činnost v letech 2006 - 2008

 2006

1. leden jsme strávili na zimním táboře Na Pohodlí a u ohýnku jsme si zazpívali písničky. Po úklidu chaty jsme ukončili tábor a odjeli domů.

4. ledna jsme na schůzce postavili ze sněhu iglů a Indiána na bizonu, protože na koně nebylo moc sněhu.

7. ledna jsme se vydali na výpravu na Záhoří, kde jsme bobovali a lyžovali. Přišli Krtek, Jarek, Chapadlo a Myška. Domů jsme šli brzy po poledni, protože jsme byli všichni mokří a zmrzlí..

14. ledna jsme si byli zaplavat v lázních. Přišli však pouze Jarek, Myška, Chapadlo, Renata a Antivirus.

21. ledna se na výpravu dostavili pouze Jarek, Myška Hrbáč a Skála. Šli jsme na Záhoří, kde jsme si zahráli musí-nemusí, což vyhrála Myška. Potom jsme šli k boudě, kde jsme se udělali oheň a opekli špekáčky. Také se usušily ponožky Hrbáče, protože měla promočené boty. Odtud jsme šli na chlum, kde jsme se zapsali do knihy. Zpět jsme šli přes Ožralou cestu a viděli jsme několik srnek, které přebíhali kolem nás. Domů jsme došli před 16 h.

28. ledna si byli Jarek, Myška, Katka, Skála, Renata, Krtek, Chapadlo a Antivirus zaplavat do lázní.

2. února se výroční schůze Esperanto klubo Prostějov zúčastnili Jarek, Krtek, Radek, Myška, Rami a Katka. Radek zde přečetl přehled činnosti našeho oddílu za rok 2005.

8. února jsme během schůzky postavili iglů, ale bez střechy.

10. února se u klubovny sešli pouze Jarek, Myška, Skála a Krtek, a proto se na výpravu nešlo.

18. února se Hakim zúčastnil v Břeclavi školení hospodářů a 19. února informoval Jarka o novém vedení účtů.

21. února se v Olomouci konala výroční schůze Esperantského klubu Olomouc, které se za náš oddíl zúčastnil Jarek a Krtek. Myška přijela také, ale schůze se nezúčastnila. Na březen jí byla pozastavena činnost v oddíle za lži.

25. února se klubovních her zúčastnili Jarek, Rami, Skála, Katka a Krtek. Hráli jsme člověče nezlob se, pinec a ruletu.

4. března se na výpravu nedostavil nikdo. 9. března udělali nováčkovskou zkoušku z plavání Bača, Hrbáč a Jan. 11. března na výpravu přišel pouze Radek a Jarek, proto byla výprava zrušena.

16. března jsme šli na výpravu na Loupežníka. Stavili jsme se u studánky a pročistili ji. Protože šel pouze Radek, Jarek a Krtek, tak jsme ani nic nehráli. Na Loupežníku, kam jsme zavedli také manžele Sekaninovi, jsme si udělali píšťalky a také kocary na zítřejší velikonoce. Zpět jsme šli kolem přehrady do Mostkovic. Odtud Krtek a Radek jeli stopem. Jarek šel kolem Hloučely a z jednoho jezírka vylovil asi 80 ryb a dal je do potoka.

22. dubna jsme jali na kolách na brigádu sázet stromky. Myška, Redek, Krtek a Milan vysázeli v Určicích 450 borovic. Jarek a Chapadlo vysázeli 550 borovic za Myslejovicemi.

23. dubna se brigády za Myslejovicemi zúčastnili Radek a Chapadlo, kteří jeli však brzy domů a Jarek, Myška, Jitka a Krtek. Celkem jsme vysázeli 1.350 borivic.

4. května se Krtek a Jarek zúčastnili v Esperantském klubu Olomouc besedy s esperantistou z Dánska.

6. května byli Jarek, Jitka a Krtek sázet stromky do lesa za Myslejovicemi. 7. května přišel na brigádu už pouze Jarek a Krtek.

13. května se před klubovnou sešel pouze Jarek a Milan. Později přišel Hrbáč. Na výpravu se nešlo, ale u Podivic jsme vysadili 500 buků na lesní brigádě.

