činnost v letech 2004 - 2005

 2004

První letošní schůzka se konala 7. ledna a na ní bylo vyhodnoceno bodování za rok 2003 od března. Nejvíce bodů 411 získal Krtek a druhý byl Luky s 404 body. Krtek za odměnu obdržel tornu na výpravy. Potom jsme se šli klouzat na rybník.

Na první letošní výpravu jsme se vydali 10. ledna. U Sv. Anny se sešli Jarek, Eliška a Luky s lyžemi a Krtek, Martin a Opičák s bobama. Šli jsme polní cestou až na Záhoří, kde jsme jezdili z kopce. Před 13 h. jsme zašli na Jarkovu chatu, kde jsme se všichni usušili a dali si čaj. Odpoledne jsme šli opět jezdit z kopce a po 15 h. jsme jeli domů. Krtek, Martin a Opičák jeli autobusem a ostatní na lyžích polní cestou a sraz byl opět u Sv. Anny.

5. února se na Husově nám. 85 konala výroční schůze Esperanto klubo Prostějov, které se zúčastnili Jarek, Hraběnka, Michal, Radek, Krtek, Martin a Lukáš.

7. února jsme se vydali na výpravu na Záhoří. Před klubovnou se sešli Jarek, Luky, Pavla s Petrem, Michal a Martin. Po příchodu na Záhoří jsme navštívili studánku, kde jsme se napili a také trochu vyčistili studánku. Ve skalách jsme se setkali s Krtkem, který zde byl s Bobrem, Medvídkem, Tankem a Vaškem. Protože bylo počasí na déšť, udělali jsme si přístřešek a po obědě jsme si společně s Bobrovými kluky zahrály na četníky a zloděje. Bobr nás požádal, jestli si s náma můžou zahrát. Potom jsme si napnuli lano mezi stromy a na čas se lezlo po laně z jednoho konce na druhý.. Nejlepší čas měl Luky. Potom jsme si zahráli proti Bobrovi šiškovou válku a nakonec jsme hráli sami na schovávanou. Domů jsme došli v 17 h.

11. února jsme zkoušeli kroje na slib.

14. února se na výpravu na Záhoří dostavil Jarek, Krtek, Luky, Petr a Pavla O.,Jitka, Martin, Radek, Michal a Tomáš. Na Záhoří jsme se zastavili u studánky a potom vystopovali a přepadli družinu Bobra. Po přepadu při kterém jsme je koulovali z vrchu skal jsme se přesunuli do jiného kaňonu, kde jsme si rozdělali oheň a poobědvali. Když jsme si začali hrát na schovávanou, přepadl nás Bobr se svou čtyřčlennou družinou. Proto jsme útok opětovali a pak se rychle přesunuli k Loupežníku sledováni Bobrovou družinou. U Loupežníka jsme si udělali koule a počkali v úkrytu na příchod Bobra. Po zdařeném přepadu jsme si společně zahráli na boj o životy. Domů jsme šli kolem přehrady, kde jsme se na chvíli zastavili.

21. února jsme si šli zaplavat do městských lázní. Před 10 h. se zde sešli Jarek, Krtek, Lukáš, Ondra, Martin, Petr s Pavlou, Jana, Michal Š., Michal Č., Jitka a Hraběnka. Zaplavali jsme si 100 m, 10 m pod vodou a minutu šlapali vodu na nováčkovské zkoušky.

28. února jsme se vydali na výpravu na Záhoří. V Domamyslicích se sešli Jarek, Hraběnka, Milan, Míša, Michal a Krtek. Kromě Krtka a Michala měli všichni lyže. Došli jsme na kopec, kde jsme jezdili na lyžích a bobech. Byli jsme se také podívat u studánky, která tekla. Před polednem jsme nasbírali v lese dřevo na oheň a připravili si malou pyramidu na opečení obědu. Po obědě jsme zašli podívat se na kočičky a vzali z Jarkové chaty ještě jedny boby. Pak jsme zase jezdili až do 16 h., kdy jsme šli zpět domů.

6. března jsme si byli zaplavat v lázních. Přišel Jarek, Michal, Martin, Krtek, Stopař a Karkulka.

10. března na schůzce se nás sešlo 16 a tak jsme se učili esperanto. Potom jsme šli stavět ven ze sněhu pevnůstky a hrady. Úplně na konec se však při boji vše rozbilo a zůstaly pouze trosky opevnění.

13. března jsme na výpravu nešli, ale šli jsme si zase zaplavat, protože toto mokro nám více vyhovovalo jak mokro venku. Přišli však pouze Jarek, Milan, Luky, Hraběnka s Ondrou, Jitka a podívat se přišel Krtek.

Od 20. března se schůzky přesunuly ze středy na soboty od 9 do 11 h, protože Jarek nebude moci v týdnu na schůzky. Po půlce dubna by se schůzky měli konat opět ve středu. 20. března jsme si udělali pracovní schůzku a opracovávali jsme tyče na táborová teepee. Radek přitom zlomil pilník a Michal Č. dostal přezdívku Pilař, protože řezal s pilou a nechtěl se o ni dělit. Také jsme udělali pořádek na konci areálu a kolem ohniště. Přišli Jarek, Jitka, Pilař, Krtek, Hraboš, Marťan, Radek, Michal a Honza. Po práci jsme si zahráli v klubovně bussines a po 12 h. jsme šli domů.

27. března jsme při schůzce zjistili, že klubovnu 11. oddílu a klubovnu oldskautů navštívili zloději, ale do naší se nedostali.

3. dubna na schůzce jsme hráli vybíjenou a domluvili jsme se na výpravu a brigádu.

4. dubna jsme šli na výpravu na Záhoří. Přišli Jarek, Krtek, Karkulka, Pilař, Stopař, Hraboš, Marťan, Honza a Ivana. Na Záhoří jsme se podívali na místo, kam půjdeme na brigádu příští sobotu a pak jsme hráli na schovávanou. Po obědě jsme šli k studánce a hráli jsme na honěnou o životy. Nakonec jsme zahráli šiškovou válku a v 16 h. jsme stíhali autobus domů.

