činnost v letech 2002 - 2003

  2002

Koncem ledna se přihlásili do oddílu noví členové. 10. února se konala výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Bobr, Marcela, Jakub B., Aleš, Michal a Honza D. V Domamyslicích se přidali Martin, Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr s Martinem šli předem a značili cestu a nechávali všem vzkazy a také schované bílé kartičky, které měli ostatní hledat. Na Záhoří jsme se byli podívat na studánku, která málo tekla a někteří se houpali na laně. Ve skalách jsme zkoušeli lézt ze skály na laně a všichni nováčci se učili dělat ježka pro zapálení ohně. Po rozdělání ohně a obědě jsme si zahráli na schovávanou a pak jsme se rozdělili na polovinu a hráli na hraničáře a utečence. Odpoledne jsme přešli k Loupežníku, kde jsme si vysvětlili typy ohňů a jejich používání a potom jsme si vyměnili funkce a hráli opět na hraničáře. Na závěr si všichni vyzkoušeli svoji pozornost při hledání bílých kartiček. Nejlepší postřeh měl Honza D., který během 5 minut našel 10 kartiček z 15. Domů jsme se vrátili chvíli po 18 h.

16. února se uspořádala další výprava na Záhoří. V 8,30 h. se u Sv. Anny sešli Jarek, Marcela, Jakub B., Aleš a Michal. V Domamyslicích se přidali Lukáš a Jan Vlčkovi. Bobr, Tank, Martin a Píťa šli předem a nechávali pro druhou skupinu vzkazy a značenou cestu. Na Záhoří se obě skupiny po hledání spojily a rozdělal se oheň pro ohřátí obědu. Po jídle jsme si zahráli na honěnou se strháváním fáborků z rukávu. V přetahování lanem byl nejsilnější Píťa. Bobříka míření splnil dnes pouze Tank, který se trefil do mety 90x ze 100 ran. Hráli jsme také na záškodníky s životy. Domů jsme se vrátili po 18 h.

17. února namalovali Píťa, Bobr a Jarek v klubovně na stěnu Indiána s členem kanadské jízdní policie a skautskou lilii.

23. února se sešli u klubovny Jarek, Marcela, Bobr, Píťa, Michal s Honzíkem a později přišel ještě Aleš. Hráli jsme v klubovně pingpong a benbington.

2. března se uskutečnila výprava k Seloutkám. V 9,00 h. vyšli Jarek, Bobr, Martin, Píťa, Tank, Jakub, Michal, Josef a Honzík z Domamyslic na Záhoří. Odtud šel Jarek, Michal a Martin napřed a značili cestu až do kaňonu nad Seloutkama. Zde jsme si rozdělali oheň a uvařili oběd. Po obědě jsme se vydali pomalu zpět, protože sněžilo. Po cestě domů jsme se stavili ve skalách na Záhoří, kde jsme pokárali několik táborníků, kteří sekali sekyrou do stromu a bodali do stromu nožem. Domů jsme došli kolem 17. hod.

9. března jsme se vydali na výpravu do Hamer. v 8 h. se před BIG Billou sešli Jarek, Marcela, Bobr, Tank, Martin a Jakub a autobusem jsme odjeli do Hamer. Podívali jsme se na Ježův hrad, kde jsme našli však pouze zbytky hradeb. Pak jsme se zastavili na louce u potoka, kde jsme si rozdělali oheň a opekli uzeninu na oběd. Po obědě jsme hráli hru na skládání slov z písmen a házeli jsme si napřed s papírovými míčky a pak s gumovým míčkem jsme hráli odbíjenou. Po cestě zpět do Hamer jsme hráli na fašisty a partyzány. Z Hamer nám nic nejelo, proto jsme šli do Žárovic, kde Bobr, Tank a Krtek počkali na autobus, protože už nemohli chodit a ostatní šli do Plumlova, odkud přistoupili do autobusu. Domů jsme přišli po 17. hodině.

5.-7. dubna se Bobr zúčastnil víkendu rádcovského kursu odkud si přinesl některé zkušenosti pro vedení družiny.

Ze 16. na 17.dubna se někdo vloupal do naší klubovny, rozbil okno, sekyru a dveře a ukradl míč na kopanou, 8 pálek na stolní tenis, dvě síťky a 5 sad míčků.

21. dubna jsme šli sázet stromky do Alojzova. Zúčastnili se Jarek, Bobr, Leona, Šárka, Žaneta, Honza, David, Krtek, Josef, Michal a Aleš. Vysázeli jsme celkem 2000 ks borovic.

28. dubna se uskutečnila druhá výprava na sázení stromků do Alojzova, které se zúčastnili Jarek, Marcela, Bobr, Michal, Krtek, Tank a Honza. Vysázeli jsme celkem 1500 kusů borovic.

4.května se Jarek, Marcela zúčastnili sázení stromků nad Seloutkama a vysázeli 220 ks smrků.

24.-26. května se Marcela, Jarek, Bobr a Tank zúčastnili festivalu trampských písní v Horním Jelení.

