činnost 9. oddílu v letech 2002 - 2008

2002

 

Koncem ledna se přihlásili do oddílu noví členové. 10. února se konala výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Bobr, Marcela, Jakub B., Aleš, Michal a Honza D. V Domamyslicích se přidali Martin, Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr s Martinem šli předem a značili cestu a nechávali všem vzkazy a také schované bílé kartičky, které měli ostatní hledat. Na Záhoří jsme se byli podívat na studánku, která málo tekla a někteří se houpali na laně. Ve skalách jsme zkoušeli lézt ze skály na laně a všichni nováčci se učili dělat ježka pro zapálení ohně. Po rozdělání ohně a obědě jsme si zahráli na schovávanou a pak jsme se rozdělili na polovinu a hráli na hraničáře a utečence. Odpoledne jsme přešli k Loupežníku, kde jsme si vysvětlili typy ohňů a jejich používání a potom jsme si vyměnili funkce a hráli opět na hraničáře. Na závěr si všichni vyzkoušeli svoji pozornost při hledání bílých kartičrk. Nejlepší postřeh měl Honza D., který během 5 min. našel 10 kartiček z 15. Domů jsme se vrátili po 18 h.

16. února se uspořádala další výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Marcela, Jakub B., Aleš a Michal. V Domamyslicích se přidali Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr, Tank, Martin a Píťa šli předem a nechávali pro druhou skupinu vzkazy a značenou cestu. Na Záhoří se obě skupiny po hledání spojily a rozdělal se oheň pro ohřátí obědu. Po jídle jsme si zahráli na honěnou se strháváním fáborků z rukávu. V přetahování lanem byl nejsilnější Píťa. Bobříka míření splnil dnes pouze Tank, který se trefil do mety 90x ze 100 ran. Hráli jsme také na záškodníky s životy. Domů jsme se vrátili po 18 h.

17. února namalovali Píťa, Bobr a Jarek v klubovně na stěnu Indiána s členem kanadské jízdní policie a skautskou lilii.

23. února se sešli u klubovny Jarek, Marcela, Bobr, Píťa, Michal s Honzíkem a později přišel ještě Aleš. Hráli jsme v klubovně pingpong a benbington.

2. března se uskutečnila výprava k Seloutkám. V 9,00 h. vyšli Jarek, Bobr, Martin, Píťa, Tank, Jakub, Michal, Josef a Honzík z Domamyslic na Záhoří. Odtud šel Jarek, Michal a Martin napřed a značili cestu až do kaňonu nad Seloutkama. Zde jsme si rozdělali oheň a uvařili oběd. Po obědě jsme se vydali pomalu zpět, protože sněžilo. Po cestě domů jsme se stavili ve skalách na Záhoří, kde jsme pokárali několik táborníků, kteří sekali sekyrou do stromu a bodali do stromu nožem. Domů jsme došli kolem 17. hod.

9. března jsme se vydali na výpravu do Hamer. v 8 h. se před BIG Billou sešli Jarek, Marcela, Bobr, Tank, Martin a Jakub a autobusem jsme odjeli do Hamer. Podívali jsme se na Ježův hrad, kde jsme našli však pouze zbytky hradeb. Pak jsme se zastavili na louce u potoka, kde jsme si rozdělali oheň a opekli uzeninu na oběd. Po obědě jsme hráli hru na skládání slov z písmen a házeli jsme si napřed s papírovými míčky a pak s gumovým míčkem jsme hráli odbíjenou. Po cestě zpět do Hamer jsme hráli na fašisty a partyzány. Z Hamer nám nic nejelo, proto jsme šli do Žárovic, kde Bobr, Tank a Krtek počkali na autobus, protože už nemohli chodit a ostatní šli do Plumlova, odkud přistoupili do autobusu. Domů jsme přišli po 17. hodině.

5.-7. dubna se Bobr zúčastnil víkendu rádcovského kursu odkud si přinesl některé zkušenosti pro vedení družiny.

Ze 16. na 17.dubna se někdo vloupal do naší klubovny, rozbil okno, sekyru a dveře a ukradl míč na kopanou, 8 pálek na stolní tenis, dvě síťky a 5 sad míčků.