10. dubna jsme šli na brigádu sázet stromky na Záhoří. Vysadili jsme celkem 900 borovic a líp. Zúčastnili se Jarek, Hraboš, Pilař, Jitka, Pavla, Krtek, Honza, Marťan, Radek, Michal, Maruška, Ondra a Hraběnka a její bratranec Lukáš.

18. dubna se sešli před klubovnou v 8 h. Jarek, Karkulka, Stopař, Krtek, Hraboš, Kristýna, Ivana a Pavla a jeli jsme sázet stromky na kolách do Myslejovic. Zasázeli jsme 300 borovic a 150 buků a odklidili chrastí. Domů jsme dojeli v 19 h.

24. dubna se před klubovnou sešli Jarek, Hraběnka, Ondra, Maruška, Krtek, Hraboš, Stopař, Karkulka, Pavla, Ivana, Jitka a Kiki. Protože bylo mokro, nejeli jsme sázet stromky, ale zahráli jsme si v klubovně bussines a karty.

25. dubna se sešli u klubovny Jarek, Krtek, Marťan, Stopař a Michal. Jelikož se pro nepřízeň počasí na sázení stromků nejelo, tak jsme hráli bussines a turnaj ve stolním tenise. Na stromky pojedeme příští sobotu.

28. dubna na schůzce se sešlo 17 členů oddílu. Někteří hráli vybíjenou a ostatní Jarek učil hrát kuličkové hry. Nakonec jsme si zahráli na schovávanou. Na sobotu jsme se domluvili na sázení stromků za Myslejovicema.

1. května se před klubovnou sešli Jarek, Stopař, Karkulka, Hraběnka, Hraboš, Marťan, Kiki, Ivana, Jana a Michal a odjeli jsme do Myslejovic sázet stromky. Celkem jsme vysadili 500 borovic a 250 buků. Domů jsme přijeli v 18 h.

Na poslední brigádu jsme jeli 8. května. Jeli Jarek, Michal, Hraboš, Krtek, Pavla a Ivana. Odklesťovali jsme porost nad naším tábořištěm u Kobylniček. Po vyčištění lesa jsme se ještě nasbírali kytičky do herbáře a v 16 h. jeli domů.

22. května se sešli před klubovnou na kolách Jarek, Krtek, Hraboš, Pohrabáč, Ivana a Kiki. Jeli jsme do parku, protože bylo špatné počasí na delší výpravu a v parku jsme sbírali smůlu se stromů na slibové pochodně. Nasbírali jsme sáček a na oběd jeli domů. Slib bychom měli připravit na 1.-13. června a slibovat by měli Hraboš, Jitka, Hraběnka, Michal, Pavla, Opičák a Pohrabáč.

28. května jsme se ve složení Jarek, Michal a Krtek vydali na festival trampských písní do Horního Jelení, kde jsme si tři dny poslechli a zazpívali spoustu písniček při soutěži kapel a také u táboráku. 30. května jsme jeli domů plni zážitků z krásného kamarádského prostředí.

5. června jsme chtěli vyrazit na kolách na třešně, ale přijel jen Jarek a Krtek a ještě k tomu pršelo, tak jsme si zahráli pouze pinec a jeli domů na oběd.

9. června si dodělal nováčkovskou zkoušku Ondra Kovařík.

12. června připravili Jarek, Hakim, Trišu a Gesi slib pro Hraběnku, Jitku, Pavlu, Hraboše, Podrabáče, Krtka a Michala na Loupežníku. Monty nemohl pro zdravotní problémy. Všichni slibující byli na Záhoří, kde čekali na uvaděče Trišu, která je před půlnocí zavedla na Loupežníka. Zde potom slavnostně složili svůj skautský slib a po slibu zůstali u ohně až do ranního uhasnutí.

16. června na schůzce vykonali Karkulka a Stopař nováčkovskou zkoušku a všichni dostali peníze z lesní brigády.

20. června se v klubovně sešli Jarek, Michal a Krtek a sestavili táborový jídelníček se seznamem potravin, které se budou muset koupit před táborem. Také se nachystaly věci na tábor a ke slibu, který bude ze soboty na neděli 26.-27. června.

23. června vykonaly nováčkovskou zkoušku sestry Kiki a Ivana a rozdaly se zakoupené kroje ro slibující Ivanu, Kiki, Opičáka, Ondru, Karkulku, Stopaře a Radka.

26. června se na Záhoří vypravili Hakim, Krtek, Jitka a Hraběnka, aby připravili slib. Po obědě přišla Pavla a Jarek. Michal si spletl místo, ale v 15 h. došel také na Záhoří. Večer přivedl Pohrabáč Stopaře, Karkulku, Ivanu, Kikinu, Radka a Ondru a ti pak zůstali ve vedlejším Údolí míru. Po 20 h. dorazil také Hraboš, ale Monty se nedostavil. O půlnoci potom odslibovali Karkulka, Ondra, Radek, Kikina, Ivana a nakonec Stopař. Ráno po uhasnutí slibového ohně, nováčci uklidili celé slibové místo, aby nebylo nic poznat a odebrali se domů.

9. července jsme odstěhovali tyče na teepee na tábořiště do Prosetína společně s některými věcmi, které se daly k Rybenským. Také se domluvil odběr mléka, vajíček a brambor v Kvasíně.

Tábor indiánský Prosetín 2004

Ráno 12. července v 8,35 odjeli vlakem s Hakimem Hraběnka, Marie, Ivana, Pavla, Karkulka, Stopař, Hraboš, Pohrabáč a Krtek. Ondra. A Jarek jeli autem předem, aby přivezli táborový materiál. Odpoledne po příjezdu se začal stavět tábor. Nejdříve se postavil přístřešek na jídelnu, aby nezmokly věci, protože občas pršelo. Potom se postavil proviantní stan a následovala teepee. Večer se daly dohromady také stoly a lavečky.