Tábor Prosetín 2002

8. července se jelo na tábor do Prosetína. Zúčastnili se Jarek, Marcela, Bobr, Leona, Pavla, Vašek, Jirka (Medvídek), Tomáš (Mikk) a Tank. Po příjezdu do Prosetína jsme šli domluvit tábořiště. Bohuňkovi nás nenechali na své louce, proto jsme postavili stany na louce Jirku Čechlovského. Domluvili jsme si vodu u Rybenských a od Oldu půjčili kárku a várnici. Od Bohuňků jsme si půjčili hrnec a plech.

Druhý den tábora jsme si vyrobili lavečku, protože stávající dvě nestačili. Opravili jsme starý stůl a nanosili dřevo. Odpoledne jsme se šli vykoupat do lomu. Večer bylo zahájení táborové hry. Po setmění se uskutečnila noční hra v lese se zhášením svíček, kterou vyhrál Medvídek.

Třetí den jsme vyrobili Stožár na vlajku a vstupní bránu. Dopoledne jsme hráli hru se šátkama, kdy byla dvojice a jeden z ní měl zavázané oči jako slepec a druhý se o něj musel starat. Odpoledne jsme se šli koupat do lomu. Večer jsme zabezpečovali stany proti dešti a větru.

Čtvrtý den se dopoledne hrála hra "Dědeček měnil až vyměnil", ve které uspěl Vašek s Mikkem. Na oběd byly nudle s perníkem. Odpoledne se šlo na výlet do Ležáků. Večer se hrálo na tlučení hrnce.

Pátý den se dopoledne zpívalo s kytarou. Odpoledne jsme vyrobili vor a koupali jsme se v lomu. Večer byla soutěž o nejlepšího kytičkáře, kterou vyhrál Bobr.

Šestý den dopoledne byla hra s městy. Odpoledne jsme navštívili skautský tábor v Mrákotíně. Začalo pršet a byla bouřka. Večer jsme sušili mokré věci.

Sedmý den dopoledne sbíráme švestky na oběd na knedlíky. Odpoledne jsme se byli koupat. Večer se hraje hra "Kdo hodil".

Osmý den dopoledne se vyrábí sošky - Bobrovo chrápání. Odpoledne je vyhlášen indiánský den. Vyrábí se indiánské zbraně a oblečení.

Devátý den dopoledne se koupeme v lomu a přišli se s námi vykoupat skauti z Mrákotína. Odpoledne prší až do noci.

Desátý den dopoledne jsme byli v Prosetíně na exkurzi v lomu, kde se láme a zpracovává kámen. Po cestě zpět jsme se byli podívat na chov pštrosů. Odpoledne jsme byli v Cejřově v lomu. U Leštinky jsme navštívili tábor skautů z Hradce Králové. V noci se šlo na přepad jejich tábora. Večer jsme se byli koupat.

Jedenáctý den jsme se koupali v lomu a šli se podívat, jak se upravuje a leští kámen. Večer se šlo vrátit věci do skautského tábora.

Dvanáctý den jsme sbírali švestky na knedle k obědu. Jarek ráno sebral Mikkovi nože a vše co nechal v noci venku a svedl stopu na tábor skautů ze Semil, tábořících u Žumberka. Odpoledne jsme se koupali v lomu. Jarek řekl Mikkovi, že mu přišli vrátit skauti věci. Za Leonou přijela sestra s mamou a přítelem. Večer se uspořádal kolem lomu závod na zapamatování věcí. Dva kluci nám některé věci sebrali, ale museli je vrátit.

Třináctý den jsme si půjčili dvě kola od Davida a tři od Novotných a vydali se do Pivnické rokle. Na zpáteční cestě jsme se podívali na hrad Rychmburg. Po návratu jsme se šli koupat. Večer bylo ukončení celotáborové hry a byli odevzdány diplomy nejlepším. Potom se zpívalo při táboráku. Mikk se vydal sám na přepad tábora u Žumberka.

Čtrnáctý den byla na kolách v Pivnické rokli druhá skupina. Odpoledne jsme se koupali v lomu a večer byl rozlučkový táborák.

22. července jsme ukončili tábor v Prosetíně, uklidili tábořiště, vrátili věci a jeli zpět domů.

První zahajovací schůzka byla 4. září a dostavili se na ni Jarek, Marcela, Bobr, Kája, Píťa, Pavla, Leona, Vašek, Mikk, Tank, Josef, Krtek a Michal. Rozdali se všem peníze z lesní brigády a vypleli jsme trávu z chodníku před klubovnou.

5. října se konala výprava na Stražisko. Sešli jsme se v 7,30 h. na hlavním nádraží ve složení Bobr, Tank, Píťa, Mikk, Krtek, Lukášek, Zdenda a Medvídek. Ve Stražisku na nádraží jsme se rozdělili na dvě trojčlenné skupiny, první vedl Tank a druhou Mikk. Jejich úkolem bylo najít protijed pro svou skupinu, která byla nakažena vážnou nemocí. Jelikož obě skupiny zabloudily v lese, byla hra ukončena a začala příprava čaje a oběda. Potom jsme se vydali kousek do lesa, kde jsme si zahráli hry a potom zkusili rozcvičku. Po ní jsme se vydali na nádraží a odjeli domů plni zážitků.