21. dubna jsme šli sázet stromky do Alojzova. Zúčastnili se Jarek, Bobr, Leona, Šárka, Žaneta, Honza, David, Krtek, Josef, Michal a Aleš. Vysázeli jsme celkem 2000 ks borovic.

28. dubna se uskutečnila druhá výprava na sázení stromků do Alojzova, které se zúčastnili Jarek, Marcela, Bobr, Michal, Krtek, Tank a Honza. Vysázeli jsme celkem 1500 kusů borovic.

4.května se Jarek, Marcela zúčastnili sázení stromků nad Seloutkama a vysázeli 220 ks smrků.

24.-26. května se Marcela, Jarek, Bobr a Tank zúčastnili festivalu trampských písní v Horním Jelení.

8. července se jelo na tábor do Prosetína. Zúčastnili se Jarek, Marcela, Bobr, Leona, Pavla, Vašek, Jirka (Medvídek), Tomáš (Mikk) a Tank. Po příjezdu do Prosetína jsme šli domluvit tábořiště. Bohuňkovi nás nenechali na své louce, proto jsme postavili stany na louce Jirku Čechlovského. Domluvili jsme si vodu u Rybenských a od Oldu půjčili kárku a várnici. Od Bohuňků jsme si půjčili hrnec a plech.

Druhý den tábora jsme si vyrobili lavečku, protože stávající dvě nestačili. Opravili jsme starý stůl a nanosili dřevo. Odpoledne jsme se šli vykoupat do lomu. Večer bylo zahájení táborové hry. Po setmění se uskutečnila noční hra v lese se zhášením svíček, kterou vyhrál Medvídek.

Třetí den jsme vyrobili Stožár na vlajku a vstupní bránu. Dopoledne jsme hráli hru se šátkama, kdy byla dvojice a jeden z ní měl zavázané oči jako slepec a druhý se o něj musel starat. Odpoledne jsme se šli koupat do lomu. Večer jsme zabezpečovali stany proti dešti a větru.

Čtvrtý den se dopoledne hrála hra "Dědeček měnil až vyměnil", ve které uspěl Vašek s Mikkem. Na oběd byly nudle s perníkem. Odpoledne se šlo na výlet do Ležáků. Večer se hrálo na tlučení hrnce.

Pátý den se dopoledne zpívalo s kytarou. Odpoledne jsme vyrobili vor a koupali jsme se v lomu. Večer byla soutěž o nejlepšího kytičkáře, kterou vyhrál Bobr.

Šestý den dopoledne byla hra s městy. Odpoledne jsme navštívili skautský tábor v Mrákotíně. Začalo pršet a byla bouřka. Večer jsme sušili mokré věci.

Sedmý den dopoledne sbíráme švestky na oběd na knedlíky. Odpoledne jsme se byli koupat. Večer se hraje hra "Kdo hodil".

Osmý den dopoledne se vyrábí sošky - Bobrovo chrápání. Odpoledne je vyhlášen indiánský den. Vyrábí se indiánské zbraně a oblečení.

Devátý den dopoledne se koupeme v lomu a přišli se s námi vykoupat skauti z Mrákotína. Odpoledne prší až do noci.

Desátý den dopoledne jsme byli v Prosetíně na exkurzi v lomu, kde se láme a zpracovává kámen. Po cestě zpět jsme se byli podívat na chov pštrosů. Odpoledne jsme byli v Cejřově v lomu. U Leštinky jsme navštívili tábor skautů z Hradce Králové. V noci se šlo na přepad jejich tábora. Večer jsme se byli koupat.

Jedenáctý den jsme se koupali v lomu a šli se podívat, jak se upravuje a leští kámen. Večer se šlo vrátit věci do skautského tábora.

Dvanáctý den jsme sbírali švestky na knedle k obědu. Jarek ráno sebral Mikkovi nože a vše co nechal v noci venku a svedl stopu na tábor skautů ze Semil, tábořících u Žumberka. Odpoledne jsme se koupali v lomu. Jarek řekl Mikkovi, že mu přišli vrátit skauti věci. Za Leonou přijela sestra s mamou a přítelem. Večer se uspořádal kolem lomu závod na zapamatování věcí. Dva kluci nám některé věci sebrali, ale museli je vrátit.

