činnost 9. oddílu v letech 2000 - 2001

  2000

 

15. ledna jsme vyrazili na první zimní výpravu na Loupežníka. Sraz byl v 8,30 h. v Domamyslicích a přišli Jarek, Péťa, Monika, Leona, Pavla a Pavel, který s sebou přivedl svého kamaráda Jirku. Na Loupežníku jsme nasbírali dřevo na oheň a pak jsme házeli papírovými míčky do čtverce 1x1 metr ze vzdálenosti šesti metrů. Pouze Péťovi se podařilo ze 100 pokusů se trefit 88x a tím získal bobříka míření. Hodně blízko byl také Jirka, který se trefil 74x. Ostatní se o to pokusí příště. Po obědě jsme stopovali podle stop ve sněhu Péťu, což se Pavlovi, Monice a Jirkovi podařilo a stopa se ztratila až zase v tábořišti. Potom jsme po sobě házeli šiškama a před 14 hod. jsme se přemístili do skal, kde jsme si několikrát zahráli na schovávanou. Domů jsme odcházeli po 16. hodině.

19. února jsme se vypravili na výpravu na kolách. Jelo se na Kosíř a v 8 h. se u Jarka sešli Pavla, Lea, Pavel, Petr, Tomáš a Jirka. Pavla si od Jarka půjčila kolo, protože vlastní nemá. Jeli jsme směrem na Kostelec a stavili se v Čechovicích u Montyho a Kida, kteří však s námi nemohli, protože mají karanténu pro onemocnění táty. Jeli jsme přes Čelechovice a v místních dvou lomech jsme objevili pradávné zkameněliny. Domluvili jsme se, že se sem na jaře podíváme s kladívkama a možná najdeme i nějaké trilobity. Pokračovali jsme potom kolem Kosíře, kde jsme v jednom lomu zůstali a zahráli si na schovávanou. Bylo zde dosti úkrytů ve skalách, a proto vylo hledání někdy dosti napínavé. Odpoledne jsme pokračovali na vrchol Kosíře. Ke konci cesty, kdy byla po výstupu již většina unavena a odpočívala, Jarek s Petrem se vydali hledat vrchol Kosíře. Cestou se však tak zamotali, že cestu zpět našli až za tři hodiny, kdy již ostatní je šli hledat. Po návratu všech jsme se všichni dostali k vrcholu a zapsali se do vrcholové knihy. Zpět jsme jeli již po zelené značce po cestě až do Čelechovic a odtud domů. Do velkého lomu u cesty nám již nezbyl čas, a tak jsme se jen shora podívali. kam se příště zastavíme. V Prostějově jsme byli v 16,30 h.

11. března se v Přerově konala výroční čl.schůze EK Přerov, které se za náš oddíl zúčastnil Karel a Jarek.

Na 20. března v 8,30 h. jsme se domluvili na výpravu na Loupežníka. V Domamyslicích na zastávce se sešli Pavla, Lea, Pavel, Píťa, Tomáš, Jarek a Jirka. S Leou přišla také maminka Jana. Karel a Péťa šli již o hodinu dříve, aby po cestě umístnili nějaké úkoly a značky. Úkolů bylo celkem 14. Hned za Domamyslicemi jsme našli první zprávu o tom, že po cestě se mají sbírat barevné lístečky, za které bude po jednom bodu. Na jednom stanovišti jsme také luštili zprávu psanou morseovkou a házeli papírovými míčky na cíl. Za každý zásah byl bod. Nakonec jsme došli na Loupežníka, kde jsme si zahráli na schovávanou. Při hře si Tomáš píchl do dlaně asi sklo, a tak byla hra přerušena a Jarek mi ránu ošetřil, protože mu dost krvácela. Na oběd si někteří opekli uzeninu. Také jsme hráli s vyprávěním příběhu, který Jarek začal a ostatní jej měli rozvíjet dalším vyprávěním. Každý si vyzkoušel, že mu chybí rychlé myšlení a vypravěčský duch. Příště snad to bude lepší. Během dne nám také zasněžilo, ale byly to pouze přeháňky. Po poledni jsme se vydali do skal, kde jsme si zahráli na schovávanou. Když to většinu přestalo bavit, tak jsme začali plnit bobříka míření. Toho dnes splnili Jirka Lea, Tomáš, Jirka, Karel a Píťa s jednou opravou. Nakonec jsme si zahráli na poznávání hlasů se zavázanýma očima a v 16 hod. jsme nastoupili cestu domů. Po cestě jsme se ještě schovali Janě, která se za námi opozdila a nechali jsme ji přejít kolem nás. Do Prostějova jsme dorazili v 17 hod. Výsledky bodování za výpravu: Lea 5b, Pavla 4b, Píťa 8b, Pavel 3b, Jirka 5b, Tomáš 8b a Karel s Péťou po 8b.

24. března přišel k nám do oddílu nový člen Vašek. S Monikou začala chodit do oddílu Petra Dostálová.

26. března se uskutečnila výprava na Záhoří. V 8,30 hod. sev Domamyslicích sešli Pavla, Lea, Pavel, Píťa, Tomáš, Jarek, Karel, Péťa, Monika a Petra. Šli jsme opravit studánku pod lipami, proto jsme se zastavili u Blanky pro kolečka a nářadí, ale protože nebyla doma, tak jsme si věci půjčili od bývalého našeho člena oddílu. U lip jsme si nechali věci a šli jsme pro kameny a písek. Bohužel Karel a Píťa polámali hned kolečka, a tak se vše muselo nosit ručně. Jarek kolečka provizorně opravil, ale nic se v nich již nevozilo. Když jsme vykopali zdroj, tak se vše podložilo kameny a vytvořila se studna. Jarek s Tomášem šli pro kolečka a písek k Jarkovi na chatu a udělal se beton, kterým se vše zabetonovalo. Tomáš také vytvořil jezírko pro zvěř a Pavel udělal přístupovou cestičku. Vše se pak přikrylo a umylo se nářadí. Někteří rozdělali ve skalách oheň a udělali si oběd. Po 16 hod. jsme se vypravili zpět a vrátili všechno nářadí.