Od 11. do 13. října se konal sraz účastníků rádcovských kurzů na hradě Veveří. Z našeho oddílu jeli Bobr a Píťa. Dojeli autobusem do Brna, kde už potkali Koblížka a Mumínka. Společně jeli na Veveří, kde se jim moc líbilo.

V sobotu 19. října se měla konat výprava na Záhoří, ale protože se dostavil pouze Bobr a Píťa, tak byla zrušena. Odpoledne se ozval Bobrovi Tank, že je na Záhoří a opéká si špekáčky. Bobr ho poslal domů, protože se výprava nekonala.

26. října se v klubovně konal závod "Memoriál bratra Látala", kterého se z našeho oddílu zúčastnil Honza. Karel, Píťa a Jarek pomáhali připravovat stanoviště a udělovali body na stanovištích. Honza byl se svojí skupinou nejlepší a všichni obdrželi nějaké ceny.

2. listopadu se uskutečnila archeologická výprava na Kosíř do Růžičkova lomu, kde byly zkameněliny. Jelo se vlakem a zúčastnili se Bobr, Píťa, Tank, Krtek, Zdenda. Medvídek, Lenka a Katka. Po příchodu na Kosíř jsme šli na dřevo a potom jsme začali hledat nějaké zkameněliny a několik jsme našli. V poledne jsme začali rozdělávat oheň, který však rozdělala až děvčata. Uvařil se porič, zatím však nenabyl obliby u všech, ale už se rozmáhá. Také se opekla uzenina. Po jídle jsme si zahráli hru se záměrem na zdravovědu, ve které všichni uspěli. Potom jsme se kvůli špatnému počasí vrátili na nádraží, kde jsme do příjezdu vlaku hráli hry.

Dne 16. listopadu se za účasti Bobra, Píťu, Jarka, Krtka, Zdendu,Tanka a Lenky uskutečnila výprava na Záhoří spojená s družinovou etapovkou. Na Záhoří jsme si zahráli nějaké hry, ale protože pořád pršelo, tak jsme se rozhodli před polednem se vrátit domů.

Ve dnech 29. listopadu-1. prosince se v Silůvkách konal turnaj v Unihokeji, kterého se zúčastnili Bobr, Píťa, Tank, Krtek, Joans, Honza a Lukášek. V Silůvkách nás čekalo mnoho kamarádů. Ubytovaní jsme byli v sokolovně. Zápasy se hrály v sobotu a naše dvě družstva se umístila na pěkných třetích místech. Večer pro nás skautky připravily hry ve vesnici a byly velká legrace. V sokolovně jsme pak hráli Palermo. V neděli po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili s Břeclaváky a po prohlídce Brna jsme jeli vlakem domů a těšili jsme se na další podobnou akci.

4. prosince jsme v klubovně uspořádali mikulášskou nadílku, které se zúčastnili Jarek, Bobr, Krtek, Medvídek, Honza, Lukášek, Zdenda, Píťa, Katka, Lenka, Ondra a Joans. Po přednesení básničky dostali všichni od Mikuláše sladkou nadílku.

13.,20. a 21. prosince se naši nejmladší členové zúčastnili nácviku divadla, které mělo premiéru 22. prosince 2002 během zahájení vánoční besídky. Besídky se zúčastnili Zdenda, Jarek, Bobr, Píťa, Karel, Honza, Joan, Krtek, Lukáš, Lenka, Katka, Tank, Medvídek a také někteří rodiče, kteří byli také pozváni. Po představení si rodiče prohlédli klubovnu a všichni si zahráli některé hry. Potom proběhla diskotéka a na závěr se v klubovně rozbalovaly dárečky.

2003

11. ledna se jsme se vypravili na výpravu na Záhoří. Před klubovnou se sešli Jarek, Bobr, Píťa, Lenka, Vašík, Joan a Medvídek. Když jsme dorazili do Domamyslic, čekali nás tam ještě Vendula, Krtek a Tank. Po cestě na Záhoří dostali všichni ve dvojicích počítat každá dvojice jiný druh stromu. První naše cesta vedla ke studánce, která pěkně tekla. Potom jsme si ve skalách ukázali rozdělávání ohně na sněhu a zahráli jsme si na schovávanou. Poobědvali jsme a zahráli si na hoňku s píšťalkou a na přibližování k cíli po sněhu. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli k Loupežníku. První skupina měla za úkol střežit a bránit svého člena a dostat se na Loupežníka. Na Loupežníku jsme se setkali s Lukášem a Michalem z Ohrozima, kteří si s námi společně zahráli na záškodníky a na ukořisťování vlajky. Po cestě domů jsme oběma ještě ukázali naši studánku, kde si nabrali vodu a po rozloučení se vydali domů.