Třináctý den jsme si půjčili dvě kola od Davida a tři od Novotných a vydali se do Pivnické rokle. Na zpáteční cestě jsme se podívali na hrad Rychmburg. Po návratu jsme se šli koupat. Večer bylo ukončení celotáborové hry a byli odevzdány diplomy nejlepším. Potom se zpívalo při táboráku. Mikk se vydal sám na přepad tábora u Žumberka.

Čtrnáctý den byla na kolách v Pivnické rokli druhá skupina. Odpoledne jsme se koupali v lomu a večer byl rozlučkový táborák.

22. července jsme ukončili tábor v Prosetíně, uklidili tábořiště, vrátili věci a jeli zpět domů.

První zahajovací schůzka byla 4. září a dostavili se na ni Jarek, Marcela, Bobr, Kája, Píťa, Pavla, Leona, Vašek, Mikk, Tank, Josef, Krtek a Michal. Rozdali se všem peníze z lesní brigády a vyplela se tráva z chodníku před klubovnou.

5. října se konala výprava na Stražisko. Sešli jsme se v 7,30 h. na hlavním nádraží ve složení Bobr, Tank, Píťa, Mikk, Krtek, Lukášek, Zdenda a Medvídek. Ve Stražisku na nádraží jsme se rozdělili na dvě trojčlenné skupiny, první vedl Tank a druhou Mikk. Jejich úkolem bylo najít protijed pro svou skupinu, která byla nakažena vážnou nemocí. Jelikož obě skupiny zabloudily v lese, byla hra ukončena a začala příprava čaje a oběda. Potom jsme se vydali kousek do lesa, kde jsme si zahráli hry a potom zkusili rozcvičku. Po ní jsme se vydali na nádraží a odjeli domů plni zážitků.

Od 11. do 13. října se konal sraz účastníků rádcovských kurzů na hradě Veveří. Z našeho oddílu jeli Bobr a Píťa. Dojeli autobusem do Brna, kde už potkali Koblížka a Mumínka. Společně jeli na Veveří, kde se jim moc líbilo.

V sobotu 19. října se měla konat výprava na Záhoří, ale protože se dostavil pouze Bobr a Píťa, tak byla zrušena. Odpoledne se ozval Bobrovi Tank, že je na Záhoří a opéká si špekáčky. Bobr ho poslal domů, protože se výprava nekonala.

26. října se v klubovně konal závod "Memoriál bratra Látala", kterého se z našeho oddílu zúčastnil Honza. Karel, Píťa a Jarek pomáhali připravovat stanoviště a udělovali body na stanovištích. Honza byl se svojí skupinou nejlepší a všichni obdrželi nějaké ceny.

2. listopadu se uskutečnila archeologická výprava na Kosíř do Růžičkova lomu, kde byly zkameněliny. Jelo se vlakem a zúčastnili se Bobr, Píťa, Tank, Krtek, Zdenda. Medvídek, Lenka a Katka. Po příchodu na Kosíř jsme šli na dřevo a potom jsme začali hledat nějaké zkameněliny a několik jsme našli. V poledne jsme začali rozdělávat oheň, který však rozdělala až děvčata. Uvařil se porič, zatím však nenabyl obliby u všech, ale už se rozmáhá. Také se opekla uzenina. Po jídle jsme si zahráli hru se záměrem na zdravovědu, ve které všichni uspěli. Potom jsme se kvůli špatnému počasí vrátili na nádraží, kde jsme do příjezdu vlaku hráli hry.

Dne 16. listopadu se za účasti Bobra, Píťu, Jarka, Krtka, Zdendu,Tanka a Lenky uskutečnila výprava na Záhoří spojená s družinovou etapovkou. Na Záhoří jsme si zahráli nějaké hry, ale protože pořád pršelo, tak jsme se rozhodli před polednem se vrátit domů.