2. dubna jsme se vydali na výpravu na Záhoří. V 9,30 hod. se v Domamyslicích sešli Pavla, Jana, Pavel, Píťa, Pavla, Lea, Jarek, Lucka, Karel, Péťa, Monika a Petra. Tomáš s Lubošem šli napřed, aby nám značili cestu a psali nám různé úkoly. Jedenácté stanoviště nás poslalo ke studánce, která pěkně tekla. Pak jsme došli do skal, kde jsme se setkali s ostatními a spočítali nalezené lístečky. Také zde byla přečtena krásná Péťova básnička na téma příroda, za níž dostal 7 bodů. Bodování dopadlo takto:Pavla-12B, Jana- 9B, Pavel- 2B, Píťa- 4B, Lucka- 8B, Karel- 11B, Péťa- 11, Monika- 2B a Petra- 4B. Společně jsme se pak vydali k Loupežníku, kde měl čekat Jirka. Jirku jsme tam nenašli a jelikož se Péťa s Píťou opozdili, rozhodli jsme se jít ještě trasu, kterou jim označíme a necháme jim zde úkoly. Tak jsme došli okruhem zpět k Loupežníku, kde jsme však našli oba dva Petry, kteří se po našich stopách nevydali, protože je prý zahnal hajný. Opekli jsme si oběd a po obědě šli Péťa s Píťou sami na označenou trasu sebrat lístečky se vzkazy a také odpadky okolo cesty. Než přišli, zahráli jsme si HUTUTUTU. Po jejich příchodu jsme spálili odpadky, které sebrali a posbírali sklo okolo ohniště a hráli jsme na schovávanou. V 16 hod. jsme odešli do skal, kde jsme si ještě zahráli HUTUTUTU a v 17 hod. nastoupili cestu zpátky.

6. dubna přibyl do oddílu Alfons a Pavel. Domluvili jsme se na nedělní výpravu ke Krumsínu.

9. dubna jsme šli na výpravu ke Krumsínu. V 9,30 hod. se v Domamyslicích sešli Jana, Píťa, Tomáš, Jarek, Lukáš, Vašek, Petra K., Péťa, Monika a Petra D. Pavla s Leou šli napřed, aby nám značili cestu a psali nám různé úkoly. Došli jsme až k závoře před lesem, kde na nás čekali Pavel, Jirka, Alfa a Pavla s Leou. Pak jsme šli společně ke Krumsínu a po cestě jsme zjistili, že u Obrázku někdo sebral pamětní obrázek. Po příchodu na krumsínskou stranu dostala každá dvojice za úkol udělat jeden druh ohniště a zapálit jej. Všem se ohniště povedli a také funkčnost byla dobrá. Opekli jsme si oběd nad ohněm a po tom jsme začali zahlazovat stopy po ohništích a také naší přítomnosti. Majitel pozemku přišel a chtěl nás pokutovat za to, že jsme na louce rozdělali oheň. Nakonec ale nás nechal a po nás nezůstala po odchodu ani stopa. Šli jsme na Loupežníka a po cestě jsme se zastavili u studánky Libuše. U Loupežníka jsme si zahráli přetahovanou každý s každým. Nejsilnějším byl Tomáš s Petrem a Píťou. Do dnešního bodování bylo zahrnuto sbírání lístečků, řešení úkolů po cestě, stavba ohnišť a sbírání odpadků po cestě na Loupežníka. Bodování dopadlo takto: Jana-31B, Píťa- 56B, Petra K.- 47B, Petra D.- 35B, Péťa- 46B, Monika- 20B, Jirka- 6B, Pavla- 5B, Lea- 5B, Vašek- 28B, Tomáš- 46B, Pavel- 5B, Alfa- 5B a Lukáš- 10B. Po cestě domů se Jarek s Vaškem stavili u studánky, kde čtyři kluci svedli povrchovou vodu do studánky. Mysleli to dobře, ale špatně udělali, proto jim Jarek vysvětlil, jak mají studánku opravit a dal jim adresu, aby mohli navštívit náš oddíl, kde jim vysvětlíme vše a naučíme je chránit přírodu. Do Prostějova jsme došli po 18.hod.

18. dubna se uskutečnila výprava na Loupežník. v Domamyslicích se sešli Peťa, Píťa, Monika, Jana, Petra D. a Lucka. Pavla s Leou přišli až v poledne k Loupežníku.

23. dubna se uspořádala výprava na Záhoří, na kterou se sešli v 8,30 hod. v Domamyslicích Peťa, Píťa, Tomáš, Jarek, Pavla, Lea, Monika a Vašek. Na Záhoří jsme se podívali, jestli nenajdeme nějaké drenážky ke studánce, ale vše již bylo odvezeno. Začli jsme řezat pruty na kocary a udělali jsme si kocary. Přijel za námi také Pavel na kole, ale kocar už si nestačil udělat. Pak jsme u studánky začali odkrývat hlínu z vrch a umívat kameny. Holky zatím připravili oheň, kde jsme si upekli oběd. Po obědě jsme zašli k Jarkovi na chatu, kde jsme si půjčili kolečka, lopatu a lžíci a dovezli písek s cementem . U studánky jsme udělali beton a zabetonovali vrch studánky a odtokové korýtko. Po zalití ohně jsme se vydali na přehradu, kde jsme se vykoupali a Jarek s Tomášem plavali přes přehradu. Voda byla sice studená, ale malé osvěžení nám neuškodilo. Z přehrady jsme šli domů kolem Hloučele a stavili jsme se u Abrahámka, kde jsme se setkali se starými skauty manželi Prokopovými. Domů jsme došli kolem 18. hod.

30. dubna jsme v 8,30 hod. jeli na výpravu na kolách. U Jarka se sešli Jana, Píťa, Jarek, Lukáš, Martin, Pavel, Péťa, Monika a Petra D., Pavla a Lea. U odbočky na Kostelec nás čekal Alfa. Dojeli jsme do Čelechovic a tam počkal Pavel s Alfou na Jirku, který přijel později kvůli tréninku. Nad Čelechovicema pod Kosířem jsme byli v lomu, kde jsme vykopávali zkameněliny. Na oběd jsme si upekli uzeninu a pak jsme se vydali do většího lomu, kde jsme se zastavili a prohlídli okolí. Protože bylo vedro a voda nikde, rozhodli jsme se zajet na přehradu, kde jsme se někteří vykoupali i když jsme plavky neměli. Lukáš si poranil nohu, tak jsme mu ránu ošetřili a obvázali. Po cestě domů jsme ještě troch zmokli v Mostkovicích, ale v Prostějově ani nekaplo. Domů jsme dojeli před 17. hod.

14. května jsme se vydali na výpravu na Záhoří. V Domamyslicích jsme měli sraz v 8,30 h. Přišli Jarek, Pavla, Pavel, Lea, Petr, Karel, Tomáš, Alfa a Vašek. Alfa nás vedl po cestě k lomu nad Seloutkami. Šli jsme přes přehrádku, kde bylo spousta žab. Na Chlumu jsme se chvíli zastavili a zapsali se do vrcholové knihy. Po cestě lesem jsme sbírali smůlu na pochodně. V lomu jsme si rozdělali oheň a opekli oběd. Po obědě jsme se vydali na zpáteční cestu přes skaly, kde jsme se stavili u studánky pro vodu. Naše studánka jen kapala, protože je velké sucho, tak jsme načerpali vodu u druhé studánky. Bylo velké vedro, tak se nám ani nechtělo nic hrát. Domů jsme došli před 16. hod.