13. července se dopoledne postavil stožár na vlajku, totem a brána. Odpoledne se opravil ještě stůl do kuchyně a také záchod, který se někdo snažil zbourat. Ve večerním programu byla zahájena celotáborová hra první etapou, ve které měli družiny postavit věž z kamení 100 cm vysokou.

Družiny byly rozdělené ve složení: 1. modrá – Krtek, Pohrabáč, Stopař, 2. zelená – Ondra, Hraboš, Michal, 3. červená – Hraběnka, Karkulka (doplňovaná Adélkou nebo Alenou) a 4. bílá – Iva, Maruška, Pavla. V první etapě vyhrála zelená družina před modrou, červenou a bílou. Bílé družině nechtěla věž stát i když měla dlažební kostky.

14. července dopoledne se vyhlásila 2. etapovka „Uctěte hosta čajem“, ve které byly nejlepší děvčata z bílé družiny. Odpoledne se konala 3. etapa TH „Lesní plody“, ve které vyhrála zelená družina. Nasbírali jsme borůvky na knedle. Večer jsme si šli poprvé zaplavat do lomu a u táboráku jsme si zazpívali písničky.

15. července dopoledne se uskutečnila další etapa táborové hry „Usušte promočeného“, kterou zvládla pouze zelená družina. Ostatním došly zápalky. Odpoledne dojel Michal a šli jsme se koupat do lomu. Večer byl táborák, u kterého jsme si zazpívali písničky. V noci byl Krtek a Michal poslán z tábora za hlučné chování a Maruška je pak přivedla zpět.

16. července se před obědem všichni zúčastnili další etapovky „Suchou nohou přes vodu“ a dělali vor. Červenou družinu doplnila Alena. Odpoledne jsme se šli koupat do lomu a vyzkoušeli všechny vory. I když zelená a modrá družina vyrobila svůj vor nejdříve, oba se potápěly a nikoho neunesly po spuštění na vodu. Vyhrála červená družina, protože její vor obstál ve vodě a unesl Karkulku. Bílá družina obsadila druhé místo. Vor se sice trochu ponořil, ale Marušku unesl. Po večeři v další etapovce „Žízeň“ vyhrála zelená družina. Navštívili nás také rodiče Hraboše a Karkulky, a tak jsme s nimi a také s Nerem se šli koupat do lomu.

17. července ráno bal vyhlášen „ Indiánský den“, a tak se všichni převlékli do indiánského oblečení a pak jsme jeli podívat se ke skautskému táboru do Mrákotína. Během odpoledne jsme také nasbírali nějaké houby na omáčku k obědu. Odpoledne v etapovce „Potopa“ vyhrála červená družina. Také jsme se byli koupat. Večer se všichni učili nehlučně plížit, aby nebyli slyšet při přepadu tábora. V noci se Iva, Krtek, Hraboš, Hraběnka, Marie, Ondra, Michal a Jarek zúčastnili přepadu tábora v Mrákotíně. Protože hlídky dobře hlídaly, tak pouze Jarek se připlížil a sebral dvě naběračky a sekyru.

18. července jsme se dopoledne koupali a odpoledne jsme si udělali v indiánském oblečení výpravu do Mrákotína, kde jsme navštívili skautský tábor a vrátili jim všechny sebrané věci, které již od rána postrádali. Skautky nám ukázali tábor a slíbili, že nás také přepadnou. Po návratu se přehnala bouře, a tak jsme večer hráli bussines a karty.

19. července jsme po snídani uspořádali stolní hry a bedbington. Odpoledne jsme se šli koupat, ale Hraboš si o skálu rozřízl nohu, tak s ním Jarek zajel na středisko a zalepil mu to se sestrou, protože žádný doktor ani v nemocnici v Chrudimi nebyl k sehnání. Po návratu jsme hráli bussines a karty. Po večeři si někteří zahráli bedbington a ostatní skrblili při bussinesu.

20. července jsme dopoledne navštívili lom v Prosetíně, kde jsme se podívali, jak se zpracovává kámen. Odpoledne jsme šli obstarávat dřevo na topení, protože nám došla jeho zásoba. Během přípravy dřeva nás přepadly holky ze skautského tábora z Mrákotína. Po ukázce našeho tábora jsme se šli všichni vykoupat do lomu. Večer se hrálo na honěnou na louce.

21. července se po ránu uskutečnila etapovka „Hlad“ s pečením placek, ve které vyhráli kluci z modré družiny s nejchutnějšími plackami. Také jsme nasbírali borůvky na borůvkové knedle k obědu, které nám však moc nevykynuly a byly tvrdé. Odpoledne jsme se vydali do Ležáků na výpravu. Po návratu jsme se byli vykoupat v lomu a po večeři v další etapovce „Doprava raněného“ zvítězila červená družina. Po večerce se k „Pomoci v nouzi“ (etapovce) přihlásili pouze kluci a děvčata proto neobdržely body. Pro modrou družinu získal body pouze Stopař.

22. července dopoledne se jako nejlepší v etapovce „Pochod“ umístila zelená družina. Modrá a bílá družina nenašla stanoviště. Odpoledne jsme se koupali a zastihla nás bouře s přívalovým deštěm, který nám udělal v táboře potopu. Abychom se trochu připravili na další potopu s deštěm, tak jsme použili vorů pro rošty pod spacáky a také jsme pro děvčata vyrobili nové rošty pod spacáky. Jarek s Hakimem jeli do Skutče pro igelity, které jsme rozprostřeli ve stanech. Krtek odešel na samotku, ale vrátil se. Večer přišel další příval deště a všichni kluci museli hrníčky vybírat vodu ze stanů. Pak se hrál bussines.

23. července jsme šli do Prosetína, podívat se do firmy, kde se brousí mramor, ale nechtěli nás tam pustit, protože neměli pro naši návštěvu pochopení. Podívali jsme se aspoň na přilehlý lom, kde však nebyla voda tak čistá jako na Silice. Proto jsme se vrátili do tábora a hráli bussines. Odpoledne jsme se byli vykoupat v našem lomu. Přes den jsme vysoušeli stany, protože kluci měli přes stan řeku a vůdcovský stan ležel na plovacím jezírku. Večer se uskutečnila etapová hra „Stopovaná“, kde vyhrála zelená družina. Fáborky nám někdo strhal, proto se musely obnovit. V noci se uspořádala etapová hra „Noční výzvědy“, ve které uspěla pouze zelená družina..