Ve dnech 29. listopadu-1. prosince se v Silůvkách konal turnaj v Unihokeji, kterého se zúčastnili Bobr, Píťa, Tank, Krtek, Joans, Honza a Lukášek. V Silůvkách nás čekalo mnoho kamarádů. Ubytovaní jsme byli v sokolovně. Zápasy se hrály v sobotu a naše dvě družstva se umístila na pěkných třetích místech. Večer pro nás skautky připravily hry ve vesnici a byly velká legrace. V sokolovně jsme pak hráli Palermo. V neděli po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili s Břeclaváky a po prohlídce Brna jsme jeli vlakem domů a těšili jsme se na další podobnou akci.

4. prosince jsme v klubovně uspořádali mikulášskou nadílku, které se zúčastnili Jarek, Bobr, Krtek, Medvídek, Honza, Lukášek, Zdenda, Píťa, Katka, Lenka, Ondra a Joans. Po přednesení básničky dostali všichni od Mikuláše sladkou nadílku.

13.,20. a 21. prosince se naši nejmladší členové zúčastnili nácviku divadla, které mělo premiéru 22. prosince 2002 během zahájení vánoční besídky. Besídky se zúčastnili Zdenda, Jarek, Bobr, Píťa, Karel, Honza, Joan, Krtek, Lukáš, Lenka, Katka, Tank, Medvídek a také někteří rodiče, kteří byli také pozváni. Po představení si rodiče prohlédli klubovnu a všichni si zahráli některé hry. Potom proběhla diskotéka a na závěr se v klubovně rozbalovaly dárečky.

 2003

 

11. ledna se jsme se vypravili na výpravu na Záhoří. Před klubovnou se sešli Jarek, Bobr, Píťa, Lenka, Vašík, Joan a Medvídek. Když jsme dorazili do Domamyslic, čekali nás tam ještě Vendula, Krtek a Tank. Po cestě na Záhoří dostali všichni ve dvojicích počítat každá dvojice jiný druh stromu. První naše cesta vedla ke studánce, která pěkně tekla. Potom jsme si ve skalách ukázali rozdělávání ohně na sněhu a zahráli jsme si na schovávanou. Poobědvali jsme a zahráli si na hoňku s píšťalkou a na přibližování k cíli po sněhu. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli k Loupežníku. První skupina měla za úkol střežit a bránit svého člena a dostat se na Loupežníka. Na Loupežníku jsme se setkali s Lukášem a Michalem z Ohrozima, kteří si s námi společně zahráli na záškodníky a na ukořisťování vlajky. Po cestě domů jsme oběma ještě ukázali naši studánku, kde si nabrali vodu a po rozloučení se vydali domů.

Na novou výpravu na Záhoří jsme se vypravili 25. ledna. U klubovny se v 9 h. sešli Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy a Barča. Šli společně do Domamyslic, kde je čekal Tank. Počkali ještě na Medvídka, který se opozdil. Jarek, Vašek a Joan stopovali celou skupinu a mezi Čechovicemi a Domamyslicemi je předešli a počkali na ostatní ve skalách. Po objevení stopařů šli dvojice vyrobit ježka pro zapalování ohně. Rozdělali jsme oheň a opekli uzeninu. Potom jsme si ve skalách zahráli na rangers a záškodníky. Také jsme si zahráli HUTUTUTU a na honěnou dvojic, svázaných šátky nohami k sobě. Domů jsme se vrátili po 16,00 hod.

1. února jsme se vydali na Záhoří odlévat stopy zvěře. U klubovny se v 9 h. sešli Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy a Barča, Jarek, Zdeněk, Vašek a Joan. Po příchodu do skal jsme si zahráli na honěnou s čísly a potom na strhávání šátků. Po obědě jsme hráli sumo a na dobývání pevnosti. Jarek s Vaškem a Krtkem odlili stopy koně, srny a psa. Domů jsme šli v 16 h.