Ze 3. na 4. června složili skautský slib Tomáš, Petr, Karel, Pavla a Lea. Slib připravili Jarek, Kid, Monty a Rosťa.

Ráno 4. června po slibu se pořádala výprava. Sraz byl v 9 h. u kříže na Záhoří a mimo slibující přišla pouze Monika. Zrána jsme po sobě házeli šiškama a pak jsme šli za přehradu na kopec zvaný Cikáňák. Zastavili jsme se také u jednoho Jarkova známého. Na Cikáňáku jsme si udělali oheň a opekli uzeninu. Po obědě jsme šli na přehradu, kde jsme se vykoupali a po 16 h. jsme došli domů.

16. června se konala výprava vlakem na Stražisko. V 7,45 h. se na hlavním nádraží sešli Lea, Pavla, Tomáš, Soňa, Jirka H., Jarek, Petr, Martin a Lukáš a v 8,05 h. jsme odjížděli vlakem do Ptenského Dvorka. Z Dvorku jsme šli podél potoka, kde jsme navštívili trampskou osadu Kentucky a Wyoming, u které jsme objevili tábořit skautský oddíl z Olomouci. Budou zde prý mít tábor tři týdny od začátku července. Šli jsme lesem směrem na Seč a potom na Stražisko. Po cestě jsme si rozdělali oheň a opekli uzeninu na oběd. Před Stražiskem kluci spolu zápasili na louce. Už byli borůvky, tak jsme po cestě jedli borůvky a jahody. Na Stražisku jsme čekali na vlak, a proto jsme si zahráli na vraha a šerifa. Po 15. hod. jsme jeli vlakem do Prostějova a po cestě jsme opět hráli na vraha. Po příjezdu jsme šli kromě Jirky ještě do klubovny, kde jsme si zahráli na plácanou a mrkanou a v 17 h. jsme se rozešli domů.

10. července jsme měli v 9,00 hod. sraz u Jarka a měli jsme jít na přepad k osadě Wyoming, kde tábořily oddíly 5. střediska skautů z Olomouci. Přišli však pouze Tomáš a Petr, proto jsme se rozhodli, že pojedeme kvůli špatnému počasí až večer autem. V 19,00 hod. přišli Tomáš, Petr, Leona a Pavla k Jarkovi a jeli jsme na přepad. Po příjezdu jsme se plížili kolem tábora lesem a obešli tábor až k osadě Wyoming. Zde jsme počkali až se setmělo pod střechou, protože začalo pršet. po setmění jsme se vydali k táboru. Ze skladu jsme vzali dvě másla, vajíčka a z umývárky kartáč. Pak jsme se ukázali vedení tábora a vrátili jsme věci. Pak jsme se ještě připlížili k teepee, kde byli starší skauti a sebrali jim krabici s pastelkama. Nic nezpozorovali až když jsme se my ozvali jim. Noc jsme po povídání strávili v teepee a ráno při nástupu nás představil vedoucí tábora všem ostatním. Po nástupu jsme odjeli domů a po cestě jsme se ještě zastavili u osady Toulavý grizzli.

 

Mokrý tábor 2000

 

14. července v 7,17 h. jsme odjížděli na tábor do Prosetína. Jeli Jarek, Leona, Pavla, Jirka H., Petr, Karel, Tomáš, Vašek, Lukáš a Martin. Tábor jsme si rozložili na louce u Bohuňků po domluvě s nimi. Zajistili jsme si odběr brambor, mléka a vajíček u Jirku Čechlovského. Od Oldu Bohuňku jsme si vypůjčili várnice na vodu s vozíkem a od Bohuňků jsme si půjčili hrnce. Od Rybenských, kde jsme brali vodu, jsme si půjčili kamna pro vaření. Večer Tomáš s Karlem a Petrem zahájili táborovou hru.

2. den: Udělali jsme spižírnu a přinesli desky ze Siliky. Kamna nám kouřila a nehořela, tak jsme upravili ohniště, dali přes něj plech od Bohuňků a vařili bez kamen. Tomáš ztratil na Silice sekyru. Nasbírali jsme houby na omáčku.

3. den: Celou noc pršelo a také celý den i noc, proto Petr s Martinem plavou ve stanu a mají vše mokré. Houbová omáčka se nám povedla.

4. den: Opět pršelo v noci a od rána zas. Vše je promočené i dřevo na topení, proto se oběd vaří na Silice. Dáváme táboru název "Mokrý tábor". Jarek jde do Skutče shánět igelity a přiváží velkou foliovou plachtu na přikrytí kuchyně, ohniště a jídelny. Skoro všichni mají ve stanu mokro. Prší celý den a pro Leu s Pavlou přijíždí máma s autem. Holky odjeli a přestalo pršet.

5. den: Dnes bylo pěkně. Ráno byl ve spíži výhružný dopis od neznámého "JÁ". Našli jsme hříbky na zítřejší omáčku. Přijíždí konečně Monty. Tomáš a Petr vyrábějí stůl a lavečky. Jarek s Montym se koupají v lomu, ale voda je příliš studená.

6. den: Ráno je opět nalezen dopis od "JÁ". Monty s Jarkem našli janky a hříbky na smaženici. Petr s Tomášem se kopou v Silice a voda již je teplejší. Lukáš roztrhl Jarkovi stan. Večer se pořádala noční hra v lese s otázkami. O půlnoci začíná opět pršet.

7. den: Ráno bylo vyhodnocení noční hry. Nejvíce bodů získal Lukáš, další byl Vašek, Martin a poslední Jirka. Byli jsme na výpravě v Mrákotíně. Zde jsme narazili na skautský tábor. Prý přijdou na návštěvu v sobotu. Po cestě zpět bolelo Jirku, který držel bobříka hladu, břicho a zvracel. Na konci cesty zpět mu však již bylo dobře. Chtěli nás přepadnout dva kluci, kteří byli na prázdninách v Kvasíně, ale jednoho jsme chytli a ten se omlouval.

8. den: Ráno odjel Monty a v poledne přijela Lea s Pavlou. Postavili jsme záchod a stožár na vlajku. Nasbírali jsme houby na zítřejší oběd i večeři. Roste mnoho hřibů. Večer se zpívalo při kytaře.

9. den: Byli jsme nasbírat borůvky na knedle. Postavili jsme bránu do tábora. Zplesnivěla nám vlhkem lékárnička, proto se nechala sušit. Odpoledne jsme hráli Jockera. Při házení míčkem přes rybník spadl míček do rybníka a Kája při lovení se vykoupal v rybníce.

10. den: Dnes jsme se byli všichni koupat v lomu. Přijel Monty a rodiče Lukáše a Martina. Petr ošetřil jednoho pána, který spadl u louky. Mezitím Jarek s Montym nasbírali mnoho hřibů a janků.