20. května se Jarek, Kecal, Baletka a Chapadlo zúčastnili esperantského setkání v Šumperku, kde si někteří zaplavali v bazénu a vyhráli pěkné ceny v tombole. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili v Bludově a v Náměšti. Domů jsme dojeli před 19 h.

26.-27. května se na velodromu konala Bambiriáda, které se zúčastnili Jarek, Krtek, Jakub, Milan, Jan, Honza, Myška, Radek a Jitka.

26.-28. května se v Horním Jelení konal festival trampských písní, na který 26. května odpoledne odjeli Jarek, Krtek a Myška. Protože v sobotu večer pršelo, jeli jsme domů už v noci a Krtek přespal u Jarka, protože se v noci domů nedozvonil.

31. května udělal Hrbáč nováčkovské zkoušky.

4. června se Jarek a Kecal zúčastnili lesní brigády v Kobylničkách, kde odklesťovali v lese.

10. června se před klubovnou sešli Jarek, Radek, Myška, Bača a Jakub, ale na brigádu se nejelo, protože v noci pršelo, a tak se brigáda přeložila na neděli. V neděli přijel do Kobylniček pouze Jarek, Radek a Myška, ostatní se nedostavili. Myška a Radek skončili předčasně.

18. června se před klubovnou sešli Jarek, Bača, Bobřík a Milan a šli jsme na Záhoří. Studánka tekla málo a ve skalách bylo plno táborníků, tak jsme šli na Chlum. Potom jsme se stavili pro Myšku na chatě a šli s ní na Záhoří a domů pak sami.

Tábor sirotků Prosetín 2006

10. července jsme vyjeli na tábor do Prosetína ve složení Bobřík, Krtek, Karolína a Jakub. Bača, Jarek, Honza a Jirka jeli autem. Po příjezdu jsme postavili přístřešky a dovezli věci na tábor z Kvasína. Vytyčili jsme místo pro stany a posekali srpem trávu kolem. Když došli ostatní od vlaku, postavili jsme hangár a vybalili věci na tábor do regálů. Do večera jsme postavili 3 teepee a šli se vykoupat do lomu. Nářadí jsme si půjčili od Rybenských, kde bereme vodu.

11. července dopoledne jsme postavili ohniště a totem. Plech na ohniště nám někdo sebral, proto Jarek půjčil plech od Dvořáků z Prosetína. Odpoledne jsme postavili stožár na vlajku a poslední teepee. Chyběly nám tyče, tak jsme pro ně šli do Kvasína do stodoly, ale zjistili jsme, že nám tam asi 5 tyčí někdo vzal. Po práci jsme se šli koupat do lomu. Také jsme postavili bránu. Večer jsme opravili záchod a dali tam desku na sezení. Potom jsme hráli odbíjenou a bussines. Krtek, Honza a Jirka chtějí jet domů, protože se jim stýská.

12. července dopoledne jsme se byli podívat v Prosetíně na práci v lomu. Cestou zpět jsme se podívali na pštrosy. Po obědě jsme se byli vykoupat v lomu a v etapovce ve sbírání borůvek vyhrála Karolína. Po večeři byla vyhlášena etapovka v pozorování družic a v etapovce s morseovkou vyhrál Bobřík.

13. července ráno šel Jarek s Jirkou do Skutče vytáhnout kusadla od klíštěte, ale prý to nevadí řekla doktorka. Před obědem jsme stříleli z luku a pak se šli vykoupat. Po obědě ve zkoušce hmatu uspěl nejlépe Jirka. Hrál se fotbal, ale za deště, protože přišla bouřka. Balon se pořezal o trní a propíchl. Před večeří jsme hráli bussines a po večeři šachy a člověče. V etapovce v hledání čísel vyhrál Bobřík.

14. července po snídani jsme šli do Ležáků, pouze Krtek hlídal tábor. Odpoledne jsme se byli koupat a kluci nám dali karáska, kterého jsme však dali Rybenským. Karolíně jsme popřáli k svátku. Před večeří v etapovce v orientaci v prostoru vyhrál Bobřík. Večer se hráli šachy a člověče.

