Vítejte na webu Esperanto Klubo Prostějov

Esperanto Klubo Prostějov byl založen 7. února 1909 na základní škole na Palackého ulici v Prostějově. Cílem Esperanto Klubo v Prostějově je propagace a rozšiřování mezinárodního jazyka esperanto a pomocí tohoto jazyka propagovat naše město Prostějov, kulturu a naši zemi v zahraničí.

Co je to ESPERANTO

  Esperanto je mezinárodní jazyk, který vytvořil polský oční lékař Dr. Ludvík Lazar Zamenhof, který v roce 1897 vydal první učebnici esperanta. Esperanto je jazyk novorománský, protože 87 % jeho slovních kmenů je tvořeno z románských jazyků a 13 % je tvořeno z jazyků germánských. Slovosled je jako u jazyků slovanských. Jak se slova napíšou, tak se také čtou. Esperanto je jazyk s pravidly bez výjimek, jak to kdysi chtěl Jan Ámos Komenský, a proto je snadný k naučení. Tento jazyk díky své jednoduchosti se již dostal do celého světa a každoročně se tisíce esperantistů z různých zemí schází na světových esperantských kongresech, kde pomocí jednoho univerzálního jazyka spolu hovoří o všem možném. Na světě je okolo 20 milionů lidí, kterí mluví tímto jazykem.


Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.


Kontakt

Esperanto Klubo Prostějov

Adreso: Husovo nám. 91, 796 01 Prostějov