11. den: Ráno odchází Petr na samotku do Mrákotína, kde ho však objevili skauti, a tak se vrátil zpět do tábora. Odpoledne jsme byli na výpravě v Ležákách a našli mnoho hub. Večer jsme se byli v lomu koupat a zpívalo se s kytarou.

12. den: V noci byla hrozná bouřka a zase jsme měli všechno mokré. Přes den si všichni sušili věci. Nasbírali jsme plnou tašku hřibů a dali je paní Rybenské, od které bereme vodu a měli jsme půjčené prkno a váleček na těsto. Odpoledne jsme se koupali, voda byla teplá. Večer jsme zpívali opět s kytarou.

13. den: Ráno Tomáše bolelo v boku a zvracel, proto jel s Jarkem do Skutče, odkud po vyšetření na pohotovosti jel sanitkou do nemocnice v Chrudimi. Zde si ho nechali na další vyšetření a Jarek se vrátil zpět. Odpoledne mu do Chrudimi Petr s Martinem zavezli osobní potřeby. Odpoledne zase pršelo, ale večer přestalo.

14. den: Od rána pršelo, tak jsme hráli karty na body. Odpoledne jsme se vykoupali a večer hráli za deště karty. Tomáš se z nemocnice neozval.

15. den: Dnes pršelo skoro celý den, tak jsme hráli karty. Přijel táta a bratr Lukáše. Monty a Martin byli za Tomášem v Chrudimi. V pondělí má prý vyšetření a snad pojede s námi domů.

16. den: Dopoledne opět pršelo. Pro Jirku Čechlovskýho jsme udělali žebřík. Hráli jsme karty a šli se podívat do lomu.

17. den: Dopoledne jsme šli na houby na závěrečnou smaženici. Pršelo pouze z přeháněk, tak jsme se šli rozloučit v lomu a někteří se také koupali, přestože byla voda studená. Vrátili jsme kamna, hrnce a plech. Hráli jsme karty a večer byl závěrečný táborák. V noci přijel Montyho bratr Michal.

18. den: Ráno se uklidilo tábořiště, vrátili se várnice a některé batohy vzal Michal autem do Prostějova. Monty z Michalem vzali Tomáše autem z nemocnice na nádraží v Chrudimi, kde k nám přistoupil. Do Prostějova jsme dojeli v 18,45 h.

7. září je první oddílová schůzka po prázdninách na kterou přišli i noví členové Jan Vlček a Petr Koňárek. Dohodl se termín schůzek na úterý od 17,00 h. do 18,00 h. Tábor stál 610,-Kč, proto se 200,-Kč vrátilo každému účastníkovi a zbytek se dal do oddílové pokladny. Budeme potřebovat 1000,-Kč na totem, který nám vyrobí jeden Jarkův kamarád. Totem bude dva metry vysoký se sovou, lilií a dalšími rytbami.

18. září byl Jarek s Tomášem a Petrem na schůzi oldskautů v klubovně YMCA, kde nám bylo nabídnuto, abychom přešli s celým oddílem pod organizaci YMCA, z čehož by nám plynuly výhody v pojištění, dotacích na tábor, možnost užívání klubovny, stanů s podsadami a tábořiště v Milkově.

19. září jsme se sešli v klubovně a odsouhlasil se přestup do organizace YMCA s tím, že budeme nadále členové Esperantského klubu v Prostějově.

25. září jsme se byli podívat do klubovny YMCA, aby všichni trefili do nové klubovny, až se začneme scházet zde. Má se vybrat do 8. října příspěvek do YMCA 50,-Kč za každého. Po prohlídce klubovny jsme ještě soutěžili v určování stromů podle listí a potom se rozešli domů.

13. listopadu udělal Martin a Dušan úspěšně nováčkovskou zkoušku a 20.listopadu udělal také nováčkovskou zkoušku Lukáš Vlček. Do oddílu nám přibyli dva noví členové Lukáš Crha a Zdeněk.

27. listopadu se konala schůzka v nové klubovně YMCA. Přišla nová členka Romana a všichni byli rozděleni do družin. Domluvili jsme se na příští schůzku do staré klubovny, kde proběhne Mikulášská nadílka, protože nová klubovna se bude ještě organizačně řešit. Peťa, Píťa a Karel se zastaví u Jarka a domluví se program. Po schůzce jsme si ještě chvíli zazpívali s oldscouty a rozešli se domů.

4. prosince v 17,30 h. se v klubovně konala Mikulášská nadílka, které se zůčastnili skoro všichni členové oddílu kromě Lukáše Crhu, Luboše a nemocné Leony. Po nadílce, kterou provedli Mikuláš(Karel), anděl(Marcela) a čerti(Dušan se Zdeňkem), byla diskotéka a ti nejmenší hrály hry na počítači. Po společném úklidu jsme se v 19,30 h. rozešli domů.

17. prosince jsme šli na výpravu na Loupežníka. V 8,30 h. se v Domamyslicích sešli Jarek, Zdeněk, Romana, Marcela, Petr, Pavla a Peťa. Šli jsme přes Záhoří, kde ve skalách měli nazdobený vánoční stromeček. Na Loupežníku jsme si zahráli na schovávanou a před obědem šli k boudě podívat se na houby. Našli jsme několik suchohřibů. Po cestě zpět k Loupežníkovi jsme našli jmelí na stromě a Zdeněk pro něj vylezl 6 m po kmeni jedle. Na Loupežníkovi jsme si udělali oheň a opekli kabanos. Po obědě jsme se pomalu vydali zpět domů a na Záhoří už byl vánoční stromeček odstrojený. U střelnice bylo spousta koček a koťátek, tak jsme se zde chvíli zdrželi. V Čechovicích jsme navštívili Montyho a domů jsme přišli v 16 h.

22. prosince jsme měli v klubovně vánoční besídku. Mimo Pavlu s Petrem, kteří připravili slavnostně klubovnu, se zúčastnili Jarek, Peťa, Píťa, Honza, Lukáš, Martin, Marcela, Zdeněk, Romana a Karel. Začátek byl v 15 h., ale ještě jsme čekali na Karla, který přinesl přehrávač na hudbu. Připili jsme si na Nový rok 2001 a udělali jsme si diskotéku. V 17,30 h. byla vánoční nadílka a po nadílce se opět tancovalo. V 19 h. jsme začali uklízet, aby byla klubovna čistá.

29. prosince jsme jeli na oslavu esperantského Silvestra do České Třebové. Zúčastnili se Karel, Jarek, Pavla, Peťa, Marcela a Romana.