8. února jsme podnikli výpravu na Stražisko. V 8 h. se sešli na nádraží Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy, Jarek, Zdeněk, Vašek, Honza, Tank a Joan. Odjeli jsme vlakem na Stražisko, odkud jsme šli směrem na Pohodlí, kde jsme se chtěli podívat na loveckou chatu, kde budeme mít zimní tábor. Po cestě jsme šli přes Suchdol a za ním jsme se zastavili u sněhových závějí. Prošli jsme kolem dvou trampských osad a museli jsme vytahovat Krtka lanem ze srázu, protože mu klouzaly boty. Zastavili jsme se u studánky, odkud nikdo nechtěl jít s Jarkem dál k lovecké chatě. Jarek šel sám a ostatní hráli hry jako, kdo bude nejvíce křičet v lese atd. Po návratu Jarek oznámil, že když nemají zájem o chatu, tak se zimní tábor konat nebude. Zpět jsme dojeli v 16 h.

15. března se v 9 h. sešli před klubovnou Jarek, Marcela, Jitka, Tomáš, David, Ondra, Rýša a Hakim. Šli jsme na Záhoří a za Domamyslicemi nás dojela ještě Míša. Na Záhoří nás čekal Krtek. Po cestě dostali všichni za úkol napsát seznam zvířat, ptáků, rostlin a stromů na kartičku. Ve skalách jsme napřed udělali pořádek a posbírali odpadky, které se potom odvezli kolečkem na skládku. Nasbírali jsme dřevo a Jarek vysvětlil různé druhy ohňů a rozdělávání ohňů. Opekli jsme si k obědu párky. Odpoledne jsme si zahráli trefovačku, kterou vyhrál Tomáš, na krále džungle, kdo hodil, na lovce a zvířata a jiné hry. David si získal přezdívku Opičák. Domů jsme se dostali v 17 h.

29. března jsme vyrazili na výpravu na kolách do Kobylniček. V 9 h. se před klubovnou sešli Jarek, Míša, Jitka, Krtek, Tomáš, Tom, Hakim a Ríša. Po příjezdu do Kobylniček jsme si kola uložili u dědečka Tomáše a vydali se hledat prostor, kde rozložíme letní tábor. Přišli jsme na louku, kde táboří někdy skauti z Myslejovic, ale místo bylo pro zásobování dost nepřístupné. Potom jsme šli podél potoka a našli louku, která je velké a je zde možnost zásobování po cestě z Otaslavic. Zde jsme zůstali. Hakim a Ríša museli jet dříve domů. Zahráli jsme si spoustu her jako na hledání lístečků, na Opičáka, Muž proti muži se životy, Kdo hodil. Také jsme si vyzkoušeli házení na cíl s míčky. Domů jsme dojeli po 17 hodině.

26. dubna jsme se vydali na výpravu na Loupežníka. Před klubovnou se sešli v 9 h. Jarek, Krtek, Tom, Tomáš, Lukáš, Jitka, Laďa, Nikol a Katka. Šli jsme přes Záhoří, kde jsme si odpočinuli a potkali se s Píťou, Medvídkem, Lenkou a Tankem, kteří byli také na výpravě. Po příchodu na Loupežníka jsme si dali hru na schovávanou a každý, který byl zapikaný, tak musel donést dřevo na oheň. Pak Jarek ukázal všem, jak se vyrábí z vrby píšťalky a udělal pro každého jednu. Na oběd si někteří opekli uzeninu. Po obědě jsme si zahráli HUTUTUTU, Na strhávání fáborků, O krále džungle a Opičáka. Po cestě domů jsme se stavili na Záhoří u studánky pro vodu, protože bylo teplo a všichni již byli bez vody a vzájemně se začali polévat. Nejmokřejší byla Katka, kterou Krtek celou polil. Stavili jsme se ještě pro vodu na chatě u Jarka a domů jsme došli v 17,30 h.

Na výpravu na Záhoří se sešli 3. května před klubovnou Jarek, Nikol, Krtek a Lukáš. Protože pršelo, tak jsme se rozhodli, že zůstaneme v klubovně a zahrajeme si nějaké hry. Hráli jsme Bussines a vyhrála Nikol. Pak jsme si ještě zahráli ruletu. Po obědě odešla Nikol, tak jsme ze zbytečného papíru vyrobili 10 papírových míčků a ve 13,30 jsme šli domů.