24. července se na ranním rozkazu rozdávaly ceny za umístění družin v celotáborové hře. Vyhrála zelená družina se 40 body před červenou s 26 body, modrou s 22 body a bílou s 20 body. Dopoledne zavítali do lomu potápěči, tak jsme je byli přepadnout v indiánském a se zbraněmi. Po návratu jsme hráli do oběda Bussines. Odpoledne jsme se koupali a Pavla odešla na samotku. Potápěči nám řekli, že v lomu v pěti metrech hloubky napočítali 15 raků na jeden metr čtvereční a že voda má podle rozboru léčivé účinky. Pro Ivu přijeli rodiče a odjela na další tábor. Večer jsme házeli talířema a pak se šli koupat.

25. července do oběda jsme hráli bussines a také Cézara. Odpoledne jsme si házeli talířema, hráli bussines a před večeří jsme se šli koupat. Večer jsme začali balit věci a pak se uspořádal rozlučkový táborák.

26. července ráno jsme začali balit stany a celý tábor se uklidil. V poledne přijel Jirka s traktorem a odvezli jsme do Kvasína tyče a spíž. Po uklizení tábořiště se naložily věci do auta společně s batohy a Hakim odjel s dětmi. Vypůjčené věci Jarek vrátil Rybenským a po příjezdu všechny věci uložil v klubovně a počkal na všechny než přijeli vlakem.

Na zahajovací schůzku se 1. září dostavili Jarek, Hraboš, Kecal, Krtek, Pavla a Jitka. Vytrhávali jsme trávu z chodníku. Přišli ještě dva noví členové Patrik a Lukáš.

11. září jsme se sešli před klubovnou ve složení Jarek, Krtek, Hraboš, Radek, Patrik, Lukáš, Karkulka, Stopař, Kiki a Jitka. Společně jsme šli na Záhoří. Po cestě jsme sbírali kukuřici. Došli jsme k myslivecké boudě, kde jsme v lese našli první hřiby. Rozdělali jsme si oheň a opekli párky na oběd. Po obědě jsme si zahráli na schovávanou a potom jsme šli hledat bedle, ale moc jich nebylo. Celkem jsme našli 7 pravých hřibů. Po cestě domů jsme se stavili za Pavlou na chatě a ta šla s námi na Záhoří. Zde jsme se chvíli zdrželi a domů jsme došli před 18 h.

15. září na schůzce začaly pracovat družiny samostatně a Jarek učil Lukáše a Patrika uzlovat.

18. září se u Sv. Anny sešli Jarek a Jitka. Krtek přijel autobuse do Domamyslic. Jeli jsme autem na Záhoří na houby, ale protože jsme nic nenašli, tak jsme zajeli ještě do Protivanova. Tam jsme našli několik pravých hřibů a suchohřiby a v 15 h. jsme dojeli domů.

29. září na schůzce se uspořádal závod v odkrývání zprávy z kaštanů a úkol ve zprávě vyřešily a splnily pouze Hraběnka a Pavla. Měli přinést tři druhy šišek (borovice, modřín a smrk). Domluvili jsme se také na sobotní výpravu.

2. října se u klubovny sešli pouze Jarek a Ivana, proto se na výpravu nešlo.

9. října se u klubovny sešli Jarek, Krtek, Stopař, Kecal, Iva a Karkulka. Protože bylo špatné počasí, tak jsme zůstali v klubovně a vyrobili draka. Také jsme si zahráli pinec a jiné hry a na oběd jsme šli domů.

23. října se před klubovnou sešli Jarek, Jitka, Kiki a Iva. Protože nás bylo málo, rozhodli jsme se, že půjdeme na houby. Došli jsme si pro tašky a přišel ještě Kecal, tak jsme společně odjeli do Protivanova, kde jsme našli suchohřiby, babky a václavky. Pod Malým Hradiskem jsme dosbíraly do sáčku smůlu a nasbírali mnoho bedel na řízečky. Domů jsme dojeli po 16 h. a každý měl na večeři bedle a také ostatní houby alespoň na polévku.

6. listopadu jsme si udělali v klubovně „Hoby setkání“. Přišel Jarek, Jitka,Iva, Kika, Kecal a Radek. Někteří si přinesli známky, tak jsme si je vyměňovali. Ostatní hrály karty. Potom jsme si společně zahráli házenou na branku a na závěr HUTUTUTU. Ne oběd jsme šli domů.

10. listopadu přišel nový člen Patrik R.

20. listopadu jsme odjeli do Olomouce na konferenci Českého esperantského svazu ve složení Jarek, Jitka a Pavla, Postavili jsme zde sněhuláka, protože napadl nějaký sníh a po večerním programu jsme jeli domů.

27. listopadu se šlo na výpravu na Záhoří. Přišli Jarek, Kecal, Radek, Patrik a Adélka. Na Záhoří jsme si zahráli na schovávanou a pak se hledali lístečky. Nejvíce našel Kecal a potom Adélka. Domů jsme šli okolo přehrady a řeky Hloučely.

4. prosince jsme se vydali na Mikulášský výstup na Kosíř. Dostavili se Kika, Iva, Kecal, Jarek a Hraběnka. Jeli jsme do Stařechovic a odtud jsme šli pěšky na Kosíř. Zde jsme si zahráli na schovávanou a na škatule, škatule hejbejte se. Byl zde Mikuláš s andělem a čertem. Přijeli také Stopař a Karkulka. Po obědě jsme si házeli šiškama, hráli na stromy a houpali se na spadlých stromech. Domů jsme dojeli po 15 h.

8. prosince jsme v klubovně měli Mikulášskou nadílku. Přišli Jarek, Jitka, Hraběnka, Pavla, Kika, Marťan, Iva, Karkulka, Stopař, Radek, Kecal a Hraboš. Po rozdání dárečků jsme šli domů.