15. července dopoledne v etapovce ve zkoušce pozornosti vyhrál Jakub. Potom jsme se šli koupat. Před obědem si maminka odvezla Karolínu. Po obědě přijeli Jehlářovi a odvezli Honzu, Jirku a Krtka. Byl vyhlášen Indiánský den, a tak si všichni vyráběli luky a oštěpy. Po obědě jsme se šli koupat a přijela Myška s tátou, bráchou a mámou Bobříka. Stříleli jsme z luku a po večeři hráli bussines. Zůstali jsme pouze 4, tak Jarek hlídal celou noc.

16. července dopoledne jsme šli do lomu v Cejřově. Před obědem dojeli rodiče Baču a dovezli guláš a buchty. Po obědě jsme se šli koupat do lomu, opalovali se a stříleli z luku. Před večeří se uskutečnila etapovka míření na kbelík, ve které vyhrál Bobřík. Po večeři jsme hráli člověče nezlob se. Po 23 h. jsme jeli ve složení Jarek, Bobřík, Tomáš a jeho bratranec Martin na přepad do Mrákotína, ale tábořiště bylo opuštěné.

17. července dopoledne byla etapovka esperantská, ve které vyhrál Jakub. Odpoledne jsme se byli v lomu koupat i s Nerem. Potom Bača připravil hru s kresbami a názvy. V etapovce ve střelbě byl nejlepší Bača. Potom jsme pohrabali seno na kupky a po večeři jsme hráli bussines.

18. července dopoledne jsme hráli bussines. Po obědě jsme se šli koupat s Nerem. Před večeří jeli Jarek, Bobřík, Jakub, Tomáš a Martin na kolách do Žumberka, podívat se, jestli tam táboří nějací skauti. Před Žumberkem nebyli a směrem na Prostějov jsme objevili roverský tábor kluků z Pardubic. Přes Prostějov jsme potom jeli do tábora.

19. července ráno jsme nařezali dřevo. Byla vyhlášena etapovka na odhad, ve které vyhrál Bobřík. Před obědem jsme šli vykoupat. Po obědě jsme jeli do Pivnické rokle a Tomáš s Martinem z Kvasína nám hlídali tábor. Po návratu z Pivnické rokle jsme se šli koupat a po večeři jsme hráli bussines a Bačovu hru. Bussines vyhrál Bača. Po 20 h. šli všichni spát a ve 22 h. byla vyhlášena etapovka na noční výzvědy, ve které vyhrál Jakub. Táborníka dělal Tomáš z Kvasína.

20. července dopoledne jsme se šli vykoupat. Odpoledne jsme hráli chvíli bussines, ale brzy jsme skončili a šli se koupat. V etapovce potopa vyhrál Jakub a celkově vyhrál Bobřík. Po večeři jsme si hráli s bičem a kluci si kreslili. Večer jsme si hráli Jakubovu hru a honili se s kopřivama.

21. července dopoledne jsme šli do lesa a opravovali jsme 5 tyčí na teepee a kluci vyrobili vůdcovské křeslo. Odpoledne šel Bobřík na samotku a hráli jsme bussines a pak podobnou hru s příšerami. Po večeři přišel Bobřík ze samotky, protože se bála. Do večerky jsme si házeli talířem a hráli hru s příšerami.

22. července dopoledne jsme hráli bussines, ale nedohráli. Přijela Bačova rodina, tak jsme byli odpoledne v lomu se koupat. Potom jsme hráli zase bussines a večer bylo při nástupu vyhlášení táborové etapové hry, kterou vyhrál celkově Bobřík před Jakubem a Bačou. Večer jsme měli táborák a zpívali písničky.

23. července dopoledne jsme hráli Monstryn a byli se v lomu koupat s Nerem. Vrátili jsme motyku a plech na oheň. Večer jsme sbalili tři teepee, zahladili ohniště, uklidili stožár na vlajku, totem a bránu. Přišla bouřka, po které jsme se šli koupat a celou noc pršelo.

24. července ráno jsme čekali až uschne louka po nočním dešti. Potom jsme sbalili hangár a poslední teepee. V poledne jsme naložili na vlečku traktoru materiál a uložili v Kvasíně do stodoly. Po sbalení přístřešků jsme ve 14 h. odjeli z tábořiště. Po cestě jsme se ještě stavili v Chornicích u dědečka Bobříka. Do Prostějova jsme dojeli před 17 h. a uložili s Bačou a Krtkem věci do skautské a esperantské klubovny.

