Invitilo - pozvánka

 

Klubové schůzky jsou každý čtvrtek mimo prázdniny od 14 h. do 17 h.

v klubovně na Husově náměstí 91 v Prostějově.

Všechny srdečně zve výbor EK Prostějov

Klubaj kunvenoj estas ĉiuĵaŭde krom ferioj de 14-a horo ĝis la 17-a horo

en klubejo je Husa placo 91 en Prostějov.

Ĉiujn kore invitas estraro de EK Prostějov

 

 


Kontakt

Esperanto Klubo Prostějov

Adreso: Husovo nám. 91, 796 01 Prostějov