Na novou výpravu na Záhoří jsme se vypravili 25. ledna. U klubovny se v 9 h. sešli Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy a Barča. Šli společně do Domamyslic, kde je čekal Tank. Počkali ještě na Medvídka, který se opozdil. Jarek, Vašek a Joan stopovali celou skupinu a mezi Čechovicemi a Domamyslicemi je předešli a počkali na ostatní ve skalách. Po objevení stopařů šli dvojice vyrobit ježka pro zapalování ohně. Rozdělali jsme oheň a opekli uzeninu. Potom jsme si ve skalách zahráli na rangers a záškodníky. Také jsme si zahráli HUTUTUTU a na honěnou dvojic, svázaných šátky nohami k sobě. Domů jsme se vrátili po 16,00 hod.   

1. února jsme se vydali na Záhoří odlévat stopy zvěře. U klubovny se v 9 h. sešli Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy a Barča, Jarek, Zdeněk, Vašek a Joan. Po příchodu do skal jsme si zahráli na honěnou s čísly a potom na strhávání šátků. Po obědě jsme hráli sumo a na dobývání pevnosti. Jarek s Vaškem a Krtkem odlili stopy koně, srny a psa. Domů jsme šli v 16 h.

8. února jsme podnikli výpravu na Stražisko. V 8 h. se sešli na nádraží Bobr, Píťa, Lenka, Krtek, Vendy, Jarek, Zdeněk, Vašek, Honza, Tank a Joan. Odjeli jsme vlakem na Stražisko, odkud jsme šli směrem na Pohodlí, kde jsme se chtěli podívat na loveckou chatu, kde budeme mít zimní tábor. Po cestě jsme šli přes Suchdol a za ním jsme se zastavili u sněhových závějí. Prošli jsme kolem dvou trampských osad a museli jsme vytahovat Krtka lanem ze srázu, protože mu klouzaly boty. Zastavili jsme se u studánky, odkud nikdo nechtěl jít s Jarkem dál k lovecké chatě. Jarek šel sám a ostatní hráli hry jako, kdo bude nejvíce křičet v lese atd. Po návratu Jarek oznámil, že když nemají zájem o chatu, tak se zimní tábor konat nebude. Zpět jsme dojeli v 16 h.

15. března se v 9 h. sešli před klubovnou Jarek, Marcela, Jitka, Tomáš, David, Ondra, Ríša a Hakim. Šli jsme na Záhoří a za Domamyslicemi nás dojela ještě Míša. Na Záhoří nás čekal Krtek. Po cestě dostali všichni za úkol napsát seznam zvířat, ptáků, rostlin a stromů na kartičku. Ve skalách jsme napřed udělali pořádek a posbírali odpadky, které se potom odvezli kolečkem na skládku. Nasbírali jsme dřevo a Jarek vysvětlil různé druhy ohňů a rozdělávání ohňů. Opekli jsme si k obědu párky. Odpoledne jsme si zahráli trefovačku, kterou vyhrál Tomáš, na krále džungle, kdo hodil, na lovce a zvířata a jiné hry. David si získal přezdívku Opičák. Domů jsme se dostali v 17 h.

29. března jsme vyrazili na výpravu na kolách do Kobylniček. V 9 h. se před klubovnou sešli Jarek, Míša, Jitka, Krtek, Tomáš, Tom, Hakim a Ríša. Po příjezdu do Kobylniček jsme si kola uložili u dědečka Tomáše a vydali se hledat prostor, kde rozložíme letní tábor. Přišli jsme na louku, kde táboří někdy skauti z Myslejovic, ale místo bylo pro zásobování dost nepřístupné. Potom jsme šli podél potoka a našli louku, která je velké a je zde možnost zásobování po cestě z Otaslavic. Zde jsme zůstali. Hakim a Ríša museli jet dříve domů. Zahráli jsme si spoustu her jako na hledání lístečků, na Opičáka, Muž proti muži se životy, Kdo hodil. Také jsme si vyzkoušeli házení na cíl s míčky. Domů jsme dojeli po 17 hodině. 

26. dubna jsme se vydali na výpravu na Loupežníka. Před klubovnou se sešli v 9 h. Jarek, Krtek, Tom, Tomáš, Lukáš, Jitka, Laďa, Nikol a Katka. Šli jsme přes Záhoří, kde jsme si odpočinuli a potkali se s Píťou, Medvídkem, Lenkou a Tankem, kteří byli také na výpravě. Po příchodu na Loupežníka jsme si dali hru na schovávanou a každý, který byl zapikaný, tak musel donést dřevo na oheň. Pak Jarek ukázal všem, jak se vyrábí z vrby píšťalky a udělal pro každého jednu. Na oběd si někteří opekli uzeninu. Po obědě jsme si zahráli HUTUTUTU, Na strhávání fáborků, O krále džungle a Opičáka. Po cestě domů jsme se stavili na Záhoří u studánky pro vodu, protože bylo teplo a všichni již byli bez vody a vzájemně se začali polévat. Nejmokřejší byla Katka, kterou Krtek celou polil. Stavili jsme se ještě pro vodu na chatě u Jarka a domů jsme došli v 17,30 h.