18. srpna jeli Jarek, Radek a Chapadlo na kolách na houby na Záhoří. Vyjeli jsme ráno v 9 h. a kola jsme si nechali u Myšky na chatě a šli jsme hledat houby. Našli jsme celkem přes 100 hřibů a také bedle. Domů jsme se vrátili ve 14 h.

16. září jeli Jarek a Krtek k Rejcharticím za Šumperkem na mistrovství ČR ve vrhu nožem a sekyrou. V lese rostlo mnoho hřibů. Zpět jsme se vrátili po 18 h.

22.-24. září se v Rožnově pod Radhoštěm konalo setkání motorkářů, kterého se zúčastnili Jarek a Krtek.

6.-8. října se u Velkého Meziříčí konalo pracovní setkání YMCA, kterého se zúčastnili Jarek a Krtek. Hakim se pro nemoc nedostavil. V pátek byl příjezd, v sobotu jsme lozili po lanech a v neděli proběhla výroční schůze. Tam i zpět jsme jeli stopam.

Do oddílu přišli nováčci Kristýna, Michal Himr, Michal Hrdlička, Aneta a Honza.

14. října šli na výpravu pouze Jarek, Kristýna a oba Michalové. Šli jsme na Záhoří, odtud na Chlum, odtud jsme šli k boudě. Zde jsme si udělali oběd a opekli uzeninu. Po obědě jsme šli k obrázku a odtud ke studánce Libuška. Po cestě zpět jsme hráli při cestě na schovávanou. Na Záhoří jsme si zahráli na schovávanou, na Apače a hru s odhalováním čísel. Domů jsme přišli před 17 h.

1. listopadu byla oddílovka, na které jsme psali do počítače knihy. Výprava se domluvila na sobotu na Loupežníka.

4. listopadu se u kapličky sešlu Jarek, Chapadlo, Michal a Kristýna. Šli jsme na Záhoří. Cestou jsme potkali Anetu. Ze Záhoří jsme šli na Loupežníka. Zde jsme si zahráli na schovávanou. Před polednem jsme si udělali oheň a opékali párky. Potom jsme posbírali nepořádek a spálili vše na ohni. Domů jsme šli brzy, protože začalo pršet a v 15 h. jsme byli doma.

15. listopadu vykonali nováčkovskou zkoušku Michal, Aneta a Kudrnáč.

18. listopadu šli na výpravu pouze Jarek a Aneta s kamarádkou Nikolou. Šli jsme kolem koní, studánky až k boudě, kde jsme poobědvali a setkali se s oddílem Vyriony z Brna. Potom jsme šli k obrázku. Odtud jsme se šli podívat ke studánce Libuši a pak po cestě zpět jsme se zapsali do knihy na Chlumu. Z Chlumu jsme šli Ožralou cestou a po silnici domů. Domů jsme došli v 15,30 h-

22. listopadu složila nováčkovskou zkoušku Kristýna a Krtek se přišel odhlásit, že nemá čas chodit.

25. listopadu jsme za pomoci Jarka, Hakima, Chapadla a Krtka přestěhovali klubovnu na Křížkovského 12. Pomáhal nám také Hop.

Od 6. prosince jsme se začali scházet v nové klubovně na Křížkovského 12 a na programu byla Mikulášská besídka, které se zúčastnili Jarek, Myška, Krtek, Baletka, Hrbáč, Aneta a Kudrnáč.

13. prosince se na schůzku dostavilo 15 nováčků.

16. prosince jsme vyrazili na výpravu ve složení Jarek, Chapadlo, Kristýna, David, Lukáš, Lucie, Veronika a Alena. Po cestě jsme hráli na barvy aut. Na Záhoří jsme si zahráli na schovávanou a po obědě při ohýnku jsme posbírali nepořádek v obou kaňonech a odnesli vše k cestě u kříže. Potom jsme si zahráli na odhalování čísel a na četníky a na zloděje. Domů jsme došli po 17 h.

20. prosince se sešlo v klubovně 14 členů Starší skauti dopisovali kroniky a nováčci se učili na zkoušky. Domluvili jsme se na sobotní výpravu na Loupežníka a na možnou výpravu několikadenní po vánocích Na Pohodlí.