 

2001

 

14. ledna 2001 jsme šli na výpravu ke Krumsínu. V Domamyslicích se v 9 h. ráno sešli Jarek, Peťa, Romana, Marcela, Martin, Lukáš a Honza. Šli jsme přes Záhoří a během cesty jsme sledovali stopy zvěře. U Krumsína jsme si rozdělali oheň a opekli si oběd. Našli jsme také stopy krve na cestě a stopa vedla až k místu, kde někdo zastřelil kance a táhl ho po cestě k autu. Chvíli jsme po sobě házeli papírovými míčky a pak jsme se vydali zpět. Po cestě jsme se několikrát schovávali a snažili se ve skupinkách mást stopy. Druhá skupina měla za úkol vystopovat první, což se však nedařilo. Došli jsme k Loupežníkovi, kde jsme se klouzali na ledě a pak stříleli z Jarkova praku na cíl. Do Prostějova jsme došli již za tmy.

15. ledna 2001 se konala schůzka, na které Marcela složila úspěšně nováčkovskou zkoušku.

28. ledna 2001 jsme se vydali na výpravu na Kosíř. Sraz byl v 7,30 hod. na hlavním nádraží. Dostavil se pouze Jarek, Peťa, Píťa, Karel, Romana a Marcela. Vlakem jsme jeli do Kostelce na Hané a odtud pěšky na Kosíř. (foto na výšku) Na vrcholu jsme udělali zápis do vrcholové knihy a na ohýnku si opekli párky. Pak jsme se vydali do lomu. (foto na výšku) Zde jsme si zahráli s míčky a na dobývání praporků, které strážili obránci s papírovými míčky. Při hře na slepou bábu jsme si vyzkoušeli orientaci v terénu poslepu. Z lomu jsme se vydali ještě k nalezišti zkamenělin a některé jsme vykopali. Cestu zpět do Kostelce jsme zvolili po silnici, protože polní cesta byla již rozmrzlá a blátivá. Domů jsme dojeli večer vlakem.

29. ledna složila Romana nováčkovskou zkoušku a Zdeněk složil zkoušku z větší části také.

4. února v 8,05 hod. jsme se vydali vlakem na výpravu na Stražisko. Jeli Jarek, Peťa, Romana, Marcela, Pavla, Martin a Lukáš. Během cesty vlakem jsme hráli na šerifa a na vraha. Vystoupili jsme na Stražisku a pěšky jsme putovali lesem kolem Ptení na Pohodlí a odtud do Okluk. Během cesty jsme se koulovali, protože o sníh zde nebyla nouze. Nad Oklukama jsme si udělali ohýnek a opekli uzeninu. Z Okluk jsme šli po silnici do Plumlova a kolem rybníka a přehrady domů.

9.-11. února se Jarek s Marcelou zúčastnili pracovního setkání YMCA-skaut v Hranicích. V pátek proběhlo seznámení spojené s prohlížením oddílových kronik. V sobotu se u nedaleké propasti v lese pořádal závod tříčlenných skupin za putováním po chráněných oblastech, který byl ukončen večer besedou. Odpoledne bylo pracovní zasedání, kde jsme se dověděli o reorganizaci a novém systému sdružení YMCA a také jsme jednali o možnosti přičlenění našeho 9. oddílu do sdružení YMCA a možnost konání našich schůzek v nové klubovně. Večer jsme byli informováni o plánované lesní škole, která bude na 4+8 dní. Do noci pak probíhala diskuse o možných tématech přednášek na lesní škole. V neděli se uklidilo a byl odjezd domů.

25. února se pořádala výprava do Hamer. Na sraz v 8,30 h. do Domamyslic přišli Jarek Monty, Lukáš a Martin a po 10 minutách ještě Marcela se Zdeňkem. Šli jsme přes Záhoří na Loupežníka, kde nás dojel ještě Pavel na kole. Kolo pak zamčel k plotu u jedné chaty a pokračovali jsme směrem do Soběsuk. Během cesty jsme se potkali s lesním strážcem, který nám řekl, že je zde dost divočáků a také nás pokáral, že někteří příliš hlasitě mluví a proto nevidí žádnou zvěř. Ze Soběsuk jsme prošli přes Žárovice do Hamer, kde jsme šli kolem rybníků a Zdeňek nás zavedl do místa, odkud jsme se museli vrátit k mostu, protože přes potok jsme se nemohli dostat. Nad Hamrama jsme si udělali ohýnek a opekli si uzeninu. Po jídle jsme si zahráli na slepou bábu a v tom nás překvapil Kid, který přijel s autem pro Montyho. Před 15 h. jsme se vydali k autu k Vícovu, odkud nás dovezl Monty do Plumlova. Pak jsme šli k Loupežníku a odtud domů. Do Prostějova jsme došli před 17 hodinou.

V klubovně někdo ukradl z pokladní knihy 1.310,-Kč, ale ani po opakovaných výzvách nikdo peníze nevrátil.

17.-18. března se Jarek, Marcela, Peťa a Monty zúčastnili zdravotního školení v Brně v klubovně YMCA.

31. března se uskutečnila výprava do Seče. V 8 h. odjížděli vlakem Jarek, Marcela, Peťa, Romana, Zdeněk, Pavla, Leona, Karel a Eva do Ptenského Dvorku, odkud jsme šli pěšky do Seče. Během cesty Peťa, který šel vpředu, zabočil do lesa a počkal až přejdeme. Peťa se dostal za celou skupinu a sledoval nás. Pouze Jarek zpozoroval jeho stopy, vedoucí do lesa. Pak jsme na něj počkali před Pohodlím a šli společně do lesní školky v Seči. Zde jsme se podívali na práci brigádnic ze Slovenska a chvíli byli u koní. Vedoucí školky nám řekl, že brigádníky nepotřebuje, tak jsme šli zpět. Zastavili jsme se u srubu MěÚ pod Sečí, kde jsme si udělali oheň a odpočinuli si. Na vlak do Ptenského Dvorku jsme přišli brzy, proto jsme si v čekárně zahráli na šerifa a vraha. Domů jsme dojeli v 17,30 hod.

7. dubna se v 8 hod. sešli na zastávce u rybníka Jarek, Marcela, Romana, Peťa a Jirka a vyšli jsme pěšky na výpravu do Myslejovic. Před Určicema jsme uviděli, jak hoří u potoka dva stromy a okolí, proto Jarek vypůjčil dva kýble a s Peťou utíkal přes pole k ohni a vodou z potůčku oheň uhasili. V Myslejovicích nás čekal jeden člen místního oddílu a provedl nás cestou po okolí. Nejdříve jsme se šli podívat do skautské klubovny a potom kolem řeky a lesem. Několikrát jsme se dostávali přes řeku a jednou jsme dokonce museli brodit přes potok. Jirka spadl částečně do vody, ale přotože bylo teplé počasí, tak mu vše rychle uschnulo. Byli jsme se také podívat na historické naleziště, kde kdysi stávalo staré hradiště s obranným valem. Navštívili jsme také studánku, která však byla již dosti zničená. U dřevařské boudy jsme si upekli na oběd uzeninu a házeli po sobě papírovými míčky. Před rozloučením jsme nabídli dvěma členům oddílu z Myslejovic účast na našem letošním skautském táboře. Zpět jsme šli přes les a Záhoří. Navštívili jsme studánku Libuši, kde jsme se napili a na Záhoří jsme šli zkontrolovat naši oddílovou studánku, která dobře tekla. Domů jsme došli před 19. hodinou.