Na výpravu na Záhoří se sešli 3. května před klubovnou Jarek, Nikol, Krtek a Lukáš. Protože pršelo, tak jsme se rozhodli, že zůstaneme v klubovně a zahrajeme si nějaké hry. Hráli jsme Bussines a vyhrála Nikol. Pak jsme si ještě zahráli ruletu. Po obědě odešla Nikol, tak jsme ze zbytečného papíru vyrobili 10 papírových míčků a ve 13,30 jsme šli domů.

11. května jsme se sešli před klubovnou na brigádě. Přišli Jarek, Krtek, Míša, Luky, Martin, Milan M., Vilda, Michal a Petr.

17. května jsme se sešli před klubovnou v 9 h. ve složení Jarek, Krtek, Míša, Jitka, Laďa, Eliška, Lukáš, Milan M., Milan K., Petr, Michal, Vilda, Martin a vydali jsme se na kolách do Myslejovic. Zde jsme si nechali kola u Pokovbů a šli hledat tábořiště pro letní tábor. Během cesty jsme si vysvětlovali, co se dá z přírody použít k jídlu a zahnání žízně. Všem zachutnaly šťovíky a Jitka dokonce začala být na šťovíku závislá. Došli jsme podél potoka až k jedné malé jeskyni v lese, kde se udělala malá zastávka. Potom jsme došli až do Otaslavic, kde jsme u bývalého hradu navštívili i hladomornu. Z Otaslavic jsme se potom vrátili na rozcestí, odkud jsme šli druhou cestou na Řezníčkovu louku. Během cesty jsme si udělali oheň a opekli oběd.Z Řezníčkovi louky jsme šli podél potoka a někdy i přes potok. První kdo byl úplně mokrý byl Krtek, který se dokonce v jednom místě celý schoulil do chladných vod potoka, jako by se chystal k zimnímu spánku. Jedinými suchými byli Jarek a Eliška, kteří přecházeli suchou nohou přes potok. Přišli jsme na další velkou louku, kde se nám líbilo a zde uděláme asi tábor. Vedle je další louka, která je však už obsazená skauty z Olomouce. Dále kousek od této louky jsme proti proudu narazili na tankobrod, kde jsme si odpočinuli a smočili nohy do vody. Někteří se i vykoupali jako Krtek, který neměl vody ještě dost. Během koupání nás navštívil voják, který nám řekl, že je zde koupání zakázáno a později nám dal jméno jednoho velitele, který by nám koupání dovolil během tábora. Na parkovišti jsme si potom zahráli oblíbenou hru HUTUTUTU a na závěr jsme si zahráli vybíjenou s papírovými míčky o životy. Nejvíce životů získal Milan-8 a Lukáš-7. Když jsme došli do Myslejovic pro kola, tak si všichni ještě doplnili vodu a jeli jsme domů. Do Prostějova jsme dojeli v 18,15 h.

25. května jsme se vydali na výpravu na Záhoří, v 9 h. se před klubovnou sešli Jarek, Katka, Markéta, Krtek, Tomáš, Luky a Milan M. Po cestě na Záhoří jsme hráli hru Kdo tlesknul. V Čechovicích Jarek domluvil s Montym stavbu WC, na které udělá do tábora stěny. Na Záhoří jsme se stavili u naší studánky, která tekla. Zahráli jsme si na schovávanou „Kam až“. Potom se hrála pátrací hra na životy s přibližováním ke stromu, kde Jarek hlídal. Ještě před obědem jsme si vyřezávali osobní dřívka pro další hru, ale někteří neměli nože, tak se nakonec hra nehrála. Na oběd jsme si opekli uzeninu a po obědě jsme se vydali na přehradu. Zde jsme se vykoupali a kluci potom udělali z kamenů rybníček, kam vplouvaly ryby a chytali je tam. Nic se však nechytlo, protože ryby vždy propluli kolem noh. Krtek a Luky se také projeli na loďce. Zpět jsme šli kolem řeky Hloučely a po cestě se všichni zapojili do určování druhu stromů podél cesty. Domů jsme přišli po 18 h.

31. května jsme se sešli v 9 h. před klubovnou a šli na Loupežníka. Šel Jarek, tom,Krtek, Katka, Radek a Michal a na Drozdovické jsme ještě potkali Markétu. Po cestě jsme počítali auta podle barev a nejvíce jsme napočítali bílých aut. Na Záhoří jsme šli kolem studánky, která však netekla. Stanovali zde nějací mladí a měli zde velký nepořádek, tak jsme jim nechali vzkaz, aby si po sobě uklidili. Po cestě na Loupežníka jsme si všímali různých druhů rostlin a hledali heřmánek, přesličku, žebříček atd. U Loupežníka jsme si rozdělali oheň a udělali oběd. Po obědě jsme si zahráli na schovávanou a na honěnou o životy. Protože bylo horko, zašli jsme na přehradu, kde jsme se vykoupali a házeli si ve vodě létajícím talířem. Pak jsme šli přes Záhoří domů. Na Záhoří se ještě nevrátili takytáborníci, proto jsme vše uklidili do jejich stanu a stan přenesli k cestě. Po cestě domů jsme se zastavili před Domamyslicemi na louce a zahráli si na trefovanou dvě kola. Nejlepší čas měl Tom-17 vteřin a také nejlepší součet, druhá byla Katka a třetí Radek. Domů jsme došli v 18,30 h.