28. prosince se esperantského Silvestra zúčastnili Jarek, Myška, David a Alena.

2007

Na první lednovou výpravu šli 13. ledna Jarek, David, Dominik a Michal. Šli jsme na Záhoří, kde jsme posbírali nepořádek a střepy a po obědě u ohýnku šel Jarek napřed a značkoval cestu ke studánce Libuši. Po cestě kluci také plnili nějaké úkoly. Od Libuše Jarek značil cestu s úkoly až ke Chlumu. Zde každý napsal něco do vrcholové knihy a po cestě zpět jsme se schovávali. Na Záhoří jsme si zahráli na Apače a domů jsme se vydali už za tmy.

24. ledna udělala Alena nováčkovskou zkoušku. Krtek prý už zase bude chodit, protože zde má své kamarády.

27. ledna jsme byli na výpravě na Záhoří, kde jsme lyžovali a jezdili na bobech. Zúčastnili se Jarek, Krtek a Kecal.

1. února se výroční členské schůze Esperanto klubo Prostějov zúčastnili Jarek, Aneta, Dominik, Alena, David a Michal.

7. února složil nováčkovskou zkoušku David a Dominik.

10. února šli na výpravu Jarek, Michal, Chapadlo a Dominik. Šli jsme přes Záhoří na Loupežníka a odtud k lovecké chatě, kde jsme si udělali ohýnek a poobědvali. Také jsme odpovídali na volání strakapouda. Potom jsme šli kolem obrázku ke studánce Libušce a odtud na Chlum. Cestou jsme se byli podívat, jak v lese řežou dřevo po polomech. Přes Záhoří jsme šli potom zpět a domů jsme došli za světla.

6. března složili nováčkovskou zkoušku z plavání Aneta a Michal.

9. dubna šli Jarek, Krtek a Chapadlo na velikonoční pomlázku. Cestou navštívili Anetu, Jitku, Katku, Skálu, Ivu a další bývalé členy oddílu. Vymrskali jsme mnoho vajíček a stužek.

14.-14. dubna se Jarek a Chapadlo vydali do lesa na brigádu, kde prováděli hnojení stromků asi 6 ha lesa u Myslejovic.

21. dubna jeli Jarek a Radek do Kobylniček hnojit stromky a také část za Myslejovicemi celkem přes 2 ha.

25. května se někteří naši členové zúčastnili Bambiriády. 25.-27. května si Jarek a Krtek zajeli do Horního Jelení, kde poslouchali písničky na festivalu trampských písní.

Tábor pěti Prosetín 2007

Na tábor jsme vyjeli 9. července. Ráno jsme dali věci do vozíku a v 10,30 h. jsme odjížděli na tábor. Po cestě jsme se stavili před Poličkou v lese a nasbírali hříbky. Po příjezdu na tábořiště jsme shledali, že tráva není posekaná. Jarek, Krtek a Chapadlo jeli do Kvasína zajistit věci na postavení tábora. Bača a Michal hlídali tábor a vysekali zatím srpem trávu pro postavení dvou teepee. V Kvasíně jsme nesehnali odvoz, tak jsme všechny věci vystěhovali ze stodoly k silnici a Jarek pak dojel s vozíkem, na který jsme vše naložili a odvezli na louku. Po příjezdu jsme postavili hangár, kam jsme schovali všechny věci. Postavili jsme také přístřešek. Spali jsme všichni v hangáru, protože po přeháňkách byla louka mokrá a nedaly se postavit teepee. Ještě před spaním jsme dovezli vodu a nářadí z Prosetína.

10. července se opět střídaly přeháňky, tak jsme postavili dopoledne stožár na vlajku, ohniště a na topení jsme zajistili dřevo.Odpoledne jsme postavili bránu a s tyčí dvě teepee bez plátna, protože bylo mokro. Večer se hrál bussines a spali jsme v hangáru.

11. července jsme šli dopoledne na výpravu do Ležáků. Po návratu na oběd byla houbová omáčka z hřibů. Odpoledne jsme natáhli první teepee za sucha, ale potom opět pršelo. Šli jsme se koupat s Nerem do lomu. Od večeře jsme hráli bussines, ale mezi tím jsme ještě natáhli plátno na druhé teepee. Do večera byl celý tábor dostaven. V noci byli kluci poprvé hlídat tábor. Hlídky byli po třech hodinách, aby se ostatní vyspali.