Domluvila se brigáda do lesa na sázení stromků na 15. dubna 2001. V 8 hod ráno se sešli na zastávce u rybníka Jarek, Marcela, Peťa, Romana, Zdeněk, Pavla, Leona a Karel a jelo se na kolách do Alojzova. Jarek jel autem a vezl všem věci. V 9 hod. byl sraz v Alojzově, odkud jsme šli sázet 900 kusů smrků k boudě nad Seloutkama a odpoledne ještě do Alojzova 650 borovic. Leona jela večer domů a ostatní zůstali přes noc spát u Jarkové sestřenice na chatě. v noci bylo zima, ale dalo se to snést. Ráno jsme počkali na Montyho a šli za Alojzov k Myslejovicím sázet borovice. Do oběda jsme vysázeli 800 borovic a po obědě odjeli skoro všichni domů a zůstali ještě Jarek, Karel, Marcela a Monty, který odjel ve 14 hod. Odpoledne se ještě vysázelo 1000 kusů borovic a v 17 hod. se jelo domů.

23. dubna se koná schůzka, které se účastní Jarek, Marcela, Peťa, Romana, Leona, Pavla, Dušan, Vašek a Lukáš. Na začátku všichni poblahopřáli Jarkovi k jeho 40. narozeninám, které bude mít v pátek a předali mu dort, který dělali Peťa s Romanou. Po rozdělení dortu si všichni zamlsali a pak se hrála hra na hledání ukrytých lístečků s čísly, za které byly body. Jarek oznámil, že brigáda na stromky již nebude, protože jsou všechny už vysázené.

Marcela se ve dnech 28. dubna - 1. května zúčastnila zahájení lesní školy v objektu Hallův mlýn u Bílého potoka. Peťa s Jarkem navštívili lesní školu v sobotu a neděli tak, že se připlížili k areálu lesní školy a pozorovali školení od poledne do večera aniž by je někdo zpozoroval. Během doby, kdy byli schovaní pod chatkou Marceli také několikrát fotili celou skupinku školících se. Až večer při přípravě táboráku se prozradili a pomohli pak při přípravě ohně. Po ranní rozcvičce a snídani jeli v neděli domů.

1. května se Jarek, Pavla a Leona zúčastnili lesní brigády, kde zasázeli 1.300 borovic a posbírali klestí na spálení.

15. května dělali Peťa s Marcelou a Pavla s Leonou nábor nových členů po městě a oslovili mnoho hochů a dívek, kteří měli zájem o činnost ve skautském oddílu.

Na schůzku 17. května, kde byl připraven zajímavý program s ukázkou činnosti oddílu, však přišel pouze jeden nováček Jakub.

Z 2. na 3. června se uskutečnil slib pro Marcelu, Pavla, Martina, Lukáše a Vaška.

10. června se v Domamyslicích sešli v 9 h. na výpravu Jarek, Bobr, Píťa, Karel, Martin, Honzík, Marcela, Lukáš a Pavla. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a cestou na Záhoří jedna skupina schovávala po cestě vršky od lahví a druhá skupina měla za úkol najít vršky. Na Záhoří jsme si ve skalách zahráli hru na odsouzence a dozorce, při níž jsme používali papírových míčků jako střeliva. Po ukončení se skupiny vyměnili. V poledne jsme rozdělali oheň a uvařili si uherský guláš, který všem moc chutnal. Během vaření jsme si zahráli na strhávání krepových pásků, uvázaných na rukou. Pavlu kluci uvázali u stromu a začernili popelem. Ve skalách jsme uklidili opět po nějakých takytábornících a večer jsme se vrátili domů. Během dne bylo většinou deštivé počasí, ale při hrách jsme déšť ani nevnímali.

12. června se uskutečnila první schůzka družiny medvědů v nové klubovně na Raisové, která však se bude muset vyčistit a upravit, protože je plná uskladněného materiálu.

14. června se sešli roveři v klubovně na Husově nám. a odtud se odebrali k nové klubovně, kde klubovnu vystěhovali, utřeli prach, umyli podlahu a připravili klubovnu k úterním schůzkám družiny medvědů.

Ve dnech 2.-16. července se u Netolic konal skautský tábor našeho 9. oddílu skautů, kterého se zúčastnilo 7 členů oddílu. První den večer bylo slavnostní zahájení tábora. Začátkem tábora jsme měli problémy s kouřícími kamny v osadové chatě, kde se vařilo, ale po vyčištění se již tolik nekouřilo. koupat jsme se chodili do rybníka u Hrbova. Vodu a vajíčka jsme si zajistili v Hrbově. 4. července provedl Bobr, Vašek, Kája a Pavla přepad pionýrského tábora v okolí Hrbova a sebrali jim nepozorovaně zdravotnickou vlajku, lano, sekyru a žebřík a příští den jim věci vrátili. 7.července se přes tábor přehnala větrná smršť s kroupami a celý tábor se evakuoval do Netolic k Bobanovi (syn Fidela). Z 8. na 9. července jsme provedli další přepad pionýrského tábora a vzali jsme jim mléko a basebalovou pálku. V okolí tábora rostlo mnoho jahod, proto jsme měli na oběd také knedle s jahodami. 10. července jsme byli na výletě a vrátili jsme věci pionýrům. Večer jsme byli na divadelním představení "Čert na zemi" na zámku Kratochvíle. V závodě s esperantsko-českými slovy 11.července zvítězil Karel. 12. července se uskutečnil lesní závod o tajenku, kterou vyhrála dvojice Pavla s Leonou. 13. července ráno jsme provedli ohlášený přepad tábora a hlídky konečně hlídali, a proto nás objevili. Odpoledne jsme si zahráli v pionýrském táboře společně basebool. 14.7. byla vyhlášena velká krabičková kra o poklad, kterou vyhrála Marcela.

Světový esperantský kongres v Zagrebu navštívili ve dnech 22.-28. července Jarek s Marcelou. Během kongresu se zúčastnili zasedání Skautské esperantské ligy, kde se domlouvali na uspořádání mezinárodního tábora u města Norimberk v Německu.

Lesní školy, která se konala ve dnech 26. srpna - 2. září ve Veverské Bytýšce se zúčastnila Marcela a úspěšně ji ukončila.