22. prosince se na vánoční besídce sešli Jarek, Kika, Iva, Karkulka, Stopař, Radek, Krtek, Kecal, Pavla, Hraboš, Hraběnka a Jitka. Opravili jsme stříšku nad dveřmi. Pak jsme si hráli hry a učili se tancovat. V 17 h. jsme si rozdali a rozbalili dárečky a večer jsme šli domů.

2005

První letošní výprava měla být na Záhoří 22. ledna. Ke klubovně se však dostavil pouze Jarek, Hraboš, Marťan a Iva, proto se nikam nešlo i když počasí bylo pěkné.

2. února byl z oddíl vyloučen Krtek, protože zbil mladšího spolužáka ve škole. Pokud se polepší, může se vrátit.

10. února se konala výroční schůze Esperanto klubo Prostějov, které se zúčastnili Jarek, Kika a Kecal, který zde přečetl zprávu o činnosti našeho oddílu.

12. února se před klubovnou sešli Jarek, Lucka a Petr, proto byla výprava zrušena. Ostatní byli v akvaparku ve Vyškově.

Další výprava 19. února se také nekonala, protože přišel pouze Jarek, Kecal, Kika a Iva.

26. února jsme ráno počkali na nádraží na děti z Olomouce. Přišli Jarek, Hanka, Katka, Lucka a Iva. Z Olomouce jich přijelo šest. Po prohlídce města a esperantské klubovny jsme si šli zaplavat do lázní na bazén. Potom jsme se stavili u esperantského památníku u parku. Po obědě jsme navštívili skautskou klubovnu, kde jsme si zahráli nějaké hry a potom se šlo v 15 h. domů Ke klubovně přišel i Krtek.

12. března jsme si byli zaplavat v lázních. Dostavil se Jarek, Pavla, Tomáš a Renata.

19. března si v lázních byli zaplavat Jarek, Pavla, Katka a Lucka.

23. března se výroční schůze Esperantského klubu v Přerově zúčastnili Jarek, Pavla a Katka.

2. dubna se uskutečnila výprava na Záhoří, které se zúčastnili Jarek, Radek, Pavla, Kika, Iva, Tomáš, Katka, Hanka, Renata a Lucka. Na Záhoří jsme nováčkům ukázali přípravu ohniště a druhy ohňů. Pak jsme opravili a vyčistili studánku. Také jsme posbírali odpadky ve skalách a okolí. Na konec jsme si zahráli bojovou hru na životy a po 19 h. jsme došli domů.

9. dubna jsme se sešli v 9 h. před klubovnou ve složení Jarek, Radek, Pavla, Lucka, Katka, Renata, Hanka a Iva. Protože dost pršelo, rozhodli jsme se, že výpravu nepůjdeme, ale půjdeme si zaplavat do lázní. Tam jsme se sešli v 10 h. společně s Tomem. Zaplavali jsme si a Lucka skoro pokořila limit na nováčkovské zkoušky v plavání pod vodou.

7. dubna zemřel bývalý vůdce 9. oddílu z roku 1947 bratr Václav Prokop. 13. dubna se pohřbu za oddíl zúčastnil Jarek. Na zahájení schůzky jsme se se zesnulým rozloučili minutou ticha a naposledy jsme ho doprovodili skautským pozdravem. Dnes také vykonali nováčkovskou zkoušku Hanka a Renata. 20. dubna uspěli Na nováčkovské zkoušce Lucka a Katka.

23. dubna jsme jeli na brigádu před Podivice. Hnojili jsme stromky a přitom jsme našli jeden paroh, který se dá do klubovny. Zúčastnili se Jarek, Katka, Lucka, Jitka, Pavla, Hanka, Kecal, Renata, Radek a Iva. Také jsme se podívali na bývalé tábořiště u Kobylniček a v 18 h jsme se vrátili domů.

30. dubna jsme měli jít na Loupežníka, ale přišli pouze Jarek, Radek, Tomáš a Renata, tak jsme si šli aspoň zaplavat do lázní. Paroh z jelena jsme vyměnili za dvojí srnčí paroží.

7. května jsme byli na výpravě na Záhoří, i když přišli pouze Jarek, Lucka Kika a Iva. Po cestě jsme se zastavili v Domamyslicích u koní. Na Záhoří jsme uklidili nepořádek po vandalech a po obědě jsme si zahráli na schovávání korku. Také jsme lezli po skalách a hráli na honěnou. Domů jsme šli také kolem koní, které jsme krmili trávou a pampeliškama. Domů jsme došli po 17 h.

14. května jsme se vydali na výpravu na Loupežníka. Přišli Jarek, Hanka, Katka, Lucka, Pavla, Iva a Tomáš. Na Záhoří jsme si zahráli na schovávanou špuntu, uklidili jsme okolí a zahradili cestu pro vjezd do skal. Potom jsme šli na Loupežníka, kde již bylo obsazeno. Jarek udělal všem píšťalku a po obědě jsme šli k Pavle na chatu. Po cestě jsme se stavili u boudy, kde jsme si zahráli na schovávanou a na filmy. Chvíli jsme zůstali u Pavly na chatě a pak šli na chatu k Jarkovi, kde se všichni podívali na malé koťátko. Ve skalách jsme si potom zahráli na schovávanou na body a po cestě domů jsme hráli také schovávanou. Hanka ztratila klobouček, tak se Jarek pro něj vrátil a dovezl ho se synem hajného Burgeta. Domů jsme došli po 19 h. Tom dostal přezdívku Chapadlo.

20. května jel Jarek s Petrem do brodku u Přerova pro kroje. Oddíl má v roce 2005 21 členů rozdělenou na družinu stříbrných lišek a medvědy.

21. května jsme si šli zaplavat do lázní. Přišli Jarek, Pavla, Petr, Chapadlo, Iva, Kika a Hanka. Hanka a Petr si dodělali nováčkovskou zkoušku. Odpoledne se v klubovně sešli Jarek, Pavla a Hanka a vyčistili chodník od trávy a také připravili podlážky na tábor,

22. května Jarek s Pavlou vyrobili pochodně na slib s nasbírané smůly a vosku.