11. května jsme se sešli před klubovnou na brigádě. Přišli Jarek, Krtek, Míša, Luky, Martin, Milan M., Vilda, Michal a Petr.

17. května jsme se sešli před klubovnou v 9 h. ve složení Jarek, Krtek, Míša, Jitka, Laďa, Eliška, Lukáš, Milan M., Milan K., Petr, Michal, Vilda, Martin a vydali jsme se na kolách do Myslejovic. Zde jsme si nechali kola u Pokovbů a šli hledat tábořiště pro letní tábor. Během cesty jsme si vysvětlovali, co se dá z přírody použít k jídlu a zahnání žízně. Všem zachutnaly šťovíky a Jitka dokonce začala být na šťovíku závislá. Došli jsme podél potoka až k jedné malé jeskyni v lese, kde se udělala malá zastávka. Potom jsme došli až do Otaslavic, kde jsme u bývalého hradu navštívili i hladomornu. Z Otaslavic jsme se potom vrátili na rozcestí, odkud jsme šli druhou cestou na Řezníčkovu louku. Během cesty jsme si udělali oheň a opekli oběd.Z Řezníčkovi louky jsme šli podél potoka a někdy i přes potok. První kdo byl úplně mokrý byl Krtek, který se dokonce v jednom místě celý schoulil do chladných vod potoka, jako by se chystal k zimnímu spánku. Jedinými suchými byli Jarek a Eliška, kteří přecházeli suchou nohou přes potok. Přišli jsme na další velkou louku, kde se nám líbilo a zde uděláme asi tábor. Vedle je další louka, která je však už obsazená skauty z Olomouce. Dále kousek od této louky jsme proti proudu narazili na tankobrod, kde jsme si odpočinuli a smočili nohy do vody. Někteří se i vykoupali jako Krtek, který neměl vody ještě dost. Během koupání nás navštívil voják, který nám řekl, že je zde koupání zakázáno a později nám dal jméno jednoho velitele, který by nám koupání dovolil během tábora. Na parkovišti jsme si potom zahráli oblíbenou hru HUTUTUTU a na závěr jsme si zahráli vybíjenou s papírovými míčky o životy. Nejvíce životů získal Milan-8 a Lukáš-7. Když jsme došli do Myslejovic pro kola, tak si všichni ještě doplnili vodu a jeli jsme domů. Do Prostějova jsme dojeli v 18,15 h.

25. května jsme se vydali na výpravu na Záhoří, v 9 h. se před klubovnou sešli Jarek, Katka, Markéta, Krtek, Tomáš, Luky a Milan M. Po cestě na Záhoří jsme hráli hru Kdo tlesknul. V Čechovicích Jarek domluvil s Montym stavbu WC, na které udělá do tábora stěny. Na Záhoří jsme se stavili u naší studánky, která tekla. Zahráli jsme si na schovávanou „Kam až“. Potom se hrála pátrací hra na životy s přibližováním ke stromu, kde Jarek hlídal. Ještě před obědem jsme si vyřezávali osobní dřívka pro další hru, ale někteří neměli nože, tak se nakonec hra nehrála. Na oběd jsme si opekli uzeninu a po obědě jsme se vydali na přehradu. Zde jsme se vykoupali a kluci potom udělali z kamenů rybníček, kam vplouvaly ryby a chytali je tam. Nic se však nechytlo, protože ryby vždy propluli kolem noh. Krtek a Luky se také projeli na loďce. Zpět jsme šli kolem řeky Hloučely a po cestě se všichni zapojili do určování druhu stromů podél cesty. Domů jsme přišli po 18 h.