6. září v 17,30 hod. se konala zahajovací schůzka 9. oddílu Jestřábi v klubovně na Husově nám. 85. Sešli se Jarek, Marcela, Bobr, Píťa, Pavla, Leona, Vašek, Tomáš, Karel, Lukáš, Honza a nový člen Jakub. Na schůzce bylo stanoveno, že schůzky Medvědů budou každé úterý od 17,45 h. v nové klubovně na Raisové ulici a roveři budou mít schůzky každý čtvrtek od 17,45 h. také v nové klubovně. Jarek s Marcelou koupili do nové klubovny stoly a 8 pingpongových pálek a míčky. Byla domluvena sobotní brigáda. V sobotu na brigádu do nové klubovny přišel Jarek, Marcela, Pavla, Leona a odpoledne ještě Bobr. Vypleli jsme od trávy chodník před klubovnou a když začalo pršet, tak se hrál pinec.

Koncem září se změnily termíny schůzek roverů na úterý od 18,45 h.

23. září se uskutečnila houbařská výprava ke Krumsínu, které se zúčastnili Jarek, Marcela, Leona, Pavla a Bobr. Našli jsme mnoho pravých hřibů a také bedle na řízky.

29. září se Jarek, Pavla, Leona a Bobr zúčastnili oslav 90. výročí Esperantského klubu v Olomouci.

6. října se v klubovně sešli Jarek, Karel, Píťa a Bobr a vymalovali celou klubovnu Primalexem.

9. října jsme na schůzce hráli různé hry, mezi nimiž i jednu s hledáním bodu poslepu se zavázanýma očima.

14. října jsme uspořádali výpravu na Záhoří. V Domamyslicích se ráno v 9 h. sešli Bobr, Píťa, Karel, Jakub, Pavla, Leona, Jarek a Marcela. Šli jsme na Záhoří a po cestě jsme se stavili zkontrolovat studánky. Dlouho nepršelo, proto naše oddílová studánka pouze kapala, ale druhá trochu tekla. Do kotlíku jsme si natočili vodu a ve skalách uvařili čaj. Ve skalách byl hrozný nepořádek po turistech, proto jsme vše posbírali a spálili nebo zakopali. Při házení lasem se klukům podařilo zakotvit lano na stromě, odkud nešlo sundat. Zahráli jsme si na pašeráky a při hře "Pepku pípni" si Bobr narazil koleno o břízu, tak jsme se přestěhovali do druhého údolí, kde bylo více místa. Zde jsme hráli na slepou bábu, na schovávanou a bitvu o vlaječky. Domů jsme došli okolo 18 h.

Dne 20. října se v okolí klubovny konal závod "Memoriál bratra Látala", který uspořádal 11. oddíl. U klubovny se v 8,30 h. setkali Jarek, Marcela, Píťa, Karel a Vlčkovi. Byly vytvořeny tři družstva po dvou: Marcela+Lukáš, Karel+Píťa a Honza+Martin. Soutěžilo se v poznávání přírody, Kimova hra, odhadu vzdáleností, morseovce, uzlování, krmení Balůa, hod šipkama a stavění stanu. Ze šesti družstev se umístili Karel+Píťa na čtvrtém místě, Honza+Martin na druhém místě a Marcela+Lukáš na prvním místě. V závodu jednotlivců se nejlépe umístili Honza na třetím místě a Marcela na prvním místě.

27. října se uskutečnila 1.etapa závodu o Velkého Vonta. V klubovně se v 17 h. sešli Bobr, Jarek, Marcela, Jakub, Pavla a Leona. Jarek šel ještě pro kamaráda Slávka a v 18,15 h. jsme se po vysvětlení pravidel pustili do honby za Širokem (Píťou). Tři dvoučlenné hlídky bránili své ulice a koho chytli na své ulici, tomu vzali život. Po chycení Široka dostala každá dvojice další instrukce, které vedli k tajemství. Každá dvojice také měla najít názvy 7 ulic a zapsat si je. Nejvíce bodů získali Jarek se Slávkem, který obdržel diplom za první místo v 1. etapě. Ve 20 h. bylo ukončení v klubovně.

30. října v 18 h. byla v klubovně zahájena 2. etapa závodu o Velkého Vonta, kterého se zúčastnili Bobr, Píťa a Karel za pořadatele a Jakub, Marcela, Pavla, Leona a Jarek. Soutěžilo se v hodu kroužkem na kolík, v nošení vody lžičkou, ve skládání rozstřiženého obrázku, v navlékání korálek, v přetahování lanem, v zápase, ze znalostí vontské historie a vytahování ježka z klece. Velké Vontství získal nakonec Jarek. Hra byla ukončena odcizením ježka v kleci a beznadějnou honbou za Píťou, který utopil ježka ve stoce.

Na schůzce 6. listopadu za účasti Honzu, Lukáše, Martina, Pavly, Leony, Karla, Píťu, Jarka, Marcely, Jakuba a Bobra připravil Bobr pro všechny soutěž "DOREMI", na které všichni soutěžící zazpívali nějakou písničku a byli ohodnoceni body. Vyhrál Lukáš při závěrečném soupeření s Honzou.

11. listopadu se ve 14 h. sešli u DONY Jarek, Bobr, Marcela, Jakub, Pavla, Leona a Karel. Honba za vontskou kronikou opět pokračovala. Během hry se získávaly životy za chycení členů jiných skupin. Na konci se sečetly body a nejvíce získali Jarek s Karlem. Potom si šátkama svázali dvojice a jednotlivci nohy a hrálo se na honěnou. Jak byla tma šli jsme do parku a hledal se pes Bublina ve směru označovaném září modrého světla. Po 17 h. již byla zima, proto jsme šli domů.

4. prosince se klubovna vybavila hrníčky, talířky a pověsily se nástěnky. V klubovně se uskutečnila mikulášská nadílka, které se zúčastnili Jarek, Bobr, Marcela, Danek, Píťa, Vašek, Lukáš, Honzík, Monty, Eva, Leona, Soňa a Pavla. Po ukončení nadílky Pavla s Leonou vrátily kroje, protože už prý nebudou chodit.

Jarek, Marcela a Bobr se 7. prosince v 17 h. v klubovně YMCA zúčastnili mikulášské nadílky, kterou pořádal 10. oddíl.

Vánoční besídky se 22. prosince v 15 h. v klubovně zúčastnili Pavla, Leona, Jarek, Marcela, Bobr, Píťa, Karel a Jakub. Ze začátku se hrály různé hry a soutěže a v 17 h. se začaly rozbalovat dárečky a potom byla diskotéka.

Od 26. prosince 2001 začal zimní tábor v Hamrech na chalupě. Přijeli Jarek, Marcela, Pavla, Leona, Bobr a Píťa. Hráli jsme různé hry v lese i v chalupě a také jsme sáňkovali a lyžovali, protože sněhu bylo dostatek. Také jsme rozestavěli sněhové iglů.