27. května se většina oddílu zúčastnila Bambiriády a odpoledne Jarek, Pavla, Krtek, Chapadlo, Kecal a Renata jeli zavést podlážky na tábor do Prosetína a do 29. května se zastavili na Festivalu trampských písní v Horním Jelení. V pátek večer bylo zahájení zapálením ohně. V sobotu byla soutěž skupin a také se někteří koupali. V neděli po ukončení jsme jeli domů.

4. června jsme byli v lázních plavat. Přišli Jarek, Iva, Pavla, Hakim a Patrik, který se dodělal nováčkovskou zkoušku. Odpoledne byl Jarek s Ivou u klubovny spálit suché seno.

8. června jsme se na schůzce domluvili na sobotní slib. 11. června od 10 h. se na Záhoří připravoval slib pro nováčky. Přípravu provedli Jarek, Kecal, Radek, Krtek, Hakim, Pavla, Jitka, Iva, Kika a Hraběnka. Když jsme připravovali ohně, začalo pršet, a tak se všichni schovali pod přístřešek. Radek šel odpoledne pro nováčky, ale z šesti přišli pouze Petr, Katka a Renata. Po slibu někteří jeli domů a k ránu opět začalo pršet. Když se uklidilo místo slibu, tak všichni odjeli domů.

18. června jsme šli na výpravu ke Krumsínu na houby. V Domamyslicích na zastávce se ráno sešli Jarek, Radek, Renata, Terezka a Chapadlo. Pavla se připojila až před boudou u chaty. U boudy jsme našli křemenáče a Radek našel za boudou hřiba. Po obědě jsme si zahráli na schovávanou a Jarek prošel ještě les ke Krumsínu. Cestou domů jsme našli mnoho babek a stavili jsme se ještě na třešních.

25. června jsme jeli na houby do Alojzova na kolách. Jal Jarek, Iva a Katka. Po cestě jsme se stavili u Pavli na chatě, kde jsme si nechali kola a potom šli za boudu pěšky. Našli jsme pravé hřiby a babky. U obrázku holky zůstali a Jarek šel dál k Alojzovu. Děvčata šla zpět na chatu, kde počkaly na Jarka, ale zpět nejeli a zůstaly na chatě až do neděle.

9. července se výpravy na houby zúčastnil pouze Jarek, Chapadlo a Pavla. Našli jsme růžovky, holubinky, babky a také suchohřiby.

Tábor Prosetín 2005

11. července jsme dojeli do Prosetína na tábor, ale celá louka byla pod vodou. Proto jsme se ubytovali v hasičské klubovně v Kvasíně. Odpoledne jsme si uložili věci a večer hráli bussines. Noční hlídky byly stanoveny na dvojice a hlídalo se před klubovnou.

12. července jsme se šli podívat na louku, která byla stále mokrá. Také jsme se byli podívat do lomu na Silice. Odpoledne jsme se vydali na výpravu na Ležáky, kde jsme také našli hřiby a růžovky. Byla zahájena etapovka č. 1 a 2 mezi družinami 1.- Jitka, Katka, Hana doplněná Adélkou. 2.- Pavla, Lucka, Renata doplněná Nikolkou a 3.- Hraboš, Chapadlo, Patrik. Večer se soutěžilo v postřehu v hledání čísel na čas a vyhrála družina Jitky. Jarek s Patrikem zjistili, že louka už vysychá a vytáhli utopené podlážky a opřeli je o strom, aby uschly.

13. července se dopoledne hrála hra „Hřib nebo satan“ a nasbírali jsme houby na omáčku na oběd. Odpoledne jsme vybírali záchod a připravovali dřevo na tábořiště. Byli jsme se také vykoupat. Noční hlídky se dali po jednom, aby se více ostatní vyspali.

14. července dopoledne jsme postavili sklad a přístřešky pro jídelnu a shrabali jsme na vyschlé louce posekanou trávu. Odpoledne jsme převezli tyče a postavili jedno teepee a večer ještě další tři teepee. Po postavení stanů jsme se přestěhovali na tábořiště.

15. července dopoledne jsme postavili ohniště, Totem, stožár na vlajku a na stany dali klobouky. Odpoledne jsme se šli koupat a ze Siliky jsme přinesli desky na podlážky a stůl. Večer jsme postavili stoly a lavičky a potom se šli vykoupat.

16. července dopoledne jsme postavili bránu a odpoledne jsme šli na výlet do Cejřova, kde jsme se podívali do lomu a pak jsme se šli vykoupat na Siliku. Večer byl táborák a zpívalo se s kytarou.

17. července dopoledne byli dvě etapovky „Orientace“, kterou vyhrála družina Pavly a „Potopa“, kterou zvládli nejlépe Hrabošovi kluci. Před obědem jsme se šli koupat a odpoledne se šlo na Žumberk. Ze Žumberku jsme šli přes Prostějov, kde žije jen 13 obyvatel a potom přes Ležáky zpět. Večer jsme se koupali a sbírali houby.

18. července dopoledne jsme šlo na exkurzi do kamenolomu v Prosetíně. Přijela maminka Chapadla. Odpoledne byl „Indiánský den“ a koupání v lomu. Večer byla etapovka „Míření“, kterou vyhráli kluci a v noci „Noční výzvědy“ kde kluci uspěli také.

19. července dopoledne se opět soutěžilo v „Hmatu“, vyhrály holky Jitky a v morseovce uspěla družina Pavly. Odpoledne se hrály pouze stolní hry, protože přišla průtrž mračen, když se šli všichni koupat a zlomila tyče na altánku a zalila ohniště. Také večer se hrám bussines a karty.

20. července dopoledne jsme se udělali brigádu na dřevo a v etapové hře „Zdatnost“ vyhráli kluci.. Odpoledne jsme hráli s míčem kopanou, vybíjenou, bedbington a bussines. V etapovce č. 10 „Zkouška odhadu“ vyhrála družina Jitky. Večer jsme si hráli karty a také se šli vykoupat.