11. června dovezl Jarek do klubovny stany a spacáky od bývalého Okresního úřadu, který nám je daroval a na schůzce jsme je prohlíželi. Protože to vyžádalo dosti času, tak jsme se domluvili ještě na sobotu.

V sobotu 14. června ve 13 h. se u klubovny sešli Jarek, Krtek, Nikol a Milan M. a společně jsme prohlédli ostatní stany a zkompletovali je s tyčemi. Po prohlídce a zabalení všech stanů jsme si zastříleli ze vzduchovek do terčů. Od klubovny jsme odcházeli ve 20 h.

Tábor Kobylničky 2003

11. července jsme odjeli na přípravu tábora. Po příjezdu na tábořiště jsme zjistili, že na naší louce mají tábor skauti z Vyškova. Dohodli jsme se s nimi, že náš tábor postavíme na druhé straně louky. Jarek s Mackem vyhloubili záchod a připravovali tyčky na teepee. Odpoledne dojel Hakim a společně jsme postavili velký stan na proviant.

12. července jsme postavili stoly, lavečky, regál a udělali spižírnu. Jarek s Hakimem obstarali tyče na teepee a Marcela udělala ohniště. Večer dojel Monty a dovezl část záchodu.

13. července jsme obrousili tyče na teepee a postavili jedno teepee a základ druhého. Monty dovezl motorovou pilu, tak jsme uřezali zbytek tyčí a večer Monty s Hakimem vypínali teepee.. Macek s Jarkem odjeli do Prostějova pro ostatní.

14. července se na nádraží sešli Krtek, Lukáš, Ríša, Milan, Michal a rodiče Toma dovezli omluvenku, že je Tom nemocný. Jarek naložil jejich věci a Macek jel se všemi autobusem do Kobylniček, odkud došli na tábořiště. Dopoledne postavil Monty s Hakimem záchod. Odpoledne jsme postavili i druhé teepee. Večer jsme si udělali oheň a opekli párek. Po večeři jsme postavili stožár na vlajku. V noci byly hlídky, ale Milan ji zaspal.

15. července jsme připravovali dopoledne dřevo na topení a postavili jsme bránu. Odpoledne jsme postavili totem a vytvořili přehrádku na řece. Kluci se věnovali rukodělným pracím a Hakim s Montym šípovali. Večer byla hra „Pátrání v kraji zlatých dun“, ve které byl nejlepší Milan. Po setmění jsme šli vyhubit dvě vosí hnízda, jedno před záchodem a druhé u potoka, kde jsme se umývali. V noci v 1,15 h. za hlídky Lukáše provedli skauti z Vyškova a vedlejšího olomouckého tábora přepad našeho tábora tím, že nám vytrhli bránu. Lukáš vše potichu oznámil Jarkovi, který chytl vyškováky a přinutil je jít bránu usadit. Moc jim to nešlo, proto slíbili, že bránu usadí ráno. Ještě v noci se však podařilo bránu usadit olomoučákům.

16. července ráno olomoučáci bránu pořádně usadili. Dopoledne byla bojovka o vlajky a odpoledne jsme se vydali k tankobrodu vykoupat se. Voda však byla natolik špinavá, že zůstalo pouze u namočení nohou. Večer jsme   stříleli z luku na pytel se senem.

17. července jsme šli odpoledne na maliny, protože borůvky nebyly a na oběd byly malinové knedlíky. Odpoledne proběhla družinová štafeta a vodní boj s hrníčky naplněnými vodou. Večer ve sbírání kamenů vyhrál Ríša a hrála se hra „Šermíři“.

18. července nás v noci probudil déšť, ale docela jsme to přečkali. Dopoledne pršelo také, tak jsme hráli bussines. Vyhrál skrblík Hakim. Odpoledne jsme hráli bedbington, bussines a po příchodu Tomáše se střílelo z luku.

19. července byl ráno vyhlášen indiánský den a každý si vyřezával ze dřeva nejrůznější zbraně a vyráběl oblečení. Odpoledne se u totemu uspořádala přehlídka válečných tanců. Jako první předvedl tanec Ríša a po něm další. Krtek byl uvázán ke kůlu. Po dokonalém umučení Krtka jsme za válečného pokřiku napadli tábor olomoučáků a zatancovali si kolem jejich stožáru s vlajkou. Před večeří odjel Ríša domů. Po večeři se uspořádala střelecká soutěž ve střelbě z luku, ve které vyhrál Lukáš s 6 zásahy z 10 pokusů. V noci za hlídky Tomáše nám olomoučáci pověsili na stožár hrnek. Tomáš je však viděl a poslal je pryč.