29. prosince ráno přijel Karel, ale nechtěl zaplatit přiměřený poplatek za tábor, proto jel domů a s ním i ostatní.

 

2002

 

Koncem ledna se přihlásili do oddílu noví členové. 10. února se konala výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Bobr, Marcela, Jakub B., Aleš, Michal a Honza D. V Domamyslicích se přidali Martin, Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr s Martinem šli předem a značili cestu a nechávali všem vzkazy a také schované bílé kartičky, které měli ostatní hledat. Na Záhoří jsme se byli podívat na studánku, která málo tekla a někteří se houpali na laně. Ve skalách jsme zkoušeli lézt ze skály na laně a všichni nováčci se učili dělat ježka pro zapálení ohně. Po rozdělání ohně a obědě jsme si zahráli na schovávanou a pak jsme se rozdělili na polovinu a hráli na hraničáře a utečence. Odpoledne jsme přešli k Loupežníku, kde jsme si vysvětlili typy ohňů a jejich používání a potom jsme si vyměnili funkce a hráli opět na hraničáře. Na závěr si všichni vyzkoušeli svoji pozornost při hledání bílých kartičrk. Nejlepší postřeh měl Honza D., který během 5 min. našel 10 kartiček z 15. Domů jsme se vrátili po 18 h.

16. února se uspořádala další výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Marcela, Jakub B., Aleš a Michal. V Domamyslicích se přidali Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr, Tank, Martin a Píťa šli předem a nechávali pro druhou skupinu vzkazy a značenou cestu. Na Záhoří se obě skupiny po hledání spojily a rozdělal se oheň pro ohřátí obědu. Po jídle jsme si zahráli na honěnou se strháváním fáborků z rukávu. V přetahování lanem byl nejsilnější Píťa. Bobříka míření splnil dnes pouze Tank, který se trefil do mety 90x ze 100 ran. Hráli jsme také na záškodníky s životy. Domů jsme se vrátili po 18 h.

17. února namalovali Píťa, Bobr a Jarek v klubovně na stěnu Indiána s členem kanadské jízdní policie a skautskou lilii.

23. února se sešli u klubovny Jarek, Marcela, Bobr, Píťa, Michal s Honzíkem a později přišel ještě Aleš. Hráli jsme v klubovně pingpong a benbington.

2. března se uskutečnila výprava k Seloutkám. V 9,00 h. vyšli Jarek, Bobr, Martin, Píťa, Tank, Jakub, Michal, Josef a Honzík z Domamyslic na Záhoří. Odtud šel Jarek, Michal a Martin napřed a značili cestu až do kaňonu nad Seloutkama. Zde jsme si rozdělali oheň a uvařili oběd. Po obědě jsme se vydali pomalu zpět, protože sněžilo. Po cestě domů jsme se stavili ve skalách na Záhoří, kde jsme pokárali několik táborníků, kteří sekali sekyrou do stromu a bodali do stromu nožem. Domů jsme došli kolem 17. hod.

9. března jsme se vydali na výpravu do Hamer. v 8 h. se před BIG Billou sešli Jarek, Marcela, Bobr, Tank, Martin a Jakub a autobusem jsme odjeli do Hamer. Podívali jsme se na Ježův hrad, kde jsme našli však pouze zbytky hradeb. Pak jsme se zastavili na louce u potoka, kde jsme si rozdělali oheň a opekli uzeninu na oběd. Po obědě jsme hráli hru na skládání slov z písmen a házeli jsme si napřed s papírovými míčky a pak s gumovým míčkem jsme hráli odbíjenou. Po cestě zpět do Hamer jsme hráli na fašisty a partyzány. Z Hamer nám nic nejelo, proto jsme šli do Žárovic, kde Bobr, Tank a Krtek počkali na autobus, protože už nemohli chodit a ostatní šli do Plumlova, odkud přistoupili do autobusu. Domů jsme přišli po 17. hodině.

5.-7. dubna se Bobr zúčastnil víkendu rádcovského kursu odkud si přinesl některé zkušenosti pro vedení družiny.

Ze 16. na 17.dubna se někdo vloupal do naší klubovny, rozbil okno, sekyru a dveře a ukradl míč na kopanou, 8 pálek na stolní tenis, dvě síťky a 5 sad míčků.

21. dubna jsme šli sázet stromky do Alojzova. Zúčastnili se Jarek, Bobr, Leona, Šárka, Žaneta, Honza, David, Krtek, Josef, Michal a Aleš. Vysázeli jsme celkem 2000 ks borovic.

28. dubna se uskutečnila druhá výprava na sázení stromků do Alojzova, které se zúčastnili Jarek, Marcela, Bobr, Michal, Krtek, Tank a Honza. Vysázeli jsme celkem 1500 kusů borovic.

4.května se Jarek, Marcela zúčastnili sázení stromků nad Seloutkama a vysázeli 220 ks smrků.

24.-26. května se Marcela, Jarek, Bobr a Tank zúčastnili festivalu trampských písní v Horním Jelení.

8. července se jelo na tábor do Prosetína. Zúčastnili se Jarek, Marcela, Bobr, Leona, Pavla, Vašek, Jirka (Medvídek), Tomáš (Mikk) a Tank. Po příjezdu do Prosetína jsme šli domluvit tábořiště. Bohuňkovi nás nenechali na své louce, proto jsme postavili stany na louce Jirku Čechlovského. Domluvili jsme si vodu u Rybenských a od Oldu půjčili kárku a várnici. Od Bohuňků jsme si půjčili hrnec a plech.

Druhý den tábora jsme si vyrobili lavečku, protože stávající dvě nestačili. Opravili jsme starý stůl a nanosili dřevo. Odpoledne jsme se šli vykoupat do lomu. Večer bylo zahájení táborové hry. Po setmění se uskutečnila noční hra v lese se zhášením svíček, kterou vyhrál Medvídek.

Třetí den jsme vyrobili Stožár na vlajku a vstupní bránu. Dopoledne jsme hráli hru se šátkama, kdy byla dvojice a jeden z ní měl zavázané oči jako slepec a druhý se o něj musel starat. Odpoledne jsme se šli koupat do lomu. Večer jsme zabezpečovali stany proti dešti a větru.

Čtvrtý den se dopoledne hrála hra "Dědeček měnil až vyměnil", ve které uspěl Vašek s Mikkem. Na oběd byly nudle s perníkem. Odpoledne se šlo na výlet do Ležáků. Večer se hrálo na tlučení hrnce.

Pátý den se dopoledne zpívalo s kytarou. Odpoledne jsme vyrobili vor a koupali jsme se v lomu. Večer byla soutěž o nejlepšího kytičkáře, kterou vyhrál Bobr.