21. července dopoledne jsme uklízeli ve stanech a byla ukončena etapová hra. Zvítězila družina Jitky 25 bodů před družinou Pavly 24 bodů a Hrabošovou družinou 21 bodů. Odpoledne jela jedna skupina do Pivnické rokle.

22. července dopoledne jsme hráli stolní hry a odpoledne navštívila Pivnickou rokli druhé skupina. Večer byl táborák, kde Hakim hrál na kytaru.

23. července dopoledne se hrál bussines. Odpoledne jsme se koupali a uspořádali lukostřelecké závody. Večer jsme se všichni sešli u táboráku a zpívali písničky.

24. července dopoledne jsme sbalili jedno teepee a kluci se přestěhovali do kuchyně. Odpoledne jsme uklidili ohniště a bránu. Večer jsme sbalili altánky a stožár.

25. července dopoledne jsme sbalili ostatní teepee a po uschnutí hangáru po dešti jsme po obědě sbalili i hangár a vše odvezli do stodoly v Kvasíně. Po naložení věcí se odjelo domů.

19. srpna se uskutečnila na kolách výprava ke Krumsínu, které se zúčastnil Jarek, Iva, Katka a Pavla. U Pavly na chatě zůstali Iva a Katka až do 20. srpna.

26.-28. srpna se Jarek s Krtlem vypravili na Dostavník do Mohelnice, kde poslouchali koncerty písničkářů.

31. srpna se byli Katka, Lucka, Hanka, Krtek, Hraboš, Chapadlo a Kecal vykoupat v koupelkách.

10. září se Jarek, Pavla a Renata sešli před lázněmi a šli si zaplavat na bazén. 11. září se několik členů jako Jarek, Krtek, Katka, Lucka, Hanka, Jitka, Hraboš a Kecal sešli na hodech.

14. září se uskutečnila schůzka nováčků, kterých se sešlo 12. Ke konci schůzky jsme si zahráli vybíjenou a domluvili se na sobotní výpravu na Záhoří.

17. září se konala výprava na Záhoří za účasti Jarka, Katky, Lucky, Hanky, Jitky, Pavly, Baletky, Renaty, Terezky a nových členů Katky, Kamily, Jakuba a Baču. Předem šli Pavla, Jitka a Katka a dávali ostatním po cestě značky s různými úkoly až k lesní boudě, kde jsme si udělali oheň a opekli špekáčky. Po obědě si všichni zahráli na filmy a uskutečnili hon na divočáky, kterého však nikdo neviděl. Po cestě zpět jsme se zastavili na Záhoří, uklidili tam a zahráli si na schovávanou. Domů jsme došli po 18 h.

24. září jsme se ve složení Jarek, Pavla, Jitka, Renata, Hanka, Chapadlo, Baletka, Terezka, Jakub, Bača, Milan a Míša sešli u klubovny a protože byla odvolána brigáda, tak jsme šli na Záhoří a tam jsme si zahráli na schovávanou. Po obědě u ohýnku jsme si zahráli bojovku na strhávání fáborků a na odhalování čísel. Potom jsme se přetahovali a také jsme se byli podívat na studánky, které netekly kvůli suchu a pouze jedna kapala. Ke konce výpravy se někteří odhodlali lézt po laně na skálu a slaňovat. Domů jsme došli po 18 h.

8. října jsme se ve složení Jarek, Chapadlo, Milan, Lucka a Jana sešli u klubovny a šli jsme na Záhoří. Po cestě nám přišla v Domamyslicích naproti Pavla. Na Záhoří jsme si zahráli bojovku na životy a na opičáka s nasbíranými velkými šiškami. Při cestě zpět jsme si ještě zahráli na schovávanou a domů jsme došli před 19. h.

15. října v 9 h. se před klubovnou sešli Jarek, Chapadlo, Krtek, Jitka, Jana, Lucka, Katka, Hanka a Pavla. Z klubovny jsme si vzali papírové míčky a vydali jsme se na Záhoří. Janě byla zima, tak jí Jarek půjčil maskáčovou bundu, kterou měla přes batoh a vypadala jako Hrbáč, tak jsme jí tak začali říkat. Na záhoří jsme šli hned na dřevo a zapálili oheň. Po obědě jsme na oheň dali zbytek dřeva. Zahráli jsme si na strhávání fáborků a na opičáka. Když jsme hráli na četníky a na zloděje, Lucka spadla z borovice asi ze 6 metrů, ale kromě odřenin se jí nic nestalo, tak dostala přezdívku Skála. Domů jsme došli v 18 h.

22. října ráno jeli Jarek, Pavla, Kecal a Hanka do Vyškova na kongres Českého esperantského svazu. Dopoledne proběhlo procovní jednání a po obědě byla prohlídka města, při které si Hanka koupila moučník TIRAMI, který však ani neochutnala, protože jí spadl na silnici. Proto jsme jí začali říkat Rami. Večer byl taneční večírek s tombolou, kterou roznášeli Kecal a Rami. Domů jsme dojeli v 1 h.

26. října jsme na schůzce hráli vybíjenou a uklidili jsme ohniště a nalámali dřevo na oheň.

Na sobotní výpravu 29. října přišli Jarek, Chapadlo, Hrbáč, Antivirus a Renata. Myška přišla naproti nad Domamyslicemi. Na Záhoří jsme posbírali nepořádek ve skalách a okolí. Potom jsme si udělali oheň a opekli si oběd. Po obědě jsme si zahráli na schovávanou a na hledání ukrytého kamaráda. Domů jsme došli po 18 h.

5. listopadu ráno v 9 h. se sešli na hlavním nádraží Jarek, Chapadlo, Myška, Jitka, Katka, Skála, Renata, Antivirus, Krtek a Jakub s šesti členy z Olomouce. Po prohlídce města a esperantské klubovny jsme se šli vykoupat do lázní. Po bazénu jsme navštívili esperantský památník u parku. Zde jsme se vyfotili. Na oběd jsme šli do skautské klubovny, kde se ohřál guláš, který včera Jarek uvařil a s Chapadlem přinesl do klubovny. Po obědě jsme si zahráli vybíjenou, HUTUTUTU, na upíra a ještě další stolní hry. V 17 h. se všichni rozešli domů a hosté z Olomouce šli na vlak.