31. května jsme se sešli v 9 h. před klubovnou a šli na Loupežníka. Šel Jarek, tom,Krtek, Katka, Radek a Michal a na Drozdovické jsme ještě potkali Markétu. Po cestě jsme počítali auta podle barev a nejvíce jsme napočítali bílých aut. Na Záhoří jsme šli kolem studánky, která však netekla. Stanovali zde nějací mladí a měli zde velký nepořádek, tak jsme jim nechali vzkaz, aby si po sobě uklidili. Po cestě na Loupežníka jsme si všímali různých druhů rostlin a hledali heřmánek, přesličku, žebříček atd. U Loupežníka jsme si rozdělali oheň a udělali oběd. Po obědě jsme si zahráli na schovávanou a na honěnou o životy. Protože bylo horko, zašli jsme na přehradu, kde jsme se vykoupali a házeli si ve vodě létajícím talířem. Pak jsme šli přes Záhoří domů. Na Záhoří se ještě nevrátili takytáborníci, proto jsme vše uklidili do jejich stanu a stan přenesli k cestě. Po cestě domů jsme se zastavili před Domamyslicemi na louce a zahráli si na trefovanou dvě kola. Nejlepší čas měl Tom-17 vteřin a také nejlepší součet, druhá byla Katka a třetí Radek. Domů jsme došli v 18,30 h.

11. června dovezl Jarek do klubovny stany a spacáky od bývalého Okresního úřadu, který nám je daroval a na schůzce jsme je prohlíželi. Protože to vyžádalo dosti času, tak jsme se domluvili ještě na sobotu.

V sobotu 14. června ve 13 h. se u klubovny sešli Jarek, Krtek, Nikol a Milan M. a společně jsme prohlédli ostatní stany a zkompletovali je s tyčemi. Po prohlídce a zabalení všech stanů jsme si zastříleli ze vzduchovek do terčů. Od klubovny jsme odcházeli ve 20 h.


 Tábor 2003 Kobylničky

 

11. července jsme odjeli na přípravu tábora. Po příjezdu na tábořiště jsme zjistili, že na naší louce mají tábor skauti z Vyškova. Dohodli jsme se s nimi, že náš tábor postavíme na druhé straně louky. Jarek s Mackem vyhloubili záchod a připravovali tyčky na teepee. Odpoledne dojel Hakim a společně jsme postavili velký stan na proviant.

12. července jsme postavili stoly, lavečky, regál a udělali spižírnu. Jarek s Hakimem obstarali tyče na teepee a Marcela udělala ohniště. Večer dojel Monty a dovezl část záchodu.

13. července jsme obrousili tyče na teepee a postavili jedno teepee a základ druhého. Monty dovezl motorovou pilu, tak jsme uřezali zbytek tyčí a večer Monty s Hakimem vypínali teepee.. Macek s Jarkem odjeli do Prostějova pro ostatní.

14. července se na nádraží sešli Krtek, Lukáš, Ríša, Milan, Michal a rodiče Toma dovezli omluvenku, že je Tom nemocný. Jarek naložil jejich věci a Macek jel se všemi autobusem do Kobylniček, odkud došli na tábořiště. Dopoledne postavil Monty s Hakimem záchod. Odpoledne jsme postavili i druhé teepee. Večer jsme si udělali oheň a opekli párek. Po večeři jsme postavili stožár na vlajku. V noci byly hlídky, ale Milan ji zaspal.

15. července jsme připravovali dopoledne dřevo na topení a postavili jsme bránu. Odpoledne jsme postavili totem a vytvořili přehrádku na řece. Kluci se věnovali rukodělným pracím a Hakim s Montym šípovali. Večer byla hra „Pátrání v kraji zlatých dun“, ve které byl nejlepší Milan. Po setmění jsme šli vyhubit dvě vosí hnízda, jedno před záchodem a druhé u potoka, kde jsme se umývali. V noci v 1,15 h. za hlídky Lukáše provedli skauti z Vyškova a vedlejšího olomouckého tábora přepad našeho tábora tím, že nám vytrhli bránu. Lukáš vše potichu oznámil Jarkovi, který chytl vyškováky a přinutil je jít bránu usadit. Moc jim to nešlo, proto slíbili, že bránu usadí ráno. Ještě v noci se však podařilo bránu usadit olomoučákům.

16. července ráno olomoučáci bránu pořádně usadili. Dopoledne byla bojovka o vlajky a odpoledne jsme se vydali k tankobrodu vykoupat se. Voda však byla natolik špinavá, že zůstalo pouze u namočení nohou. Večer jsme stříleli z luku na pytel se senem.