olomouckými esperantisty oslavili 90 let s-ano Vladimíra Mohapla. Od 9. do 11. října se ve Svitavách konala konference Českého esperantského svazu, které se zúčastnili naši členové Liška a Smělý. Náš klub vytiskl publikaci o esperantském hnutí v Prostějově, která má 132 stran a je ilustrovaná barevnými obrázky. 6. prosince se ve Svitavách uskutečnilo setkání Marcipánové vánoce s ukázkou výroby cukroví z marcipánu. Setkání se zúčastnil předseda. V Přerově se 16. prosince konalo rozloučení se starým rokem, které navštívili předseda, Smělý a Danišová. V naší klubovně jsme se se starým rokem rozloučili 17. prosince. Této akce se účastnili 4 naši členové a jeden host z Olomouci. 30. prosince se předseda zúčastnil společně s olomouckými esperantisty oslav konce roku v Olomouci.

2010

Náš esperantský klub má v roce 2010 celkem 16 členů z nichž 10 je členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Křížkovského ulici č. 12 v Prostějově. 4. února 2010 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 7 našich členů a 2 hostů.  Během schůze byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Jeričová Ludmila. 17.3.2010 se v Přerově konala výroční členská schůze, které se z našeho klubu zúčastnili předseda, manželé Smělí a  Danišová. 17. dubna se předseda a s-ano Smělý zúčastnili setkání Hlaváček jarní v Ratíškovicích. Výroční členské schůze Esperanto klubo Olomouc na Svatém kopečku se 4. června zúčastnili předseda a manželé Smělí. 12. července a 30. srpna se předseda zúčastnil setkání esperantistů Olomouc-Přerov-Prostějov v lázních Skalka, kde někteří hráli na hudební nástroje a zpívali lidové písničky. 15.12. se v Přerově uskutečnilo vánoční setkání, kterého se zúčastnili předseda a manželé Smělí. Od 23. prosince se naši členové schází v nové klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 30.12. se v nové klubovně na Husově nám. 91 konala silvestrovská oslava, které bylo přítomno 5 našich členů, tři hosté z Prostějova a jeden host z Přerova.

2011

Náš esperantský klub má v roce 2011 celkem 15 členů z nichž 9 je členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 3. února 2011 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 5 našich členů a 2 hostů.  Během schůze byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Jeričová Ludmila a členka výboru – Smělá Věra. V Olomouci ve Vědecké knihovně byla do konce února k vidění výstava ke 100. výročí založení Esperantského klubu v Olomouci. Výstavu navštívilo také několik našich členů. 16. března se  v Přerově konala výroční schůze za účasti předsedy, manželů Smělých a Danišové. 21. května se v Brně konalo setkání ke 110. výročí založení Esperantského klubu v Brně. Zúčastnilo se 50 esperantistů mezi nimiž byl také předseda našeho klubu. 31. května se v Přerově konal pohřeb bývalého předsedu esperantského klubu v Přerově s-ano Ludvíka Chytila. Za náš klub se pohřbu zúčastnili předseda a s-ano Smělý. 11. června se v Olomouci uskutečnily oslavy 100 let Esperantského klubu Olomouc, kterých se zúčastnil předseda a manželé Smělí. Zahájení bylo u esperantského kamene v parku. Odpoledne se konal koncert na nádvoří radnice a ukončení bylo koncertem na náměstí. 18. června se uskutečnilo třetí setkání ve Skalce. Po setkání v Čelčicích všichni navštívili hrob s-ano Nováka a potom odešli do lázní Skalka, kde se konal koncert s lidovými písničkami. Z našeho klubu se zúčastnili předseda a manželé Smělí. 23. – 30. července se v dánské Kodani uskutečnil světový esperantský kongres, kterého se z našeho klubu zúčastnil předseda. 7.-9. října se v Šumperku konal kongres Českého esperantského svazu, kterého se za náš klub zúčastnili předseda, s-ano Smělý a náš host z Německa Manfred Kirsch. 25. listopadu se v Olomouci konala výroční schůze místního esperantského klubu, které se zúčastnili manželé Smělí. 27. prosince se v klubovně sešli členové skautského oddílu Stříbrných vlků, kteří budou od roku 2012 členy Esperanto klubo Prostějov a společně se rozloučili se starým rokem. 29. prosince se sešli členové Esperanto klubo Prostějov a oslavili konec roku v počtu 3 členů.