20. července se hrálo dopoledne na poznávání přírody, vytlačovanou, ve které vyhrál Krtek a uspořádána byla také soutěž v uzlování, kde Krtek také vyhrál. Odpoledne se hrála vybíjená a večer se nikomu nepovedlo složit básničku z vybraných slov. Večer za 1. hlídky Krtka, kterou převzala Marcela se Jarkovi podařilo v olomouckém táboře ukořistit sekyru a naběračku.

21. července ráno Jarek vrátil sekyru ke stožáru a na stožár olomoučáků pověsil naběračku. Dopolední soutěž s hádankou vyhrál Milan. Odpoledne se uskutečnil výlet na Obrovu nohu. Po cestě zpět jsme se zastavili v táboře jiných olomoučáků s teepee. Po návratu z výletu jsme pokračovali v hloubení brouzdaliště. Večer po setmění se hrál boj se svíčkami a plížení ke kůlu.

22. července se sbírali malina na knedlíky a hrál bussines. Tato hra si získávala stále větší oblibu. Odpoledne se střílelo ze vzduchovky, ale pro bouřku jsme toho museli v 16 h. nechat, a tak se všichni vrátili k bussinesu. Také se začali lovit bobříci. Bobříka velkého mlčení začali lovit Lukáš, Milan a Michal, ale nevydrželi déle jak hodinu. Krtek a Michal začali lovit bobříka hladu, ale pouze Michal ho příští den ulovil.

24. července se uskutečnil azimutový závod podle buzoly, ve kterém vyhrál Michal. Po tomto závodě odešel Lukáš na samotku plnit bobříka hladu a samoty na tři orlí pera. Večer se hrál bedbington.

25. července se vrátil ráno Lukáš, protože ho potkal jeden skaut z vedlejšího tábora. Dopolední bussines vyhrál Milan a odpoledne se vítězství dočkali Lukáš, Milan a Jarek. Večer se cestovalo s mapou po dvojicích v tak zvaném „Kufrování“.

26. července se závodilo ve dvojicích v plnění nádoby vodou a hrál se bussines. Odpoledne byl vyhlášen závod dřevorubců v řezání polen a štípání, který vyhrál Michal. Večer se zpívalo u táboráku.

27. července dopoledne se hrál bussines. Také jsme pořezali a posekali všechno dřevo, které bylo přineseno z lesa a naskládalo se k ohništi. Večer zahráli Lukáš, Krtek, Milan a Michal divadlo na téma „Dobývání divokého západu“, ve kterém ukázali, jak dopadnou všichni, kteří chtějí loupit cizí území. Večer jsme ještě zahladili stopy po spíži, aby nebyla k nalezení. Večerního táboráku se zúčastnila také Montyho Maruška, díky které jsme měli od Montyho stálý přísun vody.

28. července jsme začali od rána balit nejprve velký stan a nakonec teepee. Jako naschvál nám do toho pršelo, ale nakonec se podařilo vše zase usušit a sbalit.

13. září se u klubovny sešli Jarek, Jitka a Krtek. Protože více nepřišlo z důvodu deště, tak se výprava nekonala. Po rozchodu přišel ještě trochu později Michal.

17. září jsme bili v parku sbírat kaštany a žaludy a příští týden na schůzce 24. září jsme vyráběli různé věci za žaludů a kaštanů. Nejlépe se umístila Eliška, která vyrobila postavu při holubičce. Druhý byl Lukáš s ježkem v kleci a na třetím místě bylo hned několik výrobců. Po schůzce jsme zametli celou velkou klubovnu a chodbu a všechny výrobky dali do vitrýnky v klubovně.

27. září jsme šli na výpravu na Záhoří. Ke klubovně přišli Jarek, Lukáš, Jitka, Krtek a Michal. Protože nás bylo málo, jeli jsme Jarkovým autem do lesa na václavky a suchohřiby. Po cestě zpět jsme se stavili u studánky Libuše. Na Záhoří jsme si na ohni opekli oběd a zahráli si na schovávanou. Také jsme hráli na strhávání fáborků a na honěnou o životy, kterou vyhrál Michal. Zpět jsme se vrátili okolo 18 h. Každý si vzal domů houby na polévku.

1. října jsme na schůzce vyráběli draky a domluvili se na sobotní výpravu na houby do lesa.

4. října ke klubovně přišel Jarek, Martin, Milan M., a Lukáš a jeli jsme na houby do Protivanova. Našli jsme mnoho václavek a i když dopoledne troch pršelo, všichni byli spokojeni. Vrátili jsme se v 15 h.

8. října jsme v klubovně dodělali dva draky a šli je vyzkoušet. Jeden se rozbil o silnici a druhý zůstal na stromě. Jarek ho sundal, ale přece se poškodil.