12. července od rána pršelo a přeháňky byly celý den. Dopoledne jsme hráli Bačův Monstryn. Odpoledne jsme hráli bussines a šli se s Nerem koupat. Také jsme hráli UFO. Večer se hrál opět Monstryn, který se však nedohrál.

13. července dopoledne Bača a Michal dohráli Monstryn a pak jsme hráli bussines. Odpoledne jsme se vydali na cestu na Žumberk. Pořád jsme čekali na Baču, který měl problémy s chozením. Před Žumberkem jsme se stavili na houby v lese u cesty a nasbírali jsme dost na smaženici. V Žumberku jsme se podívali na zříceninu hradu. Našli jsme sklepní chodbu, ve které jsme chodili při svíčce, protože baterku nikdo nevzal. Zpět jsme se vrátili stopem, protože Baču bolely nohy. Večer jsme se byli vykoupat v lomu.

14. července dopoledne jsme se byli koupat. Po obědě jsme jeli do Pivnické rokle, kde jsme si prohlédli také jeskyni. Po cestě jsme vzali stopařku. Po cestě zpět jsme se ve Zderazi zastavili a dali si nanukový dort v potravinách. Po návratu jsme se byli koupat a vzali jsme i Nera. K večeru přijela Bačova maminka s dcerou a jejím přítelem, tak jsme se šli společně koupat a večer byl táborák. Hlídku měli návštěvníci.

15. července dopoledne jsme se byli koupat a po obědě odjela návštěva. Odpoledne jsme se byli opět koupat, protože už druhý den bylo velké horko. Večer jsme uklivili totem, stožár na vlajku, bránu a ohniště a šli do Prosetína vrátit plech na ohniště Dvořákům a nářadí Rybenským. Protože nám došla voda, tak jsme museli jít také pro vodu, ale do večera se vše zase vypilo, protože horko bylo hrozné.

16. července jsme od rána začali balit věci a pak přišly na řadu obě teepee, které však byly suché a za chvíli sbalené. Naposledy se sbalil hangár. Tyče na stany a všechny věci jsme schovali do lesíka za loukou. Tyče jsme přivázali ke stromu tak jako stožár na vlajku a totem. Věci se naskládali do spižírny a vše se přikrylo igelitama. Před polednem jsme odjížděli z uklizeného tábořiště domů. Věci jsme zanesli do klubovny k uschování pro příští tábor.

5.-7. října se pracovního setkání YMCA u Buchlovic zúčastnil Jarek. Po táboře do klubovny už nikdo nepřišel, tak se schůzky přeložili ze středy na čtvrtek na dobu schůzek esperantského klubu.

2008

Oddíl má pouze 5 členů. V oddíle zůstává Jarek, Hakim, Krtek, Chapadlo a Bača.

5.-6. dubna se Jarek, Chapadlo a Krtek zúčastnili lesní brigády v Kobylničkách, kde odklízeli klest z lesa pro sázení stromků.

15. dubna se Jarek a Krtek zúčastnili výroční členské schůze Esperantského klubu Olomouc.

18. dubna byli Jarek, Chapadlo a Krtek sázet za Myslejovicemi smrky a vysázeli 180 kusů.

26. dubna byl Jarek a Chapadlo odklesťovat za Myslejovicema. Trochu nám pršelo.

27. dubna byli Chapadlo, Jarek a Krtek uklízet klestí za Myslejovicema.

3. května byli Jarek a Krtek v lese na brigádě odklízet klestí u Otaslavic.

9. května byli na lesní brigádě u Myslejovic Jarek a Krtek a vysázeli 200 smrků a 100 buků.

11. května se lesní brigády zúčastnili Jarek a Krtek. U Myslejovic vysázeli 700 smrků.

23.-24. května se Jarek a Krtek zúčastnili festivalu trampských písní v Horním Jelení.

 

Potom byla činnost úplně přerušena, protože už se ani v esperantském klubu nikdo od skautů nescházel a z pracovních a ze zdravotních důvodů Jarek oddíl nemohl dál vést.