2012

Náš esperantský klub má v roce 2012 celkem 31 členů z nichž 5 je členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. Od 18. ledna se začal vycházet v příloze středečního vydání Prostějovského deníku kurz esperanta, který bude uveřejňován každý druhý týden. 2. února 2012 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 10 našich členů a 1 hosta. Během schůze byl také náš člen Bohumil Toman jmenován čestným členem klubu za svou dlouholetou činnost v našem klubu. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Kaštilová Bedřiška a členka výboru – Smělá Věra. 21. března  se v Přerově uskutečnila výroční členská schůze, kterou navštívil předseda. 13. dubna zemřela naše dlouholetá členka výboru Věra Smělá. 14. dubna se ve Svitavách konalo setkání, kterého se zúčastnil předseda. Od května se konají schůzky v nové klubovně v druhé časti školy. 12. května se předseda zúčastnil esperantského setkání v Postřelmově. 16. června se v Lipníku uskutečnilo esperantské setkání, kterého se zúčastnil předseda. 11. srpna se v Olomouci konal pohřeb bývalého předsedu esperantského klubu v Olomouci s-ano Vladimíra Mohapla. Za náš klub se pohřbu zúčastnili předseda a s-ano Smělý. 27.-30. září se v Břeclavi uskutečnila konference Českého esperantského svazu, Slovenského esperantského svazu a Rakouského esperantského svazu, které se za náš klub zúčastnil předseda. Během konference bylo rozhodnuto, že v roce 2014 se kongres Českého esperantského svazu uskuteční v Prostějově. 12.prosince se v Přerově uskutečnilo vánoční setkání, kterého se zúčastnil předseda a Milan Smělý. 15. prosince se v Olomouci konalo vánoční setkání esperantistů, kterého se za náš klub zůčastnili předseda a Milan Smělý. 16. prosince zemřela naše členka klubu Jaroslava Šťastná. 27. prosince se v klubovně konala silvestrovská oslava, které se zúčastnili předseda, Kincl, Smělý, Kaštil, Kaštilová, Burešová, Osladilová, 3 hostě z Přerova a 3 hosté z Olomouce.

2013

Náš esperantský klub má v roce 2013 celkem 27 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. V příloze středečního vydání Prostějovského deníku vychází kurz esperanta, který je uveřejňován každý druhý týden. 7. února 2012 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 9 našich členů, dvou hostů z Přerova a jednoho hosta z Olomouce. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Kaštilová Bedřiška a členka výboru – Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 851 titulů knih. 11. března 8 našich členů navštívilo našeho člena v domově pro seniory v Soběsukách. 20. března se v Přerově v restauraci Pegas konala výroční členská schůze Esperanto klubo Přerov. Zúčastnilo se 21 osob mezi nimiž byli i 4 členové našeho klubu. 5. dubna se 4 naši členové klubu zúčastnili výroční členské schůze v Olomouci. 18. května se ve Velkých Losinách koná tradiční esperantské setkání za účasti Milana Smělého a Jaroslava Lišku. Od července se klubové schůzky konají od 16 hod. v klubovně. 7. září se v restauraci Pivovar v Přerově konalo esperantské setkání k 90. výročí vzniku Esperantského klubu v Přerově. Z našeho klubu se setkání zúčastnili předseda a s-ano Smělý. 25.-28. října se v Nymburku uskutečnila konference Českého esperantského svazu, které se za náš klub zúčastnil předseda. Během konference bylo rozhodnuto, že 24.-26. října 2014 se v Prostějově uskuteční kongres Českého esperantského svazu. 11. prosince se v Přerově uskutečnilo předvánoční setkání, kterého se zúčastnili z našeho klubu předseda, Kaštilová a Osladilová.