Na výpravu 25. října se u Sv. Anny sešli Jarek, Krtek, Milan, Martin a Lukáš. Po cestě jsme se ještě stavili pro Jitku, ale nemohla, protože jela pryč. Před příchodem na Záhoří jsme se v Domamyslicích stavili na ořechách a nasbírali si na cestu. Ze Záhoří, kde jsme navštívili naši studánku, která však netekla, jsme šli na Loupežníka. Tam jsme si zahráli na schovávanou. Po obědě jsme si zahráli na odhalování čísel. Po návratu na Záhoří jsme si zahráli na schovávanou a tu jsme hráli i po cestě do Domamyslic. U sadu jsme našli draka na silonovém lanku, tak jsme si draka pouštěli a celý vlasec namotali. Drak toho moc nevydržel, tak jsme ho slavnostně pohřbili do popelnice. Domů jsme se vrátili po 18 h.

29. října udělal nováčkovskou zkoušku Michal a Radek a 5. listopadu také Milan Matoušek.

8. listopadu se u klubovny sešel Jarek s Lukášem a zajeli ještě pro Michala. Potom jsme jeli do Kobylniček, kde jsme připravovali na odvoz tyče na teepee a zkracovali dlouhé po skautech z Vyškova, kteří nám vzali lavečky. Po práci jsme obešli naše tábořiště a zjistili, že tam řádili prasata a vše je poryto. Domů jsme dojeli po 13 h.

12. listopadu vykonala nováčkovskou zkoušku Jitka a Eliška. 18. listopadu se v Olomouci konala výroční členská schůze, které se zúčastnili Jarek, Lukáš a Krtek.

19. listopadu úspěšně vykonala nováčkovskou zkoušku Pavla a Opičák. 20. listopadu jsme přestěhovali věci z tábořiště v Kobylničkách k naší klubovně. 26. listopadu vykonal nováčkovskou zkoušku Martin a domluvili jsme se na sobotní výpravě.

29. listopadu jsme se sešli před klubovnou ve složení Jarek, Krtek, Lukáš, Jitka, Michal a Martin, ale jelikož pršelo, tak jsme v klubovně připravovali vše pro zimní tábor včetně jídelníčku. Pak jsme si zahráli bussines a odpoledne šli domů.

3. prosince jsme měli na návštěvě v klubovně Mikuláše s čertem a andělem. Každý musel přednést básničku nebo zazpívat písničku, pokud nechtěl skončit v čertově pytli.

6. prosince jsme uskutečnili výpravu na Kosíř. Na nádraží se sešli Jarek, Jitka, Krtek, Luky, Martin a Michal. Protože nás bylo málo, tak jsme jeli autem do Kostelce a odtud pěšky na Kosíř. Po cestě jsme našli bedle. Na vrcholu jsme udělali zápis do vrcholové knihy a zahráli si na schovávanou. Bylo zde mnoho lidí i dětí, protože sem přišel Mikuláš s andělem a několika čerty. Od anděla se dostávaly dárky za básničku. Protože občas sněžilo nebo pršelo, tak po obědě jsme šli domů. Po cestě jsme ještě hráli na schovávanou.

17. prosince se v klubovně uskutečnila přednáška s promítáním diapozitivů z cesty Jarka po Americe, které se zúčastnili Jitka, Pavla, Eliška, Luky, Milan, Martin, Ondra, Michal a jeho sestra a Krtek s maminkou.

20. prosince se za přítomnosti Jarka, Krtka, Jitky, Pavly, Elišky, Lukáše, Ondru, Milana, Martina a Michala konala v klubovně vánoční nadílka. Od 13 h. jsme nazdobili stromeček a pak byla diskotéka. Také jsme si zahráli několik her a besídku jsme ukončili ve 20 h.

23. prosince jsme v klubovně chystali věci na zimní tábor. Přišli Jarek, Eliška, Krtek, Lukáš a Michal.

Zimní tábor Na Pohodlí 2003

27. prosince jsme vyrazili na zimní tábor do Pohodlí. Přišli Jarek, Michal, Eliška,Milan, Martin, Luky a Krtek. Pavla nepřišla z důvodu nemoci. Po příjezdu jsme se ubytovali v chatě a začali dělat dřevo na topení. Večer se hrál bussines. V noci bylo teplo, protože se zatopilo.

28. prosince jsme dopoledne podnikli výpravu ke studánce a během cesty jsme hledali různé druhy stromů. V lese jsme si po obědě zahráli o nejlepšího sběrače šišek a o hledače lístečků, kterých nejvíce našel Michal. Dva lístečky se ztratily. Večer po setmění šli všichni na stezku odvahy sami ke studánce potmě a bez baterky.

29. prosince jsme si zahráli karty a všichni se naučili hru Cézar. V lese u chaty jsme si zahráli na stromovou honičku a na hledání bílých kartiček, ze kterých se opět dvě nenašly. Večer se konala další stezka odvahy pro Milana, Michala a Martina, kdy měli přinést z temného lesa svíčku po jejím zhasnutí. Dokázali to všichni.

30. prosince jsme se začali od rána balit. Počasí bylo vlhké a poprchávalo, ale všichni by zde nejraději ještě zůstali. Hráli jsme Cézara a Prší a venku na schovávanou. Po úklidu jsme před 16 h. opustili tábořiště a odjeli domů.