9. listopadu vykonal nováčkovskou zkoušku Milan a Bača.

12. listopadu jsme se vydali na výpravu na Záhoří. Dostavili se Jarek, Myška, Chapadlo, Rami, Skála, Milan a Katka. Na Záhoří jsme si zahráli na četníky a na zloděje. Po obědě se skupiny vyměnily a potom jsme si ještě zahráli na slepou bábu, na schovávání míčku a nakonec na filmy, u čehož jsme se dost pobavili. Domů jsme šli brzy, protože je již v 16,30 h. tma, tak abychom to stihli.

16. listopadu složil nováčkovskou zkoušku Jakub. Pohrabali jsme listí a spálili ho na ohýnku. Také jsme se domluvili na sobotní výpravu na Pohodlí, v 7,30 h. je sraz na místním nádraží.

19. listopadu jsme uskutečnili výpravu na Pohodlí. Před místním nádražím se udělal sraz a dostavili se Jarek, Milan, Bača, Katka, Skála, Jitka, Krtek a Myška. Jeli jsme vlakem na Stražisko a odtud po modré značce kolem studánky jsme došli na Pohodlí. Podívali jsme se do chaty a pak jsme před obědem a chvíli po obědě nanosili dřevo pro zimní tábor. Potom jsme si zahráli na čísla a také na filmy. Zpět jsme šli po žluté značce do Ptenského Dvorku. Cestou jsme si zahráli na schovávanou, ale Myška a Katka nechtěly hrát, tak jsme šli na nádraží a počkali na vlak do Prostějova. Domů jsme došli kolem 18 h.

23. listopadu jsme na schůzce pohrabali listí a Honza udělal nováčkovské zkoušky.

26. listopadu jsme vyrazili na výpravu na Záhoří. Od klubovny vyšli Jarek, Krtek, Myška, Jitka a Honza. Před Záhořím se k nám přidal Chapadlo. Na Záhoří byl také 2. oddíl, ale brzy odešli. Po nachystání ohniště jsme si zahráli musí-nemusí a házeli jsme sněhovými koulemi na strom. Po obědě jsme se koulovali. Potom jsme si zahráli na schovávanou, na hádání čísel, na stromy, na hoňku a na barvy. Domů jsme došli před 17 h., Krtek a Honza jeli autem předem, aby Krtek mohl na stopa.

30. listopadu udělala nováčkovskou zkoušku Pavlína.

3. prosince jsme vyrazili na výpravu na Kosíř. Jeli jsme vlakem do Kostelce a odtud pak pěšky na vrchol Kosíře. Výpravy se zúčastnili Jarek, Pavlína, Myška, Katka, Rami a Skála. Na vrcholu někdo zničil vrcholovou knihu, tak jsme se neměli kam zapsat. Zahráli jsme si misí-nemusí a koulovali strom. Dnes čert nikoho neodnesl, ale k nám se tulil. Na připraveném ohni jsme si opekli párky a pak jsme si zahráli na četníky a na zloděje. Na zpět jsme vyšli dříve, a proto při čekání na vlak v Kostelci jsme si ještě zahráli slovní kopanou. Katka se Skálou nás sice odpoledne opustili a šli k tetě, ale při čekání na rodiče Pavly jsme se s nimi opět setkali na nádraží v Prostějově.

7. prosince se v klubovně uskutečnila za účasti 15 členů Mikulášská nadílka, letos bez Mikuláše pouze s čertem a andělem. Nikdo si nemohl vzpomenout na žádnou básničku nebo písničku, a proto si všichni udělali pěknou ostudu.

10. prosince jsme si šli zaplavat do lázní. Přišlo Jarek, Myška, Skála, Rami, Iva, Katka a Renata. V této době však byli na bazéně závody, proto jsme tam nemohli, a tak jsme šli domů.

13. prosince se Krtek, Myška a Jarek zúčastnili Mikulášské besídky esperantského klubu v Olomouci, kde si v esperantu zazpívali vánoční písně a koledy.

17. prosince jsme si byli zase zaplavat v lázních. Přišli Jarek, Myška, Rami a Katka.

21. prosince se konala vánoční besídka, které se zúčastnili Jarek, Myška, Jitka, Katka, Skála, Rami, Chapadlo, Milan, Bača, Radek, Kecal, Jakub, Iva, Krtek a Renata. Krtek zajistil diskotéku, ale skoro nikdo nechtěl tancovat. Po 17 h. jsme si rozdali dárky a potom jsme se pomalu rozešli domů.

Zimní tábor Na Pohodlí 2005/2006

Zimního tábora se nakonec zúčastnili Jarek, Krtek, Myška, Iva a Honza. 27. prosince jsme dojeli na tábor a nařezali dřevo na topení. Večer začalo sněžit a napadlo do rána asi 15 cm sněhu.

28. prosince celý den sněžilo, a proto jsme hráli bussines. Večer jsme se šli podívat ke studánce a přes cestu ležely spadené stromy. Na posedu byl nějaký host, který byl na nás sprostý.

29. prosince jsme odhrnuli sníh okolo auta a prohrnuli cestu k silnici. Kolem srubu jsme jezdili na bobech.

30. prosince celý den sněžilo, tak jsme hráli karty a bussines. Jarek musel jít koupit pravé šampaňské, protože to dětské nikdo prý pít na Silvestra nebude, jinak prý pojedou všichni domů.

31. prosince jsme přichystali táborák a vyzdobili okolí ohniště svíčkami. U táboráku jsme si o půlnoci připili šampaňským na Nový rok.

2006

1. leden jsme strávili na zimním táboře Na Pohodlí a u ohýnku jsme si zazpívali písničky. Po úklidu chaty jsme ukončili tábor a odjeli domů.