2014

Náš esperantský klub má v roce 2014 celkem 26 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 16 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 5. února se v Přerově v restauraci Zubr konala výroční členská schůze Esperanto klubo Přerov. Zúčastnilo se 22 osob mezi nimiž byli i 3 členové našeho klubu. 6. února 2014 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 7 našich členů a jednoho hosta. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Kaštilová Bedřiška a členka výboru – Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 861 titulů knih. 16. května se v Olomouci konala výroční schůze, kterou z našeho klubu navštívil s-ano Smělý. 23. června 7 našich členů navštívilo našeho člena v domově pro seniory v Soběsukách. 21. října instalovali tři naši členové v kině Metro esperantskou výstavu. 24.-26. října 2014 se v Prostějově uskutečnil kongres Českého esperantského svazu, který zorganizoval náš esperantský klub. Kongres navštívilo 83 přihlášených esperantistů z 5 zemí (Česka, Slovenska, Německa, Polska a Švédska). Během kongresu v pátek večer a v sobotu dopoledne bylo pracovní jednání. V sobotu odpoledne si účastníci prohlédli centrum města s památkami a také esperantskou výstavu v kině Metro, která je od 22. října a potrvá do 9. listopadu. Během sobotního kulturního večera v Domě služeb na Olomoucké ulici zpívala skupina MAROD z Ostravy a písničkář Georgo Handzlik z Polska. Po koncertu byla bohatá tombola po které začal taneční večer. Sobotní program navštívilo dalších 19 hostů. V neděli dopoledne pokračovalo pracovní jednání. Všichni účastníci byli velmi spokojení a odpoledne odjeli domů. V prosinci jsme připravili exponát o našem esperantském klubu pro lednovou výstavu v Olomouci. 29. prosince se v klubovně uskutečnila oslava konce roku. Mezi 10 účastníky byli i 2 hosté z Olomouce.

2015

Náš esperantský klub má v roce 2015 celkem 24 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 16 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. Výroční členská schůze se uskutečnila 5. února 2015 za účasti 7 našich členů a dvou hostů z Olomouce. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů - Kaštilová Bedřiška a členka výboru - Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 866 titulů knih. 20. února předseda navštívil esperantskou výstavu v Olomouci. 1. března zemřel v 96 letech náš nejstarší člen klubu Miroslav Hejduk. 18. března se v Přerově v restauraci Zubr konala výroční členská schůze Esperanto klubo Přerov. Zúčastnilo se 24 osob mezi nimiž byli i 2 členové našeho klubu. Od května vede předseda pro žáky základní školy Kollárova kroužek Skautské esperantské ligy, kde se žáci učí esperanto a skautské znalosti. 22. května se v Olomouci konala výroční schůze, kterou z našeho klubu navštívil předseda a s-ano Smělý. 21.-24. července navštívili naše město 4 esperantisté z Kanady, které předseda provedl po městě a také navštívili propast Macochu a jeskyně v Moravském krasu. 23. července navštívili také naši klubovnu. Předseda 26. září navštívil ve Svitavách esperantskou výstavu, během které se uskutečnil kongres ČES. 5. listopadu se v klubovně konala mimořádná výroční členská schůze za účasti 9 našich členů. Během výroční schůze byl odsouhlasen nový název klubu „Esperanto Klubo Prostějov, z.s.“ a nové stanovy. Také byl zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, knihovník - Smělý Milan, pokladník - Kincl Jiří, revizorka účtů - Kaštilová Bedřiška a členka výboru - Danišová Božena. 6.-8. listopadu se v Ústí nad Orlicí uskutečnil náhradní kongres ČES, kterého se zúčastnil předseda. Od 25. listopadu má náš klub nový název Esperanto Klubo Prostějov, z.s. 16. prosince se v Přerově uskutečnilo předvánoční setkání, kterého se zúčastnili z našeho klubu předseda, Kincl, Smělý a Osladilová. 20. prosince se v Olomouci konalo vánoční setkání esperantistů, kterého se za náš klub zůčastnili předseda a Jitka Hanáková. 28. prosince se v klubovně konala silvestrovská oslava, které se zúčastnili předseda, Kincl, Smělý, Kaštil, Kaštilová, Hanáková, Osladilová, 3 hosté z Přerova a 3 hosté z Olomouce.

2016

Náš esperantský klub má v roce 2016 celkem 23 členů z nichž 5 je členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 16 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 4. února 2016 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 5 našich členů. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Kaštilová Bedřiška a členka výboru – Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 868 titulů knih. 16. března se v Přerově v restauraci Zubr konala výroční členská schůze Esperanto klubo Přerov. Zúčastnilo se 14 osob, mezi nimiž byl také předseda našeho klubu. 14. května se ve Velkých Losinách konalo setkání, kterého se zúčastnil předseda. 20. května se v Olomouci konala výroční schůze, kterou z našeho klubu navštívili předseda a s-ano Smělý. 23. – 30. července se v Nitře uskutečnil světový esperantský kongres, kterého se z našeho klubu zúčastnil předseda. Od září začal pracovat kroužek Skautské esperantské ligy, který vede předseda. Schůzky jsou každý čtvrtek v klubovně. 13.-16. října se v Pelhřimově uskutečnil kongres ČES, kterého se zúčastnil předseda. 25. listopadu zemřel ve věku 89 let náš dlouholetý čestný člen Bohumil Toman. Předseda navštívil 10. prosince předvánoční setkání v Olomouci. 14. prosince se v Přerově uskutečnilo předvánoční setkání, kterého se zúčastnili z našeho klubu předseda, Smělý a Danišová. 29. prosince se konalo v klubovně silvestrovské setkání, které navštívilo šest našich členů a sedm hostů z Olomouce, Přerova a Ostravy.

2017

Náš esperantský klub má v roce 2017 celkem 26 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 16 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 21. ledna ve věku 93 let zemřela naše členka Věra Nečasová. 2. února 2017 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 10 našich členů. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Smělý Milan, revizorka účtů – Hanáková Jitka a členka výboru – Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 869 titulů knih. 26. února zemřel ve věku 96 let náš člen Josef Šťastný. 8. března se uskutečnila výprava SEL, které se zúčastnili tři členové. Předseda navštívil 15. března výroční schůzi v Přerově. 1. dubna předseda navštívil esperantské setkání v České Třebové. 8. dubna navštívil předseda esperantské setkání v Lipníku. 15. dubna se uskutečnila výprava na vršek Záhoří, kterou navštívilo osm účastníků. 15. června se v klubovně uskutečnila přednáška Jana Dudy z Olomouce o Japonsku s účastí 10 osob. Od zaří začal opět pracovat kroužek Skautské esperantské ligy. 13.-15. října se v Kroměříži konala konference ČES, kterou navštívili 4 naši členové. Tři členové navštívili 9. prosince předvánoční setkání v Olomouci. 13. prosince se v Přerově uskutečnilo předvánoční setkání, kterého se zúčastnil předseda. 28. prosince se konalo v klubovně silvestrovské setkání, které navštívilo 12 osob, mezi nimiž byli i hosté z Olomouce a Přerova.

2018

Náš esperantský klub má v roce 2018 celkem 22 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 16 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 25. ledna ve věku 72 let zemřel náš člen Milan Smělý. 1. února 2018 se uskutečnila výroční členská schůze za účasti 7 našich členů. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník - Krejsková Dana, revizorka účtů – Hanáková Jitka a členka výboru – Danišová Božena. V naší knihovně je nyní 870 titulů knih. Tři naši členové navštívili 21. března výroční schůzi v Přerově. 12. května se v Rejcharticích konalo setkání, kterého se zúčastnil předseda a s-ano Novák. 12. prosince se v Přerově uskutečnilo předvánoční setkání, kterého se zúčastnil předseda. 15. prosince se konalo předvánoční setkání v Olomouci a z našelo klubu se zúčastnil předseda. 27. prosince se konalo v klubovně silvestrovské setkání, které navštívilo 7 osob.

2019

Náš esperantský klub má v roce 2019 celkem 19 členů z nichž 4 jsou členy ČES. Schůzky byly každý čtvrtek od 14 hod. v klubovně na Husově nám. 91 v Prostějově. 7. února 2019 se uskutečnila oslava 110. výročí založení Esperanto Klubo Prostějov a výroční členská schůze za účasti 4 našich členů a 11 hostů z Olomouce, Přerova a Šumperku. Během výroční schůze bylo opraveno jedno slovo ve stanovách a odsouhlaseno členy. Byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení:  předseda - Liška Jaroslav, pokladní - Kincl Jiří, knihovník – Melichar Josef a revizorka účtů – Hanáková Jitka. V naší knihovně je nyní 868 titulů knih. 20. února ve věku 71 let zemřela naše členka Božena Danišová. 3. května se konala v Olomouci výroční členská schůze místního esperantského klubu, které navštívil předseda. 11. května se v Žárové konalo tradiční esperantské setkání, které navštívil